24 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

24 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karşısındaki kişiye saygı duyması
B
Empati kurmaktan kaçınması
C
Karşısındaki kişiyi suçlaması
D
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
Soru 2
    Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akünün boşalması
B
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
Soru 3
    Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Enjektör
B
Hava filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 4
   Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Kurtarma
B
Bildirme
C
Koruma
D
Tedavi etme
Soru 5
    Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 6
    Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A
Omuz
B
El
C
Kalça
D
Göğüs
Soru 7
    Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
nemsenmez yola devam edilir.
B
çık camlar varsa kapatılır.
C
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
D
otorun devri artırılır.
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A
Rentek manevrası
B
Atelle tespit
C
Kalp masajı
D
Köprü tekniği
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Organ nakil araçları
B
Kamu hizmeti taşıtı
C
Umum servis araçları
D
Zırhlı taşıt
Soru 10
    Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Araçlara
B
Yolculara
C
Yayalara
D
Sürücülere
Soru 11
    Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A
Psikotrop madde bağımlılığı
B
Renk körlüğü
C
Alkol bağımlılığı
D
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
Soru 12
    İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Beyin kanaması
B
Ayakta olan kanamalar
C
Ayak bileğinin burkulması
D
Şok
Soru 13
    Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ateşleme sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Marş sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 14
   I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

  Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
I, II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yorgun ve dalgın olmak
B
Hız limitlerini aşmak
C
Alkollü araç kullanmak
D
Trafik levhalarını önemsemek
Soru 17
    Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Arka lastikler aşınmıştır.
B
İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.
C
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır.
D
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır.
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Debriyajın kaçırması
B
Kalorifer hortumlarının su sızdırması
C
Vantilatör kayışının gergin olması
D
Hararet göstergesinin arızalanması
Soru 19
    Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A
Hücre - Organ - Doku - Sistem
B
Hücre - Doku - Organ - Sistem
C
Organ - Hücre - Doku - Sistem
D
Sistem - Doku - Organ - Hücre
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların muayenesini yapmak
B
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
C
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
D
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
Soru 21
    Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.
B
Fren lambalarından biri yanmıyordur.
C
Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.
D
Far lambalarından biri yanmıyordur.
Soru 22
    Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
B
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
C
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
D
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
Soru 23
    Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
A
Geçiş yollarını
B
Yaya yollarını
C
Yaya geçitlerini
D
Banketleri
Soru 24
    Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Diğergamlık
B
Öfke
C
Bencillik
D
Sabırsızlık
Soru 25
    Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
A
Takip mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Görüş mesafesi
D
Geçiş mesafesi
Soru 26
   Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

  Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
A
Kaba ve saldırgan davranılması
B
Kızgın biçimde kornaya basılması
C
Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması
D
Aşırı tepki gösterilmesi
Soru 27
    Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A
Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
B
Geçilecek aracın markasının
C
Geçme yasağı olup olmadığının
D
Geçilecek aracın hızının
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Kırıkların tespit edilmesi
C
Dolaşımın değerlendirilmesi
D
Solunumun değerlendirilmesi
Soru 29
    Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Ambulans
B
Polis imdat
C
İtfaiye
D
Jandarma imdat
Soru 30
    Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
A
Sırtüstü, sert bir zemine
B
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
C
Yüzüstü, sert bir zemine
D
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Servis bakım belgesi
D
Araç tescil belgesi
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A
Ani ve sert kalkış yapılması
B
Park hâlinde viteste bırakılması
C
Aracın hızlı kullanılması
D
Aracın yavaş kullanılması
Soru 33
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 34
    Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
A
40
B
30
C
50
D
60
Soru 35
    Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
A
E
B
D
C
C
D
B
Soru 36
    Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A
Akü elektroliti
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Araç lastiği
Soru 37
    Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
B
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
C
Psikolojik destek sağlamak
D
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
Soru 38
    Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A
Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için
B
Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için
C
Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için
D
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için
Soru 39
    Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
Araç lastiklerinin
B
Polen filtresinin
C
Cam sileceklerinin
D
Yağ filtresinin
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?
A
Fren balatalarının
B
Debriyaj balatasının
C
Bujilerin
D
Silindirlerin
Soru 41
    ABS fren sistemi frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?
A
Virajlarda savrulmayı
B
Trafik kazası riskini
C
Aracın yol üzerinde kaymasını
D
Direksiyon hâkimiyetini
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

24 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 24 Ağustos 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 24 Ağustos 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 24 Ağustos 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

24 Ağustos 2022 ehliyet sınav soruları
24 Ağustos 2022 ehliyet sinavi sorulari
24 Ağustos 2022 ehliyet sinav sorulari
24 Ağustos 2022 ehliyet sınav soruları çöz
24 Ağustos 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 24 Ağustos 2022

24 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

24 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

24 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık