12 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

12 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?
A
A1 ve A2 sınıfı
B
B sınıfı (hususi araç)
C
C, CE ve D sınıfı
D
G sınıfı
Soru 2
    “Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
A
Kapalı göğüs yaralanmalarında
B
Omurga yaralanmalarında
C
Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
D
Boylamasına karın yaralanması olanlarda
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?
A
Hidrolik seviyesi kontrolü
B
Su seviyesi kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
A
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
C
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi
D
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?
A
Vitesin boşa alınması
B
Araçta gözcü bulundurulması
C
Aracın kapılarının açık tutulması
D
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
Soru 6
    Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A
Yaya ve okul geçitlerinde
B
Dönemeçlerde
C
Sol şeritte
D
Duraklara 30 metre mesafede
Soru 7
    Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A
Yakını gösteren ışıkları
B
Sis ışıklarını
C
Park ışıklarını
D
Uzağı gösteren ışıkları
Soru 8
    Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Taşıt katarı
B
Kamp taşıtı
C
Umum servis aracı
D
Arazi taşıtı
Soru 9
    Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A
Motor hemen durur.
B
Motor daha iyi soğur.
C
Motor hararet yapar.
D
Marş motoru arızalanır.
Soru 10
    Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?
A
Duraklama
B
Bekleme
C
Durma
D
Park etme
Soru 11
    Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Antifriz seviyesini göstermek
B
Elektrolit seviyesini göstermek
C
Soğutma suyu seviyesini göstermek
D
Motor yağı seviyesini göstermek
Soru 12
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
B
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
D
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
Soru 13
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Solunum durması
B
Kısmi tıkanma
C
Tam tıkanma
D
Damar tıkanması
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun sarsıntılı çalışması
B
Yakıt tüketiminin düşmesi
C
Yakıt tüketiminin artması
D
Motorda yağlamanın olmaması
Soru 15
    Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
B
Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
C
Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
D
Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Zırhlı taşıt
B
Kamu hizmeti taşıtı
C
Umum servis araçları
D
Organ nakil araçları
Soru 17
    Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
C
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
D
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
Soru 18
    Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
B
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
C
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
D
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A
Isıtma bujisinin arızalı olması
B
Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
C
Hararet müşirinin arızalı olması
D
Enjeksiyon basıncının yüksek olması
Soru 20
    Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
B
Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
C
Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
D
Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
Soru 21
    Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C
Gabarinin aşılması
D
Araç dengesinin korunması
Soru 22
    Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
3 - 1 - 2 - 4
B
2 - 3 - 4 - 1
C
1 - 2 - 4 - 3
D
2 - 1 - 3 - 4
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
B
Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
C
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
D
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
Soru 24
    Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
B
Sürücünün isteğine
C
Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
D
Mevsim ve yol durumuna
Soru 25
    Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
A
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Heimlich manevrası
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 26
    Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
B
Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
C
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
D
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
Soru 27
    Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
B
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
C
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
D
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
A
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
B
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
C
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
D
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
Soru 29
    Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Kamyon
B
Çekici
C
İş makinesi
D
Otobüs
Soru 30
    Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ndeki aracın yavaşlaması
B
örüş mesafesinin kötü olması
C
ndeki aracın durması
D
akip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?
A
Karbüratör
B
Endüksiyon bobini
C
Sigorta
D
Marş motoru
Soru 32
    Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Elektrik tesisatının yanmasına
B
Akünün daha çabuk bitmesine
C
Farların daha canlı yanmasına
D
Bujinin daha iyi ateşlemesine
Soru 33
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarı oturuş
B
Yüzüstü yatış
C
Sırtüstü yatış
D
Yan yatış
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
B
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
D
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

12 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 12 Kasım 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 12 Kasım 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 12 Kasım 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

12 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları
12 Kasım 2021 ehliyet sinavi sorulari
12 Kasım 2021 ehliyet sinav sorulari
12 Kasım 2021 ehliyet sınav soruları çöz
12 Kasım 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 12 Kasım 2021

12 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

12 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

12 Kasım 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık