6 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
B
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
C
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
D
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Polen filtresi
B
Yağ filtresi
C
Ekran filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 3
   Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Bildirme
B
Koruma
C
Kurtarma
D
Tedavi etme
Soru 4
    Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
A
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
B
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
C
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
D
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
Soru 5
    Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
B
Motorun yağ yakması
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Aracın yükünün fazla olması
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A
Baş-çene pozisyonu verilmesi
B
Çenenin kasılması
C
Vücudun kasılması
D
Dilin geriye kaçması
Soru 7
    Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Boş şerit gördüğü an şerit değiştirmeli
B
Müziği sonuna kadar açmalıdır
C
Güvenlik şeridinden devam etmeli
D
Aracı havalandırarak nefes egzersizi yapmalıdır
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Adalet Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 9
    Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
B
Motor gücünün artması
C
Motorun normal çalışmasını sürdürmesi
D
Motorun çabuk soğuması
Soru 10
    Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor çok soğur.
B
Motor yakıtına yağ karışır.
C
Motor aşırı ısınarak zarar görür.
D
Motor suyuna yağ karışır.
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?
A
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
B
Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
C
Tek yönlü yola ters yönden girmek
D
Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
Soru 12
    Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
B
Şifreli ve gizli
C
Yazılı, sözlü ve hareketli
D
Kısa, öz ve anlaşılır
Soru 13
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Kasa üzerinin kapalı olması
B
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
C
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
D
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
Soru 14
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
B
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
C
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
D
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
Soru 15
    Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
A
Geçiş yolu
B
Kara yolu
C
Şerit
D
Bağlantı yolu
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?
A
Hararet göstergesi
B
Radyatör
C
Termostat
D
Vantilatör
Soru 17
    Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motor devir göstergesinin arızalanması
B
Far ampullerinin patlaması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Akünün boşalması
Soru 18
    Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?
A
D
B
C
C
G
D
B
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Kanamanın durdurulması
B
Yara yerinin değerlendirilmesi
C
Yara üzerinin pamukla kapatılması
D
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?
A
Karışımı ateşlemek
B
Aküyü şarj etmek
C
Aküye akım göndermek
D
Yüksek akım üretmek
Soru 21
    Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B
Bulantı ve kusmanın olması
C
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?
A
Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi
B
Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması
C
Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
D
Dönemeçlere girerken hızın artırılması
Soru 23
    Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
B
Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.
C
Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
D
Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B
Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
C
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
D
Trafikteki kaza sayısını azaltmak
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur?
A
Motor yağının kalınlaşması
B
Karışım oranının bozulması
C
Motorun çalışma sıcaklığına ulaşması
D
Motor yağının kirlenmesi
Soru 26
    Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Monoküler (tek gözü gören)
B
Renk körlüğü
C
Gece körlüğü
D
İki gözü görmeyen
Soru 27
    Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
B
6 ay hapis cezası verilir.
C
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
D
Trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
D
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Soru 29
    Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A
Yakıcı maddeyle temas şekli
B
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
C
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
D
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
B
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
C
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
D
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Soru 31
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?
A
25 - 30
B
35 - 40
C
12 - 20
D
5 - 10
Soru 32
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
B
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
D
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
Soru 33
    Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
1. vites
B
3. vites
C
Boş
D
2. vites
Soru 34
    Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motorun soğuması beklenir.
B
Soğutma fanı sökülür.
C
Vantilatör kayışı gevşetilir.
D
Radyatör sıcaklığının artması beklenir.
Soru 35
   I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

  Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 36
   Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

  Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
A
2 ve 3
B
Yalnız 2
C
1 ve 3
D
1 ve 2
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Şubat 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Şubat 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Şubat 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları
6 Şubat 2020 ehliyet sinavi sorulari
6 Şubat 2020 ehliyet sinav sorulari
6 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları çöz
6 Şubat 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Şubat 2020

6 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık