7 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

7 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

  Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
A
200 - 40
B
150 - 30
C
100 - 20
D
50 - 10
Soru 2
    Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
A
Otobüs
B
Kamyon
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 3
   İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
A
Yavaş ve güçlü nabız
B
Aşırı susuzluk hissi
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Nemli ve soğuk deri
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
B
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
C
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
D
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Aracın arıza yapması
B
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
C
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
A
Polen filtresi
B
Yağ filtresi
C
Ekran filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 8
    Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
10
B
5
C
2
D
7
Soru 9
    Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
B
Kazazedenin bilincini yitirmesi
C
Reflekslerin kaybolması
D
Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi
Soru 10
    Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
raç bir tarafa çeker.
B
renlerden ses gelir.
C
ren pedalı sertleşir.
D
ren hidroliği azalır.
Soru 11
    Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan dize kadar
B
Topuktan kalçaya kadar
C
Topuktan koltuk altına kadar
D
Dizden kalçaya kadar
Soru 12
    Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan kalçaya kadar
B
Topuktan dize kadar
C
Dizden kalçaya kadar
D
Topuktan koltuk altına kadar
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
A
Göstergeler sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Aydınlatma sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 14
    Motora yağ nereden konulur?
A
Radyatör kapağından
B
Supap (Külbütör) kapağından
C
Karter tapasından
D
Yağ çubuğu deliğinden
Soru 15
    Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A
Atardamar kanamaları
B
Burun kanamaları
C
Kılcal damar kanamaları
D
Toplardamar kanamaları
Soru 16
    Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
irkaç defa korna çalarak
B
irkaç defa selektör yaparak
C
önüş ışıklarını yakarak
D
cil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 17
    Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
0
B
00
C
0
D
10
Soru 18
    Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B
Rentek manevrası
C
İtfaiyeci yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 19
    Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
B
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
C
Araç uzunluğunun üç katı kadar
D
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Akü elektroliti
B
Motor soğutma suyu
C
Cam suyu
D
Fren hidroliği
Soru 21
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor devri yükseltilir.
B
Motor hemen durdurulur.
C
Motor devri düşürülür.
D
Motor rölantide çalıştırılır.
Soru 22
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
10 - 20
B
100 - 120
C
40 - 50
D
60 - 100
Soru 23
    Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
aza yapma riskinin azalması
B
ollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C
ürüş yeteneğinin artması
D
arar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A
Amortisör
B
Diferansiyel
C
Rot
D
Yay
Soru 25
    Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A
Aşırı hareketli ve uyumlu olma
B
Dinç ve zinde olma
C
Reflekslerinde zayıflama
D
Manevra kabiliyetinde artma
Soru 26
    Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A
Isıtma bujisi ikaz ışığı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?
A
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
B
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
C
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
D
Derinin kuru ve ağrılı olması
Soru 28
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
15
B
50
C
35
D
40
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?
A
Araçta bir gözcü bulundurmak
B
Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek
C
5 dakikayı geçmeyecek şekilde beklemek
D
Park yerindeki araçların çıkışını engellememek
Soru 30
    Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Karın yaralanmalarında
B
Göğüs yaralanmalarında
C
Bacak yaralanmalarında
D
Omurga yaralanmalarında
Soru 31
    Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
B
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
C
Tıbbi yardım istenmesi
D
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
Soru 32
    Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Gece körlüğü
B
İki gözü görmeyen
C
Renk körlüğü
D
Monoküler (tek gözü gören)
Soru 33
    Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Kamyon ile kamyoneti çekmek
B
Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek
C
Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
D
Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek
Soru 34
    Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Hızını azaltması
B
Dönüş işareti vermesi
C
Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi
D
Geniş bir kavisle dönmesi
Soru 35
    Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?
A
C, CE ve D sınıfı
B
G sınıfı
C
B sınıfı (hususi araç)
D
A1 ve A2 sınıfı
Soru 36
   Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Bildirme
B
Kurtarma
C
Tedavi etme
D
Koruma
Soru 37
    Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Sıcak duş yaptırılmalı
B
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
C
Sıcak içecekler verilmeli
D
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

7 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 7 Mart 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 7 Mart 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 7 Mart 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

7 Mart 2022 ehliyet sınav soruları
7 Mart 2022 ehliyet sinavi sorulari
7 Mart 2022 ehliyet sinav sorulari
7 Mart 2022 ehliyet sınav soruları çöz
7 Mart 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 7 Mart 2022

7 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

7 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

7 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık