6 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
ilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
B
ışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
C
aşam bulgularının sık sık izlenmesi
D
ilinç kontrolünün yapılması
Soru 2
    Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boyun korsesi
B
Emniyet kemeri
C
Çekme halatı
D
Takograf
Soru 3
    Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
A
16 – 24
B
12 - 20
C
10 - 18
D
14 - 22
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
B
Kendi sağlığını riske atması
C
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
D
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
Soru 5
    Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?
A
Taksi
B
Minibüs
C
Otobüs
D
Dolmuş taksi
Soru 6
    Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
olaşım
B
ava yolu açıklığı
C
olunum
D
ilinç durumu
Soru 7
    Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.
B
Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.
C
Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
D
Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
Soru 8
    Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
A
Araç tescil belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Tüvtürk muayene raporuna
D
Sürücü belgesi
Soru 9
    Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Ana yol
B
Geçiş yolu
C
Banket
D
Bağlantı yolu
Soru 10
    Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
B
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
C
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
D
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
Soru 11
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
B
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur
C
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
D
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
Soru 12
    Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hararet göstergesi
B
Motor devir göstergesi
C
Yakıt göstergesi
D
Yağ göstergesi
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?
A
Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması
B
Artan stresli ve güç yaşam koşulları
C
Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması
D
Kişilik özellilerinden kaynaklı riskler
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?
A
Yakın bir dostumuzu gördüğümüz zaman kornayla selam vermek doğrudur.
B
Sigara külünü aracın dışına atmak doğru bir davranıştır.
C
Araçlar için yeşil ışık yanmasına rağmen yaya kırmızı ışıkta geçiyorsa aracı yavaşlatmaya gerek yoktur.
D
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kör bir kişiye trafiği tehlikeye düşürmeden yardım etmek.
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?
A
Öfke
B
Saldırgan sürücülük
C
Sabırsızlık
D
Sakin olmak
Soru 16
    Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Boşaltım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
C
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
D
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
Soru 18
    Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
B
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
C
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
D
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
Soru 19
    Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
A
Sesli ilan
B
Duyuru
C
Gürültü
D
Konuşma
Soru 20
    Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
A
Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
B
Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
C
Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
D
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
Soru 21
    Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Yolculara
B
Araçlara
C
Sürücülere
D
Yayalara
Soru 22
  I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

  Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
II - III - I – IV
B
II - I - IV - III
C
I - II - IV - III
D
I - II - III - IV
Soru 23
    Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Sistem
B
Destek doku
C
Organ
D
Hücre
Soru 24
    Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
A
Islak, temiz sargı beziyle
B
Atel ile
C
Kuru ve temiz bez ile
D
Kuru pamukla
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
B
Koyu renk giysiler giyilmesi
C
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?
A
Karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek
B
Motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutmak
C
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
D
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
Soru 27
    Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A
Yakıcı maddeyle temas şekli
B
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
C
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
D
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
Soru 28
   Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Şok
B
Havale
C
Bayılma
D
Epilepsi
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
A
Göz bebeklerinin küçülmesi
B
Dudakların morarması
C
Göğüs hareketlerinin kaybolması
D
Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması
Soru 30
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A
25
B
20
C
35
D
45
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?
A
Direksiyon kutusunun arızalı olması
B
Debriyaj balatasının aşınmış olması
C
Avans ayarının bozuk olması
D
Aracın hızının fazla olması
Soru 32
    Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
2
B
3
C
1
D
4
Soru 33
    Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A
Omuzuna
B
Omurgasına
C
Ayak tabanına
D
Karın boşluğuna
Soru 34
    Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın motorunu çalıştırabilmek
B
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
C
Aracın hareket etmesini engellemek
D
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
Soru 35
    Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
A
Yağ basıncı ikaz ışığı
B
Sinyal lambası ikaz ışığı
C
Kısa farlar ikaz ışığı
D
El freni çekili ikaz ışığı
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Kasım 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Kasım 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Kasım 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları
6 Kasım 2021 ehliyet sinavi sorulari
6 Kasım 2021 ehliyet sinav sorulari
6 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları çöz
6 Kasım 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Kasım 2021

6 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık