21 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

21 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bayılma
B
Epilepsi
C
Şok
D
Havale
Soru 2
    Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A
2872 Sayılı Çevre Kanunu
B
Medeni Kanun
C
Karayolları Trafik Kanunu
D
Türk Ceza Kanunu
Soru 3
    İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
B
Alt ve üst geçitleri kullanması
C
Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi
D
Yaya geçidini kullanması
Soru 4
    Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
B
Far lambalarından biri yanmıyordur.
C
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
D
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 5
    İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A
Kanamanın durdurulmasını
B
Kan dolaşımının sağlanmasını
C
Hava yolu açıklığının sağlanmasını
D
Solunum desteğinin sağlanmasını
Soru 6
    Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A
İlk yardım
B
Trafik
C
Yöntem
D
Girişim
Soru 7
    Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
100
C
90
D
70
Soru 8
    Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Akünün ömrü artar.
B
Akü daha iyi şarj olur.
C
Akü kısa devre olur patlar.
D
Akünün su kaybı azalır.
Soru 9
    Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
B
Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur
C
Yarası sarılarak uyutulur.
D
Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
Soru 10
    Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?
A
Motorun çekişten düşmesi
B
Marş motorunun çalışmaması
C
Endüksiyon bobinin yanması
D
Jikle devresinin çalışmaması
Soru 11
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 12
    Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A
100
B
200
C
250
D
150
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A
Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
B
Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
C
Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
D
Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
Soru 14
    Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Sıcak içecekler verilmeli
B
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
C
Sıcak duş yaptırılmalı
D
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
Soru 15
    Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A
20-22
B
21-24
C
18-20
D
19-25
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Karter contasının yırtılması
B
Fren balatalarının aşınması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Rot ayarının bozulması
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
B
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
D
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
Soru 18
    Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Bujilerin kurum bağlaması
D
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
Soru 19
    Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
B
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
C
Karın bölgesinde olan kanamalarda
D
Kol bölgesinde olan kanamalarda
Soru 20
    Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
8
B
5
C
11
D
2
Soru 21
    Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
ural ihlallerinin azalmasına
B
azaya karışma olasılığının azalmasına
C
ürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
D
ireksiyon hâkimiyetinin artmasına
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
B
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
C
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
D
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Hidrolik yağ seviyesi kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Elektrolit seviyesi kontrolü
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?
A
Boşaltım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Motor yağına su karışması
B
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
C
Manifoldlarda kaçakların oluşması
D
Motorun hararet yapması
Soru 26
  I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

  Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
ıbbi yardım istenmesi
B
urkulan bölgenin hareket ettirilmesi
C
ıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
D
işliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A
azazedenin korku ve endişelerini gidermesi
B
ırıklara yerinde müdahale etmesi
C
endisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
D
azazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi Başbakan’ın başkanlığında, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur?
A
İl ve İlçe Trafik Komisyonları
B
Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu
Soru 30
    Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
A
Aşırı stres yapması
B
Sürekli kornaya basması
C
Hoşgörülü olması
D
Bencil davranması
Soru 31
    Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Yağ seviyesine
B
Hidrolik seviyesine
C
Elektrolit seviyesine
D
Antifriz seviyesine
Soru 32
    Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
B
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
C
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
D
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi
B
Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
C
Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması
D
Kazazedenin giysilerinin çıkartılması
Soru 34
  • Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

  Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
A
eri gitme
B
urma
C
ark etme
D
dönüşü yapma
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?
A
Park lambasının
B
Yağ lambasının
C
Sinyal lambasının
D
El fren lambasının
Soru 36
    Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Soğutma fanı sökülür.
B
Motorun soğuması beklenir.
C
Vantilatör kayışı gevşetilir.
D
Radyatör sıcaklığının artması beklenir.
Soru 37
    Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?
A
Vites kutusu ile şaft arasında
B
Motor ile vites kutusu arasında
C
Krank mili ile volan arasında
D
Diferansiyel ile tekerlekler arasında
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
A
Yakıt filtresi
B
Yağ filtresi
C
Polen filtresi
D
Hava filtresi
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

21 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 21 Şubat 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 21 Şubat 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 21 Şubat 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

21 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları
21 Şubat 2022 ehliyet sinavi sorulari
21 Şubat 2022 ehliyet sinav sorulari
21 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları çöz
21 Şubat 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 21 Şubat 2022

21 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

21 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

21 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık