3 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

3 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Bencilce davranışlarda bulunmak
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
A
Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
B
Huzursuzluk
C
Dudak çevresinde morarma
D
Baş dönmesi
Soru 3
   Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

  Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A
Öfke
B
Bencillik
C
Sabır
D
İnatlaşma
Soru 4
    Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
A
Bencil davranması
B
Aşırı stres yapması
C
Hoşgörülü olması
D
Sürekli kornaya basması
Soru 5
    Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Motorun yağ yakması
B
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Aracın yükünün fazla olması
Soru 6
    Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin daha iyi tutmasına
B
Lastik hava basınçlarının düşmesine
C
Egzoz susturucusunun delinmesine
D
Motor parçalarının zarar görmesine
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Sindirimin değerlendirilmesi
D
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
anayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
B
anayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
C
anayan bölgeyi aşağıya indirmek
D
zuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
Soru 9
   Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.

  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
C
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
D
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
Soru 10
    Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
120
B
90
C
110
D
100
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
B
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
C
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
D
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem çevresindeki şişmedir.
B
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
C
Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
D
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
B
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Soru 14
    Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın emniyetli olarak hızını artırmak
B
Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak
C
Duran araca ilk hareketi vermek
D
Duran aracı sabitlemek
Soru 15
    Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
A
16 – 24
B
10 - 18
C
14 - 22
D
12 - 20
Soru 16
    Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
örüntü kirliliğini
B
u kirliliğini
C
ava kirliliğini
D
ürültü kirliliğini
Soru 17
    Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Servis istasyonu
B
Muayene istasyonu
C
Garaj
D
Terminal
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
A
Rölanti ayarının
B
Rot ayarının
C
Avans ayarının
D
Buji ayarının
Soru 19
    Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Psikolojik olarak olumsuz etkilenmiştir
B
Ülkenin gelişimine katkı sağlamıştır
C
Kaza sonucu diğer sürücülerin huzurunu kaçırmıştır
D
Madde kayıplara neden olmuştur
Soru 20
    Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Empati kurmaktan kaçınması
B
Karşısındaki kişiye saygı duyması
C
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
D
Karşısındaki kişiyi suçlaması
Soru 21
    Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
5
B
20
C
50
D
30
Soru 22
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
A2
B
G
C
E
D
M
Soru 23
    Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
A
Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır.
B
Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir.
C
Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır.
D
Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.
Soru 24
    Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?
A
şör
B
ektör
C
i
D
ülatör
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A
Fren hidroliği
B
Cam suyu
C
Motor soğutma suyu
D
Akü elektroliti
Soru 26
   I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

  Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 27
    Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü gerilimi düşüktür.
B
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
C
Flaşör arızalıdır.
D
Geri vites müşiri arızalıdır.
Soru 28
    Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
A
Hoşgörülü olması
B
Sürekli kornaya basması
C
Bencil davranması
D
Aşırı stres yapması
Soru 29
    Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Hasta oturtularak merhem sürülmeli
B
Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı
C
Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı
D
Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı
Soru 30
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?
A
Flaşördeki
B
Distribütördeki
C
Marş motorundaki
D
Bujilerdeki
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
B
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
C
Burkulan bölgeye masaj yapılması
D
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 32
    Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
A
Koma
B
Felç
C
Bayılma
D
Kriz
Soru 33
  I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

  Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A
ve II
B
I ve III
C
, II ve III
D
ve III
Soru 34
    Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
50
B
20
C
30
D
5
Soru 35
    Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Aracına el koyma
B
Para cezası ve ceza puanı
C
Hafif hapis cezası
D
Trafikten men etme
Soru 36
    Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?
A
Takip mesafesine uymamak.
B
Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.
C
Öndeki araca arkadan çarpmak.
D
En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
Soru 37
    Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
A
Bölünmüş yol
B
Şerit
C
İki yönlü yol
D
Tali yol
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A
Kırık
B
Burkulma
C
İncinme
D
Çıkık
Soru 39
    Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
A
Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde
B
Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında
C
Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
D
Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
A
Huzursuzluk
B
Dudak çevresinde morarma
C
Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
D
Baş dönmesi
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır?
A
Diferansiyel
B
Şaft
C
Amortisör
D
Debriyaj
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

3 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 3 Kasım 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 3 Kasım 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 3 Kasım 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

3 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları
3 Kasım 2022 ehliyet sinavi sorulari
3 Kasım 2022 ehliyet sinav sorulari
3 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları çöz
3 Kasım 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 3 Kasım 2022

3 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

3 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

3 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık