10 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

10 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Tescil belgesi değiştirildiğinde
C
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D
Sigorta süresi bittiğinde
Soru 2
    Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
B
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
C
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
D
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
A
sı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
B
azazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
C
ışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
D
ğızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
Soru 4
    Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
B
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
C
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
D
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
Soru 5
   Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

  Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 6
    Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A
Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için
B
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için
C
Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için
D
Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için
Soru 7
    Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
B
6 ay hapis cezası verilir.
C
İdari para cezası verilir.
D
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
Soru 8
    Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?
A
şör
B
ektör
C
ülatör
D
i
Soru 9
    Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağ göstergesi
B
Yakıt göstergesi
C
Hararet göstergesi
D
Motor devir göstergesi
Soru 10
   "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
tali kusur
B
kusuru paylaştırma
C
yol kusuru
D
asli kusur
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
B
Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek
Soru 12
    Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
1 yıl
B
5 yıl
C
2 yıl
D
6 ay
Soru 13
    Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
40
B
60
C
70
D
50
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A
İlaçla tedavi etmek
B
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D
Durumun kötüleşmesini önlemek
Soru 15
    Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Yolu hemen trafiğe açmak
B
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
C
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
D
Akan trafiği kontrol etmek
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kızgın biçimde kornaya basmak
B
Başkalarının hakkına saygılı olmak
C
Sürüş sırasında aceleci davranmak
D
Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak
Soru 17
    Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?
A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 18
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
A
5,5
B
4,5
C
2,5
D
3,5
Soru 19
    Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
A
Gabari
B
Hız sınırlayıcı
C
Taşıma sınırı
D
Dingil ağırlığı
Soru 20
    Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması, düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir?
A
Pistonlarda
B
Lastiklerde
C
Alternatörde
D
Eksantrik milinde
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
B
Acil yardım istenmesi
C
Kanamanın durdurulması
D
Şokun önlenmesi
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
B
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
C
Öksürmesi engellenir.
D
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
Soru 23
    Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Göğüs
B
Boyun
C
Kol
D
Bacak
Soru 24
    Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
A
Yaralıların kimliklerinin
B
Kaza zamanının
C
Yaralıların sayısı ve durumlarının
D
Açık ve net adresin
Soru 25
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
A
Cinsiyeti
B
Boyu
C
Vücut ısısı
D
Yaşı
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?
A
Kişilik özellilerinden kaynaklı riskler
B
Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması
C
Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması
D
Artan stresli ve güç yaşam koşulları
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
A
Rot ayarının
B
Rölanti ayarının
C
Avans ayarının
D
Buji ayarının
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?
A
Yolu trafiğe kapatmak
B
Yolu trafiğe açmak
C
Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemek
D
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 29
    Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
B
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
C
Sürülecek araç başkasına aitse
D
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
Soru 30
  I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

  Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 31
    Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Direksiyon sistemi
B
Yakıt sistemi
C
Marş sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 32
    Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
B
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
C
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
D
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
Soru 33
  I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

  Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
I, III ve IV.
B
I, II, III ve IV.
C
II, III ve IV.
D
I ve II.
Soru 34
    Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A
Olay yerinin tam adresi
B
Araçların hasar durumu
C
Yaralı sayısı
D
Yaralıların eğitim durumu
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
B
Egzersiz yapmasının sağlanması
C
Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi
D
Yarı oturur pozisyon verilmesi
Soru 36
    Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
B
Hızı fazla olan az olana
C
Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre
D
Şeridi daralmış olan diğerine
Soru 37
    Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tıkanma
B
Şok
C
Soluk durması
D
Kalp durması
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

10 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 10 Şubat 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 10 Şubat 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 10 Şubat 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

10 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları
10 Şubat 2020 ehliyet sinavi sorulari
10 Şubat 2020 ehliyet sinav sorulari
10 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları çöz
10 Şubat 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 10 Şubat 2020

10 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

10 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

10 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık