22 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

22 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
C
Bedensel aktivitede artma
D
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
Soru 2
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
A
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
B
Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
C
Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
D
Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Hoşgörülü ve nazik davranılması
B
Cilt renginin değerlendirilmesi
C
Solunum sayısının değerlendirilmesi
D
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
Soru 4
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
B
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır.
C
Önemsenmez, devam edilir.
D
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
Soru 5
    Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Ayak bileğinin üst kısmı
B
Ayak bileğinin alt kısmı
C
Diz kapağının olduğu bölge
D
Diz ile kalça arası
Soru 6
    Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Elektrik motoru ile
B
Dışarıdan ısıtılarak
C
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
D
Buji kıvılcımı ile
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi
B
Klimanın, çalışıyorsa kapatılması
C
Motorun üzerine su dökülmesi
D
Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi
Soru 8
    Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması
B
Distribütör kablo bağlantılarının gevşek olması
C
Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması
D
Akü kablo bağlantılarının gevşek olması
Soru 9
    Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
A
Şok
B
Bayılma
C
Koma
D
Hâlsizlik
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak
B
Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak
C
Kanayan damarın üzerine bastırmak
D
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru 11
    Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
25
B
10
C
20
D
15
Soru 12
   I- Frenler II- Lastikler III- Yakıt seviyesi

  Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Kendini üstün görmek
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 14
    Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
90
B
120
C
110
D
100
Soru 15
   Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

  Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?
A
Kamu hakkı
B
Birey hakkı
C
Toplum hakkı
D
Çevre hakkı
Soru 16
   I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

  Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 17
    İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sinir sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 18
    Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?
A
Akciğer
B
Kalp
C
Beyin
D
Böbrek
Soru 19
    Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Bekleme
B
Durma
C
Park etme
D
Duraklama
Soru 20
    Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A
Aylık
B
Altı aylık
C
Günlük
D
Haftalık
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A
Isıtma bujisinin arızalı olması
B
Hararet müşirinin arızalı olması
C
Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
D
Enjeksiyon basıncının yüksek olması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Hava filtresi
B
Yağ filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Soru 23
    Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
B
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
C
Yakıcı maddeyle temas şekli
D
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
Soru 24
    Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Aracın hızının artırılması
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Geçiş hakkı kuralına uyulması
D
Şerit değiştirilmesi
Soru 25
    Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?
A
Banket
B
Geçiş yolu
C
Şerit
D
Bağlantı yolu
Soru 26
    Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
5 yıl
B
1 yıl
C
2 yıl
D
6 ay
Soru 27
    Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
A
II
B
I
C
III
D
İtfaiye II. Sivil Savunma aracı III.Özel izinle karayoluna çıkmış araç IV. Doğru geçecek araç
Soru 28
    Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?
A
Şerit
B
Bölünmüş yol
C
Banket
D
İki yönlü yol
Soru 29
    Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Öndeki araç geçilirken
B
Kavşaklara yaklaşırken
C
Bir başka araç tarafından geçilirken
D
Sağa veya sola dönerken
Soru 30
    Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
A
Dayanıklı bot
B
Eldiven
C
Yansıtıcı giysi
D
Kask
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
A
Solunumun aniden derinleşmesi
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Nabzın süratli ve zayıf olması
D
Deride kızarıklık
Soru 32
   “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
A
anunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
B
yuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
C
rafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
D
lümlü kazalarda asli kusurlu olmak
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması
B
Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması
C
Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması
D
Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması
Soru 34
    Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
B
Aracın yan tarafına eğik olmasına
C
Aracın düz zeminde olmasına
D
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

22 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 22 Şubat 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 22 Şubat 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 22 Şubat 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

22 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları
22 Şubat 2022 ehliyet sinavi sorulari
22 Şubat 2022 ehliyet sinav sorulari
22 Şubat 2022 ehliyet sınav soruları çöz
22 Şubat 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 22 Şubat 2022

22 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

22 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

22 Şubat 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık