6 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
B
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
C
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
D
Viraja girmeden önce hızı artırmak
Soru 2
    Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt göstergesi
B
Yağ göstergesi
C
Hararet göstergesi
D
Motor devir göstergesi
Soru 3
    Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?
A
Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
B
Burkulan bölgeye buz torbası konulması
C
Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
D
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?
A
Tescil belgesi
B
Mesleki yeterlilik belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Zorunlu trafik sigorta belgesi
Soru 5
    Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?
A
3 Ay
B
1 Ay
C
1 Yıl
D
6 Ay
Soru 6
    Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Trafik görevlisine haber verilmesi
B
Motor çalışır halde farların yakılması
C
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
D
Aracın başında gözcü bulundurulması
Soru 7
   Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.

  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
B
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
C
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
D
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
Soru 8
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
ulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır
B
msenmez, devam edilir.
C
tiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
ıt seviyesi kontrol edilir.
Soru 9
    Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın yeniliği
B
Sürücünün isteği
C
Taşınan yolcu sayısı
D
Aracın büyüklüğü
Soru 10
   Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

  Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
fke
B
mpati
C
ngellenme
D
astırma
Soru 11
    Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C
Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
D
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
Soru 12
    Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Araç teknik muayenesinin
B
Servis bakımlarının
C
Mali sorumluluk sigortasının
D
Kasko sigortasının
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A
Sürücü belgesi
B
Kasko sigorta poliçesi
C
Araç imalat belgesi
D
Parça garanti belgesi
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Rölanti ayarının bozulması
B
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
C
Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 15
    İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Solunumun değerlendirilmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
D
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
Soru 16
    Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koma
B
Kansızlık
C
Bayılma
D
Şok
Soru 17
    ABS fren sistemi frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?
A
Aracın yol üzerinde kaymasını
B
Direksiyon hâkimiyetini
C
Virajlarda savrulmayı
D
Trafik kazası riskini
Soru 18
    G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Otobüs
B
İş makinesi
C
Motosiklet
D
Çekici
Soru 19
    Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Ağır kanamalı olan
B
Ölmüş olan
C
Ayağında kırık olan
D
Dirseğinde çıkık olan
Soru 20
   Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Egzoz zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Emme zamanı
D
Ateşleme (İş) zamanı
Soru 21
  I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

  Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
I. doğru, II. yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 22
    Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Kol
B
Bacak
C
Boyun
D
Göğüs
Soru 23
    Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Hizasında
B
Altında
C
Üzerinde
D
Ortasında
Soru 24
    Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Batı
C
Kuzey
D
Doğu
Soru 25
    Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Sindirim sistemi
B
Hareket sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 26
    Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bacak dış kısmı
B
Karın ön üst kısmı
C
Dizin ön üst kısmı
D
Kasık iç kısmı
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir?
A
Aracı güvenli bir şekilde durdurmak
B
Aracın durma mesafesini artırmak
C
Aracın hızını düşürmek
D
Duran aracı sabitlemek
Soru 28
    Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Termostat arızalıdır.
B
Silindir kapak contasında kaçak vardır.
C
Vantilatör kayışı sıkıdır.
D
Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır.
Soru 29
  I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

  Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 30
    Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Kalkışa hazırlanmalıdır.
B
Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir.
C
Yavaşlayıp durmalıdır.
D
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
Soru 31
    Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
olen filtresinin
B
eri vites müşirinin
C
ren balatasının
D
akıt filtresinin
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?
A
Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemek
B
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Yolu trafiğe kapatmak
D
Yolu trafiğe açmak
Soru 33
    Aşağıdakilerden
A
Uyluk kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Pazı kemiği
D
Kaval kemiği
Soru 34
   I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 35
    Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir?
A
Motosiklet
B
Kamyon
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 36
    Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kornea
B
Karaciğer
C
Kan
D
Kemik iliği
Soru 37
    Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Jikle devresinde
B
Rölanti devresinde
C
Aküde
D
Bujilerde
Soru 38
    Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Şok pozisyonu vermek
B
Soğuk içecekler içirmek
C
Temiz hava almasını sağlamak
D
Duyu organlarını uyarmak
Soru 39
   I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

  Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
I, II ve III
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Kasım 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Kasım 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Kasım 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları
6 Kasım 2022 ehliyet sinavi sorulari
6 Kasım 2022 ehliyet sinav sorulari
6 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları çöz
6 Kasım 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Kasım 2022

6 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık