16 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

16 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Termostat çıkartılmalı
B
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
C
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
D
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
Soru 2
    Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt sistemi
B
Marş sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 3
    Öfke, kızgınlık ve hırs gibi duygular aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?
A
Stresin azalmasına
B
Sürücünün vakit kazanmasına
C
Trafiğin yoğunluğunun azalmasına
D
Kaza riskinin artmasına
Soru 4
    Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Bakım masrafının azalmasına
B
Yağ ömrünün artmasına
C
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
D
Yakıt tüketiminin azalmasına
Soru 5
    Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
120
B
100
C
110
D
130
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası, bulundurulması mecburi değildir?
A
Otomobil – Taksi otomobil
B
Motosiklet – Motorlu bisiklet
C
Otobüs – Çekici
D
Minibüs – Kamyonet
Soru 7
    Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A
Koma
B
Tıkanma
C
Yara
D
Şok
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B
İlaçla tedavi etmek
C
Durumun kötüleşmesini önlemek
D
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Soru 9
    Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş kolaylığı
D
Gabari
Soru 10
    Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
B
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
C
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
D
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
Soru 11
    Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
B
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
C
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
D
Hızlı ve aceleci davranmaya
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
C
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
D
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
Soru 13
    Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
A
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
D
Korkutmak veya şaşırtmak
Soru 14
    Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Aşırı tepki
B
Sabır
C
Öfke
D
İnatlaşma
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?
A
Kas tabakasını etkileyen yanıklar
B
Birinci derece yanıklar
C
Üçüncü derece yanıklar
D
İkinci derece yanıklar
Soru 16
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
10
B
40
C
30
D
20
Soru 17
    Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Direksiyon sistemi
B
Marş sistemi
C
Yakıt sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 18
    Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?
A
Yavaçça döndürülüp radyatör basıncı düşürülerek
B
Radyatörün basıncı düşürülmeden
C
Vantilatör kayışını gevşettikten sonra
D
Motor yüksek devirde çalışırken
Soru 19
  I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 20
    Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Trafikteki görevli sayısı
B
Şehirler arasındaki trafik kazaları
C
Şehir içindeki trafik kazaları
D
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
Soru 21
    Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?
A
Köprücük kemiğinde
B
Bacak kemiğinde
C
Kalça kemiğinde
D
Ön kol kemiğinde
Soru 22
    Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
B
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
C
Yakıcı maddeyle temas şekli
D
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?
A
Debriyaj balatasının
B
Bujilerin
C
Silindirlerin
D
Fren balatalarının
Soru 24
    İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
B
Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
C
Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
D
Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?
A
Yakın bir dostumuzu gördüğümüz zaman kornayla selam vermek doğrudur.
B
Sigara külünü aracın dışına atmak doğru bir davranıştır.
C
Araçlar için yeşil ışık yanmasına rağmen yaya kırmızı ışıkta geçiyorsa aracı yavaşlatmaya gerek yoktur.
D
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kör bir kişiye trafiği tehlikeye düşürmeden yardım etmek.
Soru 26
  I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

  Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A
Şaft
B
Marş motoru
C
Amortisör
D
Alternatör
Soru 28
    Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Öksürmek
B
İdrar kaçırmak
C
Sesli dürtülere tepki vermek
D
Yutkunmak
Soru 29
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
Soru 30
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Benzin
B
Motorin
C
Asitli su
D
Antifriz
Soru 31
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
A
Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
B
Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
C
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
D
Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamarlardakinden fazladır.
Soru 32
    Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ABS
B
ASR
C
Emniyet kemeri
D
Hava yastığı
Soru 33
    Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
15
B
10
C
5
D
20
Soru 34
    Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
20
B
25
C
15
D
10
Soru 35
    Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A
Cam suyu antifrizi
B
Fren hidroliği
C
Akü elektroliti
D
Motor yağı
Soru 36
    Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor devir göstergesi
B
Yağ göstergesi
C
Hararet göstergesi
D
Yakıt göstergesi
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?
A
Rotlara hareket vermek
B
Şafta hareket vermek
C
Pistonlara yataklık yapmak
D
Vites dişlilerine yataklık yapmak
Soru 38
    Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
B
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
C
Geçme sırasında hızını artırması
D
Bulunduğu şeritte seyretmesi
Soru 39
    Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına
D
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 40
    Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Kara yolundaki taşıt sayısı
B
Trafik polisinin sayısı
C
Yol çizgileri
D
Işıklı işaret cihazları
Soru 41
    Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
B
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
C
Araç yakıtının azalması
D
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

16 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 16 Ağustos 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 16 Ağustos 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 16 Ağustos 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

16 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları
16 Ağustos 2021 ehliyet sinavi sorulari
16 Ağustos 2021 ehliyet sinav sorulari
16 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları çöz
16 Ağustos 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 16 Ağustos 2021

16 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

16 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

16 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık