28 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

28 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Tescil belgesi değiştirildiğinde
C
Sigorta süresi bittiğinde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 2
    Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
A
Sorumsuz
B
Bencil
C
Empati düzeyi yüksek
D
Görgü seviyesi düşük
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak
B
Kanayan damarın üzerine bastırmak
C
Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak
D
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru 4
    Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
A
Tüvtürk muayene raporuna
B
Araç imalat belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Araç tescil belgesi
Soru 5
    İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Hidrolik enerjiyi
B
Nükleer enerjiyi
C
Elektrik enerjisini
D
Isı enerjisini
Soru 6
    Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
A
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
B
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
D
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
Soru 7
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Ekim - 1 Şubat
B
1 Kasım - 1 Mart
C
1 Aralık - 1 Nisan
D
1 Eylül - 1 Ocak
Soru 8
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

  İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Zihinsel aktivitenin korunması
B
Şokun engellenmesi
C
Kanamanın durdurulması
D
Sindirim işlevinin rahat olması
Soru 9
    Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Kara yolundaki taşıt sayısı
B
Işıklı işaret cihazları
C
Trafik polisinin sayısı
D
Yol çizgileri
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Far ayarının bozulması
B
Fren balatalarının aşınması
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Vantilatör kayışının sıkı olması
Soru 11
    Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
A
İstiap haddi
B
Kapasite
C
Taşıma sınırı
D
Dingil ağırlığı
Soru 12
    Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Yakıt tüketiminin azalmasına
B
Aracın maksimum hızının artmasına
C
Fren sisteminin arızalanmasına
D
Lastiklerin daha çabuk aşınmasına
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
A
Kansızlık
B
Düzensiz nabız atışı
C
Baş dönmesi
D
Bilinç kaybı
Soru 14
    Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
0
B
10
C
00
D
0
Soru 15
    Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?
A
Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
B
Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
C
Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
D
Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması
Soru 16
    Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
A
40
B
30
C
60
D
50
Soru 17
    Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Hareket etmemesi sağlanmalı
B
Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
C
Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
D
Ayakları 45 cm yükseltilmeli
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Omurgasında kırık olan
B
Kalça kemiğinde kırık olan
C
Bilinci yerinde olmayan
D
Kaburga kemiğinde kırık olan
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
B
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
C
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
D
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
A
Benzin filtresi
B
Yağ filtresi
C
Su filtresi
D
Hava filtresi
Soru 21
    Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A
1. zaman
B
4. zaman
C
2. zaman
D
3. zaman
Soru 22
    Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sinir sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 23
    Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
A
Fren hidroliği ile yıkamak
B
Tiner ile yıkamak
C
Antifriz ile yıkamak
D
Bol su ile yıkamak
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
A
Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
B
Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması
C
El freni ile tespit edilmesi
D
Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi
Soru 25
    Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
A
Yaya geçidi
B
Okul geçidi
C
Rampalı geçit
D
Hemzemin geçit
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?
A
Fren hidroliğinin eksilmesi
B
Araç deposundaki yakıtın az olması
C
Motor soğutma suyunun eksilmesi
D
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
Soru 27
    Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara merhemi sürmek
B
Kuru sargı bezi ile kapatmak
C
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
D
Bol su ile yıkamak
Soru 28
    Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Hız göstergesi
B
Hava filtresi
C
Yakıt göstergesi
D
Sinyal ampulü
Soru 29
   I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

  Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
Hepsi
B
II, III ve IV
C
II ve III
D
I ve II
Soru 30
  I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

  Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A
angın söndürme cihazı
B
arı ışıklı, dönerli uyarı lambası
C
lk yardım çantası
D
çgen reflektör
Soru 32
    Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
B
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
C
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
D
Hızlı ve aceleci davranmaya
Soru 33
    Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
A
Yayaya yol verme
B
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
C
Trafik levhalarını okuma
D
Hız sınırına uyma
Soru 34
   Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

  Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
B
Yayaların geçişini beklemesi
C
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D
Sağa sinyal vermesi
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
A
Antifriz
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Akü elektroliti
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

28 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 28 Kasım 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 28 Kasım 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 28 Kasım 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

28 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları
28 Kasım 2022 ehliyet sinavi sorulari
28 Kasım 2022 ehliyet sinav sorulari
28 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları çöz
28 Kasım 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 28 Kasım 2022

28 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

28 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

28 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık