14 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

14 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?
A
Termostat
B
Yağ filtresi
C
Devridaim pompası
D
Radyatör
Soru 2
    Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A
Üç araç boyu kadar
B
İki araç boyu kadar
C
Bir araç boyu kadar
D
Takip mesafesi kadar
Soru 3
    Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A
Şekerli ılık içecekler verme
B
İyice sarılarak uyutma
C
Kaynar su ile yıkama
D
Karla ovularak masaj yapma
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
B
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
C
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
Soru 5
    Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
C
Acil uyarı ışıklarını yakarak
D
Birkaç defa korna çalarak
Soru 6
    Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
burkulma
B
donma
C
çıkık
D
kırık
Soru 7
    Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp masajı
B
Kalp spazmı
C
Göğüs ağrısı
D
Kalp krizi
Soru 8
    Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.
B
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
C
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
D
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
Soru 9
   "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

  Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?
A
Kamu yararı
B
Çevre hakkı
C
Öfke yönetimi
D
Yaşam hakkı
Soru 10
    "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görme bozukluğu
B
Ayak bileğinde burkulma
C
Yüksek ateş
D
Kalp krizi
Soru 11
    Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A
Marş motoru arızalanır.
B
Motor daha iyi soğur.
C
Motor hararet yapar.
D
Motor hemen durur.
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?
A
Yakıt enjeksiyon pompası
B
Besleme pompası
C
Karbüratör
D
Yakıt filtresi
Soru 13
    Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
70
B
50
C
60
D
40
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A
Yakıt pompasının ayarsız olması
B
Depodaki yakıtın bitmesi
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Supap ayarının bozulması
Soru 15
   Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

  Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
yarı yüzükoyun-yan
B
şok
C
oturuş
D
baş geri-çene yukarı
Soru 16
    Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
A
Yaya geçidi
B
Geçiş yolu
C
Platform
D
Yaya yolu
Soru 17
    Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
racını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
B
rafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
C
ürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
D
avranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Soru 18
    Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?
A
Karayolları Genel Müdürlüğünün
B
İl Trafik Komisyonunun
C
Trafik Hizmetleri Başkanlığının
D
Emniyet Genel Müdürlüğünün
Soru 19
    İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
185
B
177
C
110
D
112
Soru 20
    Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
B
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
C
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
D
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
Soru 21
    Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motordaki aşıntıların artmasına
B
Aracın daha yavaş gitmesine
C
Motorun verimli çalışmasına
D
Akünün daha çabuk bitmesine
Soru 22
    Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Olduğu yerde hemen durmalı
B
Geriye dönerek beklemeli
C
Işıklı trafik işaretine uymalı
D
Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
Soru 23
    Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
B
Araç uzunluğunun üç katı kadar
C
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
Soru 24
    Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
20
B
15
C
10
D
25
Soru 25
   I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

  Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
B
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
D
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
Soru 27
    Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
A
Vites koluna
B
Debriyaj pedalına
C
Fren pedalına
D
Kornaya
Soru 28
    Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A
Eksi kutup şasi ile
B
Artı kutup şasi ile
C
Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla
D
Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
Soru 29
   Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

  
A
bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
B
Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu
C
Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu
D
Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu
Soru 30
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
B
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur
C
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?
A
Fren müşürünün arızalı olması
B
Fren sisteminde hava olması
C
Fren hidroliğinin fazla olması
D
Fren pedalının zayıf olması
Soru 32
    Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Hareketsiz kalması sağlanır.
B
Kuvvetli masaj yapılır.
C
Sürekli buzla ovulur.
D
Turnike uygulanır.r
Soru 33
    Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
A
Hızını artırmalı II. Hızını azaltmalı III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
B
ve II
C
alnız I
D
I ve III
Soru 34
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 35
  I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

  Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
A
I ve II.
B
I, II, III ve IV.
C
I, III ve IV.
D
II, III ve IV.
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A
Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini artırır.
B
Kışın araçların yakıt tüketimi yaza göre daha fazladır.
C
Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini artırır.
D
Tekerlerin basınçların düşük olması yakıt tüketimini artırır.
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
B
Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek
C
Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak
D
Kırmızı ışıkta geçmek
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
B
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
C
Empati kurmaktan kaçınmak
D
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Soru 39
    Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Çekici
D
İş makinesi
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

14 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 14 Kasım 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 14 Kasım 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 14 Kasım 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

14 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları
14 Kasım 2022 ehliyet sinavi sorulari
14 Kasım 2022 ehliyet sinav sorulari
14 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları çöz
14 Kasım 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 14 Kasım 2022

14 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

14 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

14 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık