3 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

3 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Milli Eğitim Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
C
Kendi can güvenliğini riske atması
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
B
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
C
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
D
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
Soru 4
    Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
B
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
C
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
D
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
Soru 5
    Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
B
Far lambalarından biri yanmıyordur.
C
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
D
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 6
    Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A
Çekici lastiklerin ikisine
B
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
C
Ön lastiklerin birine
D
Arka lastiklerin birine
Soru 7
    Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?
A
Yük üzerinde
B
Aracın basamağında
C
Karoseri kenarında
D
Sürücünün yanındaki koltukta
Soru 8
    Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağ filtresi
B
Hava filtresi
C
Enjektör
D
Yakıt filtresi
Soru 9
    Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Plakaların 1 cm üzerinde
B
Plakaların 1 cm altında
C
Plakaların ortasında
D
Plakaların en altında
Soru 10
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Motosiklet
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Minibüs
Soru 11
   Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
B
Kazazedenin yalnız bırakılması
C
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi
D
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
Soru 12
  I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 13
    Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Karın yaralanmalarında
B
Göğüs yaralanmalarında
C
Bacak yaralanmalarında
D
Omurga yaralanmalarında
Soru 14
    İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Üzerlerine yazı yazılması
B
Yerlerinin değiştirilmesi
C
Görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi
D
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
Soru 15
    Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Hırçınlık
B
Sorumluluk
C
Bencillik
D
Kabalık
Soru 16
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
B
Hızı fazla olan, diğerine
C
Minibüs, kamyona
D
Kamyon, minibüse
Soru 17
    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A
Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde
B
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
C
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
D
Sadece sürücünün bildiği bir yerde
Soru 18
    Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?
A
Burkulma
B
Çıkık
C
Kırık
D
Çarpma
Soru 19
  • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

  Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
B
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
C
Ülke ekonomisini
D
Kasko sigortasının önemini
Soru 20
    Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
A
Koma
B
Kriz
C
Bayılma
D
Felç
Soru 21
  • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

  Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
B
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
C
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
D
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?
A
Diferansiyel ayarının
B
Fren ayarının
C
Motor ayarının
D
Vites kutusu ayarının
Soru 23
    Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Aracın yük durumu
B
Aracın hızı
C
İklim koşulları
D
Yolun genişliği
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
B
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
C
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
D
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
Soru 25
    Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?
A
İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
B
Kasko sigortası, sahiplik belgesi
C
Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi
D
Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi
Soru 26
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yüklerin bağlanması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması
D
Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması
Soru 27
    Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyatör
B
Külbütör
C
Karbüratör
D
Karter
Soru 28
    Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?
A
Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
B
Aracı yavaş kullanmak için
C
Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
D
Daha rahat vites değişimi için
Soru 29
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
B
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru 30
    Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A
Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir
B
Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır
C
Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir
D
Geçişler dışında trafik sağdan akar
Soru 31
   Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?
A
Feragat
B
Sevgi
C
Saygı
D
Nezaket
Soru 32
    İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?
A
Öfke
B
Hoşgörü
C
Korku
D
Sempati
Soru 33
    Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
Üst çizgisinden yukarıda
B
İki çizgisi arasında
C
Alt çizgisinden aşağıda
D
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
Soru 34
   İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Heimlich manevrası
B
turnike uygulaması
C
şok pozisyonu
D
bak-dinle-hisset yöntemi
Soru 35
   I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

  Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
II, III ve IV
C
II ve III
D
Hepsi
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?
A
İşaret levhalarına uyarak durmak
B
Yolcu indirip bindirmek için durmak
C
Öndeki araçların durması sonucu durmak
D
Kırmızı ışıkta durmak
Soru 37
    Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
B
“DUR” lambası ve sis ışıkları
C
Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
D
Park lambası ve yangın söndürücü
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

3 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 3 Şubat 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 3 Şubat 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 3 Şubat 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

3 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları
3 Şubat 2020 ehliyet sinavi sorulari
3 Şubat 2020 ehliyet sinav sorulari
3 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları çöz
3 Şubat 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 3 Şubat 2020

3 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

3 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

3 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık