14 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

14 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A
Aracın yavaş kullanılması
B
Aracın hızlı kullanılması
C
Park hâlinde aracın viteste bırakılması
D
Ani ve sert kalkış yapılması
Soru 2
    Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Aracın maksimum hızının artmasına
B
Lastiklerin daha çabuk aşınmasına
C
Fren sisteminin arızalanmasına
D
Yakıt tüketiminin azalmasına
Soru 3
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
B
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
C
Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.
D
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
Soru 4
    Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Araçları trafikten men edilir.
B
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
C
Para cezası verilir.
D
Muayene yaptırmaları için ek-33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir.
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Hava yastığı
B
Açılabilir tavan
C
Elektrikli koltuk
D
Alaşımlı jant
Soru 6
    Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?
A
Yaralının ayakları önde olacak şekilde
B
Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
C
Yaralının isteğine göre değişir.
D
Yaralının yarasına göre değişir.
Soru 7
    Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
arbonmonoksit eksikliği
B
ksijensizlik
C
u kaybı
D
eslenme yetersizliği
Soru 8
   I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

  Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
B
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
C
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
D
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
Soru 10
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
B
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
C
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
D
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
Soru 11
    Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Şoför
B
Sürücü
C
İşleten
D
Araç sahibi
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin parçası değildir?
A
Yakıt pompası
B
Endüksiyon bobini
C
Hava filtresi
D
Enjektörler
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir?
A
Yolda en az yer işgal edilmesi
B
Uygun yerin seçilmesi
C
Boş olan şeritten yararlanılması
D
Varsa banketten yararlanılması
Soru 14
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?
A
Marş motorundaki
B
Flaşördeki
C
Distribütördeki
D
Bujilerdeki
Soru 15
    Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A
Nabız sayısının azalmasından
B
Göğüs kafesinin yükselmesinden
C
Yüzünün sararmasından
D
Vücut sıcaklığının azalmasından
Soru 16
   I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

  Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
Hepsi
C
II ve III
D
II, III ve IV
Soru 17
    Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması
B
Distribütör kablo bağlantılarının gevşek olması
C
Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması
D
Akü kablo bağlantılarının gevşek olması
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Panoramik cam
B
Hidrolik direksiyon
C
Emniyet kemeri
D
Açılabilir tavan
Soru 19
    Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
3. vites
B
Boş
C
1. vites
D
2. vites
Soru 20
    Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cam suyu seviyesinin azalması
B
Havanın serin olması
C
Silecek motorunun yavaş çalışması
D
Silecek lastiklerinin eskimesi
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
B
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi
C
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
D
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A
kciğer
B
ankreas
C
öbrek
D
ide
Soru 23
  I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

  Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
A
I ve III.
B
Yalnız I
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
A
Kamyonet
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Çekici
Soru 25
    Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tıbbi yardım istenmesi
B
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
C
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
D
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
Soru 26
    Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Fan motorunda
B
Far ampullerinde
C
Marş motorunda
D
Alternatörde
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Kan basıncının artması
D
Solunumun sık ve yüzeysel olması
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?
A
Aracın kapılarının açık tutulması
B
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
C
Araçta gözcü bulundurulması
D
Vitesin boşa alınması
Soru 29
    Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
A
Araç tescil belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Tüvtürk muayene raporuna
Soru 30
    Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A
Biodizel
B
Benzin
C
Motorin
D
LPG
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?
A
Yağ lambasının
B
Sinyal lambasının
C
El fren lambasının
D
Park lambasının
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
B
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
C
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
D
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
Soru 33
    Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ çubuğundan
B
Yağ filtresinden
C
Yağ göstergesinden
D
Yağ karterinden
Soru 34
    Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
A
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
B
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
C
Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
D
Kaç yaralı olduğuna bakılması
Soru 35
    Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
30
B
50
C
20
D
15
Soru 36
   Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
elektrolit
B
antifriz
C
asit
D
saf su
Soru 37
   İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

  Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Bağırsak
B
Akciğer
C
Böbrek
D
Karaciğer
Soru 38
    Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?
A
Bencillik
B
Hoşgörüsüzlük
C
Nezaketsizlik
D
Diğergamlık
Soru 39
    Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
A
Şok
B
Bayılma
C
Hâlsizlik
D
Koma
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

14 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 14 Ağustos 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 14 Ağustos 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

14 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları
14 Ağustos 2021 ehliyet sinavi sorulari
14 Ağustos 2021 ehliyet sinav sorulari
14 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları çöz
14 Ağustos 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 14 Ağustos 2021

14 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

14 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

14 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık