15 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

15 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?
A
Hoşnutsuzluk
B
Sorumluluk
C
Bencillik
D
Hırçınlık
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
B
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
C
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
D
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
Soru 3
    Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?
A
Vites kutusuna
B
Fren balatalarına
C
Marş motoruna
D
Volana
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Silecek motoru
B
Akü
C
Marş motoru
D
Otomatik klima
Soru 5
    Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
B
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması
C
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması
Soru 6
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
msenmez, devam edilir.
B
tiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
ıt seviyesi kontrol edilir.
D
ulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır
Soru 7
    Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
A
Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
B
Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
C
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
D
Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
Soru 8
    Motorda hava filtresinin görevi nedir?
A
Yakıtı temizlemek
B
Havayı temizlemek
C
Suyu temizlemek
D
Yağı temizlemek
Soru 9
    Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
A
Gabari
B
Dingil ağırlığı
C
Hız sınırlayıcı
D
Taşıma sınırı
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?
A
Üçüncü derece yanıklar
B
Birinci derece yanıklar
C
Kas tabakasını etkileyen yanıklar
D
İkinci derece yanıklar
Soru 11
    Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha uzun
B
Daha kısa
C
Daha kalın
D
Daha ince
Soru 12
    Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
B
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
C
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
D
Sürülecek araç başkasına aitse
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
A
Park lambaları
B
Sis lambaları
C
Sinyal lambaları
D
Geri vites lambaları
Soru 14
    Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Motordaki yağ seviyesi
B
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi
C
Sigorta panelindeki ilgili sigorta
D
Ateşleme sistemindeki ilgili buji
Soru 15
    Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A
Boşaltım sistemini
B
Sindirim sistemini
C
Hareket sistemini
D
Dolaşım sistemini
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
B
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
Soru 17
    Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A
Hiçbir sebeple durulamayacağını
B
Sağ bankette durulamayacağını
C
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
B
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
C
Cildin soğuk ve nemli olması
D
Zihinsel aktivitenin artması
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
A
Motoru soğutmak
B
Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
C
Aküyü şarj etmek
D
Motorun hareketli parçalarını yağlamak
Soru 20
    Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Debriyaj pedal boşluğu fazladır.
B
Debriyaj teli kopmuştur.
C
Debriyaj pedalına hiç basılmıyordur.
D
Taşıt hareket hâlinde iken debriyaj pedalına yarım basılıyordur.
Soru 21
    Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A
Kontak anahtarı
B
Flaşör
C
Buji
D
Distribütör
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir?
A
Supaplara yataklık etmek
B
Krank miline yataklık etmek
C
Motordaki yağı soğutmak
D
Akslara yataklık etmek
Soru 23
    Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
60
B
40
C
30
D
50
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Şişlik
B
Kızarma
C
Hareket ile azalan ağrı
D
İşlev kaybı
Soru 25
    Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Batı
C
Doğu
D
Kuzey
Soru 26
  I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

  Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 27
    Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gabarinin aşılması
B
Araç dengesinin korunması
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
A
Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi
B
Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması
C
Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması
D
Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması
Soru 29
    Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak
C
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek
D
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek
Soru 30
    Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?
A
30
B
25
C
20
D
15
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?
A
5 dakikayı geçmeyecek şekilde beklemek
B
Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek
C
Araçta bir gözcü bulundurmak
D
Park yerindeki araçların çıkışını engellememek
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A
Rotil
B
Şaft
C
Aks
D
Karter
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?
A
Kalbin durması veya atımının düzensiz olması
B
Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması
C
İshal veya kabızlık oluşması
D
Solunumun durması
Soru 34
    Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Trafik kazası
B
Trafikten men
C
İşaretleme
D
Park etme
Soru 35
    İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
B
Trafik kazalarını önlemek
C
Temel yaşam desteği sağlamak
D
Hastaları tedavi etmek
Soru 36
   Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

  Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Bacak bölgesi kanamaları
B
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
C
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
D
Toplardamar kanamaları
Soru 37
    Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?
A
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
B
Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
C
Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
D
Burkulan bölgeye buz torbası konulması
Soru 38
    Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Sırtüstü yatış pozisyonu
B
Baş-çene pozisyonu
C
Oturuş pozisyonu
D
Yüzüstü yatış pozisyonu
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

15 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 15 Kasım 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 15 Kasım 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 15 Kasım 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

15 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları
15 Kasım 2022 ehliyet sinavi sorulari
15 Kasım 2022 ehliyet sinav sorulari
15 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları çöz
15 Kasım 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 15 Kasım 2022

15 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

15 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

15 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık