12 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

12 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
3 ay
B
6 ay
C
2 yıl
D
30 gün
Soru 2
    Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
A
1
B
1,5
C
2
D
2,5
Soru 3
    Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
B
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
C
Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
D
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
B
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
C
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
D
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?
A
Yağ lambasının
B
El fren lambasının
C
Park lambasının
D
Sinyal lambasının
Soru 6
    Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Şarj lambası
B
Sinyal lambası
C
Korna
D
Yağ lambası
Soru 7
    Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A
Biodizel
B
Motorin
C
LPG
D
Benzin
Soru 8
    Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Soket
B
Sigorta
C
Buji
D
Ampul
Soru 9
    Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
20
B
40
C
30
D
45
Soru 10
    Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
akıt filtresinin
B
olen filtresinin
C
eri vites müşirinin
D
ren balatasının
Soru 11
    Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Vücut sıcaklığını düşürmek
B
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Sindirime yardımcı olmak
Soru 12
    Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A
Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
B
Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
C
Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
D
İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
Soru 13
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sorumlu
B
Saygılı
C
Sabırsız
D
Telaşsız
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
D
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
Soru 15
  I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

  Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 16
  I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

  Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kalça kemiğinde kırık olanlar
B
Açık göğüs yaralanması olanlar
C
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
D
Kaburgalarında kırık olanlar
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Rölanti ayarının bozuk olması
C
Aşırı hız yapılması
D
Lastiklerin havasının az olması
Soru 19
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Damar tıkanması
B
Solunum durması
C
Kısmi tıkanma
D
Tam tıkanma
Soru 20
    Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Akan trafiği kontrol etmek
B
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
C
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
D
Yolu hemen trafiğe açmak
Soru 21
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır.
B
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
Önemsenmez, devam edilir.
D
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
Soru 22
    Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A
Olay yerinin tam adresi
B
Yaralıların eğitim durumu
C
Yaralı sayısı
D
Araçların hasar durumu
Soru 23
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması
B
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
C
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
D
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A
Hararet müşirinin arızalı olması
B
Enjeksiyon basıncının yüksek olması
C
Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
D
Isıtma bujisinin arızalı olması
Soru 25
    Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
A
150
B
100
C
50
D
75
Soru 26
    Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Önemli değildir.
B
Daha küçük
C
Aynı
D
Daha büyük
Soru 27
    Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Marş motoru
B
Buhar makinesi
C
Dizel motor
D
Benzinli motor
Soru 28
    Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A
Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
B
Geçilecek aracın hızının
C
Geçilecek aracın markasının
D
Geçme yasağı olup olmadığının
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
B
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
C
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
D
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
Soru 30
    Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A
30-40 dakika
B
15-20 dakika
C
5-10 dakika
D
1-2 dakika
Soru 31
    Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Hız sınırlarının aşılmasına
B
Trafik yoğunluğunun azalmasına
C
Yakıt tasarrufuna
D
Yakıt tüketiminin artmasına
Soru 32
    Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Motorun zengin karışımla çalışması
B
Motorun fazla ısınması
C
Motorun yağ yakması
D
Motorun çalışmaması
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
A
Yağ filtresi
B
Hava filtresi
C
Su filtresi
D
Benzin filtresi
Soru 34
    Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
İnatlaşma
B
Sabır
C
Aşırı tepki
D
Öfke
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

12 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 12 Kasım 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 12 Kasım 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 12 Kasım 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

12 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları
12 Kasım 2022 ehliyet sinavi sorulari
12 Kasım 2022 ehliyet sinav sorulari
12 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları çöz
12 Kasım 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 12 Kasım 2022

12 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

12 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

12 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık