12 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

12 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Ampul
B
Sigorta
C
Soket
D
Buji
Soru 2
    Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Şarj lambası
B
Sinyal lambası
C
Yağ lambası
D
Korna
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?
A
Sinyal lambasının
B
Park lambasının
C
Yağ lambasının
D
El fren lambasının
Soru 4
    Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A
Yaralıların eğitim durumu
B
Araçların hasar durumu
C
Olay yerinin tam adresi
D
Yaralı sayısı
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
D
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
Soru 6
    Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
A
150
B
100
C
50
D
75
Soru 7
    Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
akıt filtresinin
B
olen filtresinin
C
eri vites müşirinin
D
ren balatasının
Soru 8
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Tam tıkanma
B
Solunum durması
C
Damar tıkanması
D
Kısmi tıkanma
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
A
Yağ filtresi
B
Benzin filtresi
C
Su filtresi
D
Hava filtresi
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
B
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
C
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
D
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
Soru 11
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sorumlu
B
Saygılı
C
Sabırsız
D
Telaşsız
Soru 12
    Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A
Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
B
Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
C
İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
D
Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A
Isıtma bujisinin arızalı olması
B
Enjeksiyon basıncının yüksek olması
C
Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
D
Hararet müşirinin arızalı olması
Soru 14
    Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
30
B
40
C
20
D
45
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
B
Kalça kemiğinde kırık olanlar
C
Açık göğüs yaralanması olanlar
D
Kaburgalarında kırık olanlar
Soru 16
    Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Vücut sıcaklığını düşürmek
D
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
Soru 17
    Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Önemli değildir.
B
Daha büyük
C
Aynı
D
Daha küçük
Soru 18
    Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
2 yıl
B
30 gün
C
3 ay
D
6 ay
Soru 19
    Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
B
Akan trafiği kontrol etmek
C
Yolu hemen trafiğe açmak
D
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
Soru 20
    Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
B
Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
C
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
D
Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
B
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
C
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
D
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
Soru 22
    Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A
Geçilecek aracın markasının
B
Geçme yasağı olup olmadığının
C
Geçilecek aracın hızının
D
Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
Soru 23
    Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A
5-10 dakika
B
15-20 dakika
C
1-2 dakika
D
30-40 dakika
Soru 24
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
B
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması
C
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
D
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
Soru 25
    Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Buhar makinesi
B
Dizel motor
C
Benzinli motor
D
Marş motoru
Soru 26
  I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

  Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 27
    Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
A
2,5
B
1
C
2
D
1,5
Soru 28
    Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
İnatlaşma
B
Sabır
C
Öfke
D
Aşırı tepki
Soru 29
    Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A
Motorin
B
Biodizel
C
Benzin
D
LPG
Soru 30
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez, devam edilir.
B
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır.
C
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 31
    Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Motorun zengin karışımla çalışması
B
Motorun fazla ısınması
C
Motorun çalışmaması
D
Motorun yağ yakması
Soru 32
  I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

  Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 33
    Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Yakıt tasarrufuna
B
Yakıt tüketiminin artmasına
C
Trafik yoğunluğunun azalmasına
D
Hız sınırlarının aşılmasına
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Aşırı hız yapılması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Lastiklerin havasının az olması
D
Rölanti ayarının bozuk olması
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

12 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 12 Kasım 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 12 Kasım 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 12 Kasım 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

12 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları
12 Kasım 2022 ehliyet sinavi sorulari
12 Kasım 2022 ehliyet sinav sorulari
12 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları çöz
12 Kasım 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 12 Kasım 2022

12 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

12 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

12 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık