26 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

26 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
B
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
D
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Soru 2
    Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Güney
C
Kuzey
D
Batı
Soru 3
  I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

  Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A
Yalnız I
B
I ve II.
C
I, II ve III.
D
II ve III.
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
B
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
C
Yağlama sisteminin görev yapamaması
D
Motor rölanti devrinin yüksek olması
Soru 5
    El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Fren sistemi hava yapar.
B
El freni tutmaz.
C
Kampana aşınır.
D
Fren pedal boşluğu artar.
Soru 6
    Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?
A
Derin nefes almak
B
Kırmızı ışıkta geçmek
C
Hız yapmak
D
Diğer şoförlere bağırmak
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
A
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi
B
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
C
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması
D
Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
A
Alaşımlı jant
B
Delinmiş egzoz susturucusu
C
Doğru yapılmış far ayarı
D
Motor yağı kalitesi
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Egzoz supabı
B
Emme susturucusu
C
Emme manifoldu
D
Egzoz susturucusu
Soru 10
    Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
A
Kafatası
B
Omurga
C
El bileği
D
Dirsek
Soru 11
    Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
ural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
B
ızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
C
arşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
D
rafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru 12
    Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A
Kamyon
B
Motorlu bisiklet
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Tır
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
B
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
C
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
D
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
Soru 14
   I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

  Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A
Böbrek
B
Kalp
C
Mide
D
Karaciğer
Soru 16
    Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
A
Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
B
Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
C
Ceza almaktan çekinmek
D
Denetimlerde problem yaşamamak
Soru 17
    Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Park etme
B
Trafik kazası
C
İşaretleme
D
Trafikten men
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Radyo veya müzik açması
B
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
C
Derin nefes alması
D
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Sindirimin değerlendirilmesi
Soru 20
    Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Güney
C
Doğu
D
Batı
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
B
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
C
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
Soru 22
    Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Sorumsuzluk
B
Diğergamlık
C
Bencillik
D
İnatlaşmak
Soru 23
    Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
A
Yayaya yol verme
B
Hız sınırına uyma
C
Trafik levhalarını okuma
D
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
Soru 24
    Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A
Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
B
Marş kablosunu
C
Şarj kablosunu
D
Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
Soru 25
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
B
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
C
Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
D
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
Soru 26
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum yolu zehirlenmesi olan
B
Ayak kemiği kırık olan
C
Açık karın yarası olan
D
Bilinci yerinde olmayan
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?
A
Karışımı ateşlemek
B
Yüksek akım üretmek
C
Aküyü şarj etmek
D
Aküye akım göndermek
Soru 28
    Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
İple sarılır.
B
Yapıştırılır.
C
Değiştirilir.
D
Bantlanır.
Soru 29
   Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

  Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?
A
Kamu hakkı
B
Çevre hakkı
C
Birey hakkı
D
Toplum hakkı
Soru 30
  • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

  Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Temel yaşam desteğinin sağlanması
B
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
C
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
D
Trafik kazalarının azaltılması
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?
A
Trafik yoğunluğunun artması
B
Trafik yoğunluğunun azalması
C
Yürüme alışkanlığı oluşturması
D
Yakıt tüketiminin azalması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?
A
Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması
B
Balataların ve fren sisteminin ıslanmış olması
C
Balans ayarının iyi olması
D
Fren pedal boşluğunun az olması
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.
B
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
C
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
D
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
Soru 34
    ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
B
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
C
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
D
Kalkışta patinajı önler.
Soru 35
    ABS fren sistemi frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?
A
Aracın yol üzerinde kaymasını
B
Trafik kazası riskini
C
Virajlarda savrulmayı
D
Direksiyon hâkimiyetini
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?
A
Aracı yavaşlatmak ve durdurmak
B
Aracı istenilen istikamete yönlendirmek
C
Sürüş konforunu azaltmak
D
Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Zihinsel aktivitenin artması
B
Nabız atışının güçlü olması
C
Cildin kuru ve sıcak olması
D
Kan basıncının düşmesi
Soru 38
    Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?
A
Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
B
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
C
Aracı yavaş kullanmak için
D
Daha rahat vites değişimi için
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

26 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 26 Mart 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 26 Mart 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 26 Mart 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

26 Mart 2022 ehliyet sınav soruları
26 Mart 2022 ehliyet sinavi sorulari
26 Mart 2022 ehliyet sinav sorulari
26 Mart 2022 ehliyet sınav soruları çöz
26 Mart 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 26 Mart 2022

26 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

26 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

26 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık