11 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

11 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
B
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
C
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
D
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?
A
Araçların bakım ve onarımını önemsemek
B
Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek
C
Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak
D
Yolları ve kaldırımları onarmak
Soru 3
    Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Yakıt tüketiminin artmasına
B
Trafik yoğunluğunun azalmasına
C
Hız sınırlarının aşılmasına
D
Yakıt tasarrufuna
Soru 4
    Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şarj göstergesi
B
Hararet göstergesi
C
Yakıt göstergesi
D
Fren hidroliği göstergesi
Soru 5
    Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
B
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
C
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
D
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru 6
    Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
İnatlaşma
B
Öfke
C
Sabır
D
Aşırı tepki
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
B
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
C
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
D
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
Soru 8
    Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A
Tepe üstlerine yakın yerlerde
B
Banketlerde
C
Yaya ve okul geçitlerinde
D
Dönemeçlerde
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?
A
Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi
B
Buji kablolarının gevşek olması
C
Alternatörün arızalı olması
D
Yağ pompasının arızalı olması
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Sindirimin değerlendirilmesi
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
Soru 11
    Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karbüratör
B
Egzoz manifoldu
C
Emme manifoldu
D
Emme supabı
Soru 12
    Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
B
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
C
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
D
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
Soru 13
    Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
60
B
50
C
40
D
30
Soru 14
    Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Kazayı yetkililere haber vermek
B
Yaralıları belirlemek
C
Yaralıları araçtan çıkarmak
D
Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
Soru 15
    Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
racın dönüşlerini sağlamak
B
künün şarj olmasını sağlamak
C
akıt tüketimini azaltmak
D
itreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
Soru 16
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır.
B
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
C
Önemsenmez, devam edilir.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 17
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otobüs, otomobile
B
Şeridi daralmış olan, diğerine
C
Azami ağırlığı az olan, diğerine
D
Otomobil, otobüse
Soru 18
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C
Yüklerin bağlanması
D
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Öfkeli olmak
B
Başarılı iletişim kurmak
C
Sabırlı davranmak
D
Kural ihlalinden kaçınmak
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
B
Yağ basıncı ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı
Soru 21
    Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gabarinin aşılması
B
Araç dengesinin korunması
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 22
    Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Endüksiyon bobini arızalıdır.
B
Alternatör arızalıdır.
C
Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
D
Bujiler arızalıdır.
Soru 23
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 24
    Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A
Distribütör
B
Flaşör
C
Kontak anahtarı
D
Buji
Soru 25
   I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak

  Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 26
    Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Su pompası
B
Fan motoru
C
Marş motoru
D
Vantilatör kayışı
Soru 27
    F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Otobüs
B
Motorlu bisiklet
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Kamyon
Soru 28
    Monoküler(Tek gözü görmeyen) bir sürücü aşağıda verilen sürücü belgesi türlerinden hangisini alamaz?
A
B (Otomomobil)
B
A (Motosiklet)
C
D1 (Minibüs)
D
M (Motorlu Bisiklet)
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
elaşlı ve tedirgin olması
B
letişim becerilerinin zayıf olması
C
nsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
D
nce çevrenin güvenliğini sağlaması
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
B
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
C
Araçların tescil işlemlerini yapmak
D
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
Soru 31
    Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Flaşör arızalıdır.
B
Fren müşiri arızalıdır.
C
Distribütör arızalıdır.
D
Geri vites müşiri arızalıdır.
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?
A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Diğer sürücülerden önce kendi hakkını gözetmek
C
Yoldan geçerken gördüğü yaralanmalı bir kazayı hemen ilgili birimlere bildirmek
D
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 33
    Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması
B
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
C
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
Soru 34
    Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A
Motoru durdurmasını
B
Harekete hazırlanmasını
C
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
D
Geri dönmesini
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

11 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 11 Ağustos 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 11 Ağustos 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 11 Ağustos 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

11 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları
11 Ağustos 2021 ehliyet sinavi sorulari
11 Ağustos 2021 ehliyet sinav sorulari
11 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları çöz
11 Ağustos 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 11 Ağustos 2021

11 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

11 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

11 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık