16 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

16 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Damar tıkanması
B
Tam tıkanma
C
Solunum durması
D
Kısmi tıkanma
Soru 2
  I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

  Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
A
II, III ve IV.
B
I, II ve III.
C
I ve IV.
D
II ve III.
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A
Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi
B
Klimanın, çalışıyorsa kapatılması
C
Motorun üzerine su dökülmesi
D
Motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi
Soru 4
    Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
A
Kuru ve temiz bez ile
B
Kuru pamukla
C
Islak, temiz sargı beziyle
D
Atel ile
Soru 5
    Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
A
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Pankreas
B
Böbrekler
C
Akciğerler
D
Omurilik
Soru 7
    Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?
A
Çıkık
B
Burkulma
C
Kırık
D
Çarpma
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu bağımlıları için söylenemez?
A
Bu kişilere sürücü belgesi verilmez.
B
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
C
Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar.
D
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alınır.
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Kızarma
B
Şişlik
C
İşlev kaybı
D
Hareket ile azalan ağrı
Soru 10
    Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Boyun
B
Göğüs
C
Bacak
D
Kol
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?
A
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
B
Motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutmak
C
Karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek
D
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
Soru 12
    Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
B
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
C
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
D
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?
A
Lastik hava basıncının fazla olması
B
Lastik hava basıncının düşük olması
C
Motorun hararet yapması
D
Fren balatalarının ıslanması
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Termostat
B
Marş motoru
C
Endüksiyon bobini
D
Yakıt filtresi
Soru 15
    Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A
Benzin
B
Karışım
C
Motorin
D
Hava
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?
A
Antifriz
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Motor yağı
Soru 17
    Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
0
B
10
C
00
D
0
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
C
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
D
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
Soru 19
    Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?
A
Akciğerler
B
Mide
C
Böbrekler
D
Safra kesesi
Soru 20
    Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
A
Endüksiyon bobininin
B
Triger kayışının
C
Marş dişlisinin
D
Volan dişlisinin
Soru 21
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 22
    Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir.
B
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.
C
Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir.
D
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir.
Soru 23
    Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Yakını gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 24
    Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
B
Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
C
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
D
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
Soru 25
    Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yan yatış
C
Yüzüstü yatış
D
Oturuş veya yarı oturuş
Soru 26
    Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?
A
Kara yolunu kullananları uyarma amaçlı
B
Yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede
C
Araç geçmede uyarı amaçlı
D
Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde
Soru 27
    “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-DinleHisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Bak
B
Dinle
C
Dinle - Hisset
D
Hisset
Soru 28
    Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Aracın yük durumu
B
Aracın hızı
C
İklim koşulları
D
Yolun genişliği
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun yağ yakması
B
Yakıt sarfiyatının artması
C
Motorun hararet yapması
D
Motorun gücünün artması
Soru 30
    Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Sertifikası
B
Katılım Belgesi
C
Eğitim Sertifikası
D
Sürücü Belgesi
Soru 31
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
B
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
C
Kasa üzerinin kapalı olması
D
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun sarsıntılı çalışması
B
Yakıt tüketiminin artması
C
Motorda yağlamanın olmaması
D
Yakıt tüketiminin düşmesi
Soru 33
    Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
İnce rulo sargı
B
Tahta atel
C
Üçgen sargı
D
Tel atel
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
B
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C
Aracının arıza yapması
D
Seyir hâlinde iken elinde cep telefonu kullanması
Soru 35
    "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır." Atasözü ile Trafik adabında hangi yaklaşımı destekler?
A
Öfke
B
İhtiras
C
Konuşma Üslubu
D
Entrika
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Kırıkların tespit edilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Dolaşımın değerlendirilmesi
Soru 37
    Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.
B
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır.
C
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır.
D
Arka lastikler aşınmıştır.
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

16 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 16 Aralık 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 16 Aralık 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 16 Aralık 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

16 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları
16 Aralık 2022 ehliyet sinavi sorulari
16 Aralık 2022 ehliyet sinav sorulari
16 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları çöz
16 Aralık 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 16 Aralık 2022

16 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

16 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

16 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık