2 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

2 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A
Kaburga kemiği
B
Kaval kemiği
C
Pazı kemiği
D
Uyluk kemiği
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Ayna ayarları
B
Koltuk ayarları
C
Yakıt seviyesi
D
Araç lastikleri
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
elaşlı ve tedirgin olması
B
nsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
C
letişim becerilerinin zayıf olması
D
nce çevrenin güvenliğini sağlaması
Soru 4
    Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A
Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
B
Yolcuları sağdan indirip bindirmek
C
Yolcuları soldan indirip bindirmek
D
Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
Soru 5
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
130
B
100
C
110
D
90
Soru 6
    Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Lastik hava basıncının düşmesi
B
Fren balatalarının aşınması
C
Benzinin bitmesi
D
Akünün boşalması
Soru 7
    Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A
Motorlu bisiklet
B
Kamyon
C
Tır
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 8
    Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?
A
Yaralının isteğine göre
B
Baş kısmı önde olacak şekilde
C
Yaranın çeşidine göre
D
Ayakları önde olacak şekilde
Soru 9
    Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
110
B
100
C
90
D
120
Soru 10
    Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
A
Empati
B
Konuşma üslubu
C
Beden dili
D
Tahammül
Soru 11
   Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

  Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
A
Akünün tam şarjlı olmasından
B
Hava filtresinin kirlenmesinden
C
Akünün boşalmasından
D
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
Soru 12
    Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
burkulma
B
donma
C
çıkık
D
kırık
Soru 13
    Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A
Kafatası eklemlerinde
B
Kısa kemiğin ortasında
C
Hareketli eklem yerlerinde
D
Uzun kemiğin ortasında
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Beyin kanaması
B
Bayılma
C
Yüzün kızarması
D
Aşırı dozda alkol alımı
Soru 15
    Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kornea
B
Kan
C
Karaciğer
D
Kemik iliği
Soru 16
    Taşıtlarda kullanılan “Kararmalı Dikiz Aynaları” ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?
A
Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak
B
Göz kamaşmasını önlemek
C
Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek
D
Gaza basmadan aracın sabit bir hızda gitmesini sağlamak
Soru 17
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
am suyu antifrizi
B
olen filtresi
C
az lastiği
D
ış lastiği
Soru 18
    Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Kamyon
B
Kamyonet
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 19
    Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
A
Antifrizli soğutma suyu
B
Uzun yakıt boruları
C
Eski ve aşınmış lastikler
D
Tam şarjlı akü
Soru 20
    Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A
Kızdırma bujisi
B
Termostat
C
Antifriz
D
Hava filtresi
Soru 21
    Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
B
Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
C
Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
D
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Soru 22
    Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
0,30
B
0,20
C
0,40
D
0,50
Soru 23
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
B
Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
C
30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
D
Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?
A
Yakıt tüketiminin azaltılması
B
Araç içi nem oranının ayarlanması
C
Hava sirkülasyonunun sağlanması
D
Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması
Soru 25
    Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?
A
18-20
B
21-24
C
20-22
D
19-25
Soru 26
    Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
20
B
50
C
5
D
30
Soru 27
    Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
A
Kaba ve saldırgan davranmaya
B
Aşırı tepki göstermeye
C
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
D
İnatlaşmaya
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
B
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
C
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
İl Trafik Komisyonu
C
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 30
    Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Sorumsuzluk
B
Diğergamlık
C
Bencillik
D
İnatlaşmak
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A
Tarım araçları
B
Toplu taşıma araçları
C
Gümrük muhafaza araçları
D
Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Soru 32
    Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Batı
C
Doğu
D
Kuzey
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Nabız atışının güçlü olması
B
Cildin kuru ve sıcak olması
C
Kan basıncının düşmesi
D
Zihinsel aktivitenin artması
Soru 34
    Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Gabarinin aşılması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Araç dengesinin korunması
Soru 35
    Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Açık havaya çıkarılır.
B
Kusturulur.
C
Tuzlu su içirilir.
D
Yoğurt yedirilir.
Soru 36
    Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında,kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karnın ön üst kısmı
B
Bacak dış kısmı
C
Dizin ön üst kısmı
D
Kasık iç kısmı
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

2 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 2 Şubat 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 2 Şubat 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 2 Şubat 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

2 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları
2 Şubat 2020 ehliyet sinavi sorulari
2 Şubat 2020 ehliyet sinav sorulari
2 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları çöz
2 Şubat 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 2 Şubat 2020

2 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

2 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

2 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık