9 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Monoküler (tek gözü gören)
B
Renk körlüğü
C
İki gözü görmeyen
D
Gece körlüğü
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?
A
Distribütör
B
Karbüratör
C
Alternatör
D
Karter
Soru 3
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor yakıtına yağ karışır.
B
Motor suyuna yağ karışır.
C
Motor ısınır, yanar.
D
Motor çok soğur.
Soru 4
    Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek
B
Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek
C
Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
D
Radyatördeki suyu kartere göndermek
Soru 5
    Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Aracın başında gözcü bulundurulması
B
Trafik görevlisine haber verilmesi
C
Motor çalışır halde farların yakılması
D
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?
A
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
B
Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
C
Bilincin kısa süreli kapanması
D
Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
Soru 7
    Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A
Kızdırma bujisi
B
Termostat
C
Antifriz
D
Hava filtresi
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?
A
Buji
B
Karter
C
Distribütör
D
Enjektör
Soru 9
    Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.
B
Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.
C
İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
D
Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.
Soru 10
    Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
C
Bujilerin eskimesi
D
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
Soru 11
    “Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
A
Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
B
Boylamasına karın yaralanması olanlarda
C
Omurga yaralanmalarında
D
Kapalı göğüs yaralanmalarında
Soru 12
    Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
A
oğutma
B
ren
C
ağlama
D
akıt
Soru 13
    Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A
Vücut sıcaklığının azalmasından
B
Yüzünün sararmasından
C
Göğüs kafesinin yükselmesinden
D
Nabız sayısının azalmasından
Soru 14
  I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

  Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
B
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
Soru 16
    Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
El freni çekilidir.
B
Lastik havası fazladır.
C
Motor yağı eksiktir.
D
Jikle çekilidir.
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Aracın arıza yapması
C
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
D
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
Soru 18
    Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Sorumluluk
B
Kabalık
C
Bencillik
D
Hırçınlık
Soru 19
    Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye örnektir?
A
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
B
Yük yüklemek veya boşaltmak
C
5 dakikadan fazla beklemek
D
5 dakikadan az beklemek
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A
Sürücülerin kurallara uymaması
B
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C
Trafik görevlilerinin yetersiz olması
D
Yolların bakımsız olması
Soru 21
   Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asit
B
antifriz
C
elektrolit
D
saf su
Soru 22
    Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A
Emme manifoldu
B
Karbüratör
C
Hava filtresi
D
Emme supabı
Soru 23
    Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren sistemi
B
Marş sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Süspansiyon sistemi
Soru 24
    Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
B
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
C
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
D
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
Soru 25
    Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Sürüş güvenliğinin artmasına
B
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
C
El freninin arızalanmasına
D
Bijon somunlarının gevşemesine
Soru 26
    Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A
Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
B
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
C
Sürücünün isteğine
D
Mevsim ve yol durumuna
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Güneş gözlüğü
B
Havalı korna
C
Stepne
D
Emniyet kemeri
Soru 28
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Trafik kazalarını azaltmanın
B
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C
Yaralıyı değerlendirmenin
D
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
İl Belediye Başkanlığı
C
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Başkalarının hakkına saygılı olmak
B
Sürüş sırasında aceleci davranmak
C
Kızgın biçimde kornaya basmak
D
Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak
Soru 31
   "Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

  Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?
A
Yardımlaşma
B
Hoşgörü
C
İletişim
D
Sorumluluk
Soru 32
   Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

  Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Heimlich manevrası
B
Rentek manevrası
C
Üçgen bandaj uygulaması
D
Turnike uygulaması
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Hava filtresi
B
Yağ filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?
A
Kişilik özellilerinden kaynaklı riskler
B
Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması
C
Artan stresli ve güç yaşam koşulları
D
Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması
Soru 35
    Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Marş motorunun arızalanması
B
Vantilatör kayışının kopması
C
Triger kayışının kopması veya sıyırması
D
Rölanti ayarının bozulması
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Kasım 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Kasım 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Kasım 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları
9 Kasım 2022 ehliyet sinavi sorulari
9 Kasım 2022 ehliyet sinav sorulari
9 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları çöz
9 Kasım 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Kasım 2022

9 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık