14 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

14 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
15
B
20
C
10
D
25
Soru 2
    Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
A
Hızını artırmalı II. Hızını azaltmalı III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
B
alnız I
C
I ve III
D
ve II
Soru 3
    İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
110
B
112
C
177
D
185
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A
Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini artırır.
B
Kışın araçların yakıt tüketimi yaza göre daha fazladır.
C
Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini artırır.
D
Tekerlerin basınçların düşük olması yakıt tüketimini artırır.
Soru 5
    "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görme bozukluğu
B
Yüksek ateş
C
Ayak bileğinde burkulma
D
Kalp krizi
Soru 6
    Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A
Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
B
Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla
C
Artı kutup şasi ile
D
Eksi kutup şasi ile
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?
A
Fren hidroliğinin fazla olması
B
Fren pedalının zayıf olması
C
Fren sisteminde hava olması
D
Fren müşürünün arızalı olması
Soru 8
    Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
A
Yaya geçidi
B
Yaya yolu
C
Geçiş yolu
D
Platform
Soru 9
   I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

  Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 10
    Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
B
Işıklı trafik işaretine uymalı
C
Olduğu yerde hemen durmalı
D
Geriye dönerek beklemeli
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
B
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
C
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
D
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
B
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
C
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
Soru 13
    Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Otobüs
B
İş makinesi
C
Çekici
D
Kamyon
Soru 14
    Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Göğüs ağrısı
B
Kalp spazmı
C
Kalp masajı
D
Kalp krizi
Soru 15
    Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A
Marş motoru arızalanır.
B
Motor hararet yapar.
C
Motor hemen durur.
D
Motor daha iyi soğur.
Soru 16
  I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

  Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
A
I, II, III ve IV.
B
I, III ve IV.
C
II, III ve IV.
D
I ve II.
Soru 17
    Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Hareketsiz kalması sağlanır.
B
Kuvvetli masaj yapılır.
C
Sürekli buzla ovulur.
D
Turnike uygulanır.r
Soru 18
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
B
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
C
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur
D
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?
A
Karbüratör
B
Yakıt enjeksiyon pompası
C
Yakıt filtresi
D
Besleme pompası
Soru 20
    Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
B
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
C
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
D
Araç uzunluğunun üç katı kadar
Soru 21
    Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
çıkık
B
kırık
C
burkulma
D
donma
Soru 22
    Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A
Üç araç boyu kadar
B
İki araç boyu kadar
C
Takip mesafesi kadar
D
Bir araç boyu kadar
Soru 23
   "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

  Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?
A
Öfke yönetimi
B
Çevre hakkı
C
Kamu yararı
D
Yaşam hakkı
Soru 24
   Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

  
A
Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu
B
bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
C
Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu
D
Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu
Soru 25
    Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?
A
Termostat
B
Radyatör
C
Devridaim pompası
D
Yağ filtresi
Soru 26
    Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
B
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
C
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
D
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
Soru 27
    Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
avranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B
rafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
C
ürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
D
racını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
Soru 28
    Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
B
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
C
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.
D
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A
Depodaki yakıtın bitmesi
B
Supap ayarının bozulması
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Yakıt pompasının ayarsız olması
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
B
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
C
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
D
Empati kurmaktan kaçınmak
Soru 31
    Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motordaki aşıntıların artmasına
B
Aracın daha yavaş gitmesine
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Motorun verimli çalışmasına
Soru 32
    Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A
Kaynar su ile yıkama
B
İyice sarılarak uyutma
C
Karla ovularak masaj yapma
D
Şekerli ılık içecekler verme
Soru 33
   Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

  Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
yarı yüzükoyun-yan
B
şok
C
oturuş
D
baş geri-çene yukarı
Soru 34
    Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
A
Fren pedalına
B
Debriyaj pedalına
C
Kornaya
D
Vites koluna
Soru 35
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de doğru
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de yanlış
Soru 36
    Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?
A
Trafik Hizmetleri Başkanlığının
B
Karayolları Genel Müdürlüğünün
C
İl Trafik Komisyonunun
D
Emniyet Genel Müdürlüğünün
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A
Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak
B
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
C
Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek
D
Kırmızı ışıkta geçmek
Soru 38
    Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
60
B
50
C
40
D
70
Soru 39
    Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Birkaç defa korna çalarak
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak
C
Dönüş ışıklarını yakarak
D
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

14 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 14 Kasım 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 14 Kasım 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 14 Kasım 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

14 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları
14 Kasım 2022 ehliyet sinavi sorulari
14 Kasım 2022 ehliyet sinav sorulari
14 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları çöz
14 Kasım 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 14 Kasım 2022

14 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

14 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

14 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık