6 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
anevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
B
şaret verdiği anda manevraya başlamalı
C
n, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
D
anevraya başladıktan sonra işaret vermeli
Soru 2
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yaya yolunda sürülmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
A
Emme zamanı
B
Marş zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
İş zamanı
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
B
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
C
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
D
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
Soru 5
    Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
Yarısı kadar
B
10 km/saat daha az
C
10 km/saat daha fazla
D
Aynı
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?
A
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
B
Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
C
Tek yönlü yola ters yönden girmek
D
Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
Soru 7
  • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

  Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Motorun erken ısınmasını sağlamak
B
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
C
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
D
Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
Soru 9
    Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
A
Kasık
B
Koltuk altı
C
Köprücük kemiği üzeri
D
Şah damarı
Soru 10
    Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
El freni çekilidir.
B
Jikle çekilidir.
C
Lastik havası fazladır.
D
Motor yağı eksiktir.
Soru 11
    Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yangın söndürme cihazı
B
Hız sınırlayıcı cihaz
C
Çocuk bağlama sistemleri
D
Koruma başlığı
Soru 12
    Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Hastahaneye götürülür.
B
Bekerli, soğuk içecek verilir.
C
Duyu organları uyarılır.
D
Vücut sıcaklığı düşürülür.
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
A
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
B
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
C
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
D
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
Soru 14
    Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karaciğer
B
Kornea
C
Kemik iliği
D
Kan
Soru 15
    Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A
Atardamar kanamaları
B
Kılcal damar kanamaları
C
Burun kanamaları
D
Toplardamar kanamaları
Soru 16
    Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
B
Muayene yaptırmaları için ek-33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir.
C
Araçları trafikten men edilir.
D
Para cezası verilir.
Soru 17
    Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Hızını artırması
B
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
C
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?
A
Sakin olmak
B
Öfke
C
Saldırgan sürücülük
D
Sabırsızlık
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Far ayarının bozulması
B
Vantilatör kayışının sıkı olması
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 20
    Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Marş dişlisi zarar görür.
B
Motor daha yavaş döner.
C
Motor daha iyi yağlama yapar.
D
Motor daha hızlı döner.
Soru 21
    İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Solunumun değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 22
    Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Yaralıları araçtan çıkarmak
B
Yaralıları belirlemek
C
Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
D
Kazayı yetkililere haber vermek
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Araca aşırı yük ve yolcu alınması
B
Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
C
Uygun vitesle seyredilmesi
D
Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?
A
Park lambasının
B
El fren lambasının
C
Sinyal lambasının
D
Yağ lambasının
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Fren balatalarının aşınması
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Rot ayarının bozulması
D
Karter contasının yırtılması
Soru 26
   "Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?
A
Psikolojik etki
B
Saygı
C
Öfke
D
Diğergamlık
Soru 27
    Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Kuzey
C
Güney
D
Batı
Soru 28
    İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 29
    Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
B
Geçiş hakkı kurallarına uyması
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
Soru 30
    Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
100
C
110
D
80
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Açılabilir tavan
B
Alaşımlı jant
C
Hava yastığı
D
Elektrikli koltuk
Soru 32
    Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Sigorta
B
Soket
C
Ampul
D
Buji
Soru 33
    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?
A
Akciğer
B
Karaciğer
C
Soluk borusu
D
Burun
Soru 35
    Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A
El
B
Kalça
C
Göğüs
D
Omuz
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
Sis lambaları
B
Park lambaları
C
Fren lambaları
D
İç aydınlatma lambaları
Soru 37
    Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motorun verimli çalışmasına
B
Aracın daha yavaş gitmesine
C
Motordaki aşıntıların artmasına
D
Akünün daha çabuk bitmesine
Soru 38
    Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A
Benzin
B
Motorin
C
Biodizel
D
LPG
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi Başbakan’ın başkanlığında, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur?
A
Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
İl ve İlçe Trafik Komisyonları
D
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
A
El freni ile tespit edilmesi
B
Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması
C
Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi
D
Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Eylül 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Eylül 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Eylül 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları
6 Eylül 2021 ehliyet sinavi sorulari
6 Eylül 2021 ehliyet sinav sorulari
6 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları çöz
6 Eylül 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Eylül 2021

6 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık