4 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

4 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?
A
Açılıp kapanabilir
B
Renkli
C
Kolayca açılabilir
D
Sabit
Soru 2
    Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?
A
G sınıfı
B
B sınıfı (hususi araç)
C
C, CE ve D sınıfı
D
A1 ve A2 sınıfı
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
A
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
B
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
D
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi
Soru 4
    Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
A
Islak, temiz sargı beziyle
B
Atel ile
C
Kuru pamukla
D
Kuru ve temiz bez ile
Soru 5
    İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
B
Alt ve üst geçitleri kullanması
C
Yaya geçidini kullanması
D
Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi
Soru 6
    Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında
A
Direksiyon kilitlenir.
B
Direksiyon daha rahat döner.
C
Sürüş kolaylaşır.
D
Akü tam şarj olur.
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Tarım traktörü
B
Toplu taşıma aracı
C
Motosiklet
D
İtfaiye aracı
Soru 8
   Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

  
A
loya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
B
Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu
C
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
D
Kaza yapma riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Hoşgörülü ve nazik davranılması
B
Cilt renginin değerlendirilmesi
C
Solunum sayısının değerlendirilmesi
D
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
Soru 10
    Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?
A
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B
Okul taşıtını geçmemelidir.
C
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
D
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
Soru 11
  I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

  Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 12
    Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?
A
Bölünmüş yol
B
Şerit
C
Banket
D
İki yönlü yol
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A
Aracın yavaş kullanılması
B
Aracın hızlı kullanılması
C
Ani ve sert kalkış yapılması
D
Park hâlinde aracın viteste bırakılması
Soru 14
    Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A
Şanzuman dişlileri
B
Su pompası
C
Alternatör diyotları
D
Diferansiyel dişlileri
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
B
Araca aşırı yük ve yolcu alınması
C
Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
D
Uygun vitesle seyredilmesi
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması
B
Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması
C
Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması
D
Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması
Soru 17
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor suyuna yağ karışır.
B
Motor çok soğur.
C
Motor yakıtına yağ karışır.
D
Motor ısınır, yanar.
Soru 18
   Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

  Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?
A
Toplum hakkı
B
Çevre hakkı
C
Birey hakkı
D
Kamu hakkı
Soru 19
  I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

  Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 20
    İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
112
B
177
C
185
D
110
Soru 21
    Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
B
Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
C
Ayakları 45 cm yükseltilmeli
D
Hareket etmemesi sağlanmalı
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?
A
Balans ayarının iyi olması
B
Balataların ve fren sisteminin ıslanmış olması
C
Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması
D
Fren pedal boşluğunun az olması
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
A
Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
B
Motoru tam yükte çalıştırmak
C
Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
D
Motoru yüksek devirde çalıştırmak
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir?
A
Aracın hızını düşürmek
B
Aracı güvenli bir şekilde durdurmak
C
Duran aracı sabitlemek
D
Aracın durma mesafesini artırmak
Soru 25
    Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
A
Delici göğüs yaralanması
B
Kalp durması
C
Solunum yolu tıkanması
D
Bacak kemiği kırılması
Soru 26
    Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Sis ışıklarının
D
Park ışıklarının
Soru 27
   - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Konuşma üslubu
B
Trafikte hak ihlali
C
Beden dili
D
Trafik adabı
Soru 28
    Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
A
2,5
B
2
C
1
D
1,5
Soru 29
    Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan kalçaya kadar
B
Topuktan koltuk altına kadar
C
Topuktan dize kadar
D
Dizden kalçaya kadar
Soru 30
    Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
B
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
C
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
D
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
Soru 31
   “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

  Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?
A
Dizel
B
Buharlı
C
Benzinli
D
Elektrikli
Soru 32
    Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
A
Kesik yaralar
B
Parçalı yaralar
C
Ezikli yaralar
D
Delici yaralar
Soru 33
    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
B
Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
C
Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
D
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
Soru 34
    Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A
Isıtma bujisi ikaz ışığı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 35
    İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?
A
Aynı maddeden yapılmışlardır.
B
İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir.
C
Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir.
D
Yaşam kurtarmada kullanılırlar.
Soru 36
   "Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?
A
Diğergamlık
B
Psikolojik etki
C
Saygı
D
Öfke
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?
A
Antifriz
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Akü elektroliti
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?
A
Rölanti ayarı
B
Far ayarı
C
Fren ayarı
D
Rot ayarı
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

4 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 4 Temmuz 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 4 Temmuz 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 4 Temmuz 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

4 Temmuz 2021 ehliyet sınav soruları
4 Temmuz 2021 ehliyet sinavi sorulari
4 Temmuz 2021 ehliyet sinav sorulari
4 Temmuz 2021 ehliyet sınav soruları çöz
4 Temmuz 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 4 Temmuz 2021

4 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

4 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

4 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık