5 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

5 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
B
Eklem bölgesi olmasına
C
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
D
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
Soru 2
    Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Göğüs kemiğinin ortası → 5 cm
B
Kaburganın sağ alt bölgesi → 1 cm
C
Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı → 7 cm
D
Karnın sol üst bölgesi → 3 cm
Soru 3
    Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
50
B
60
C
40
D
30
Soru 4
   Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.

  Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar
B
Kornaya basmak sinirleri gevşetir
C
Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir
D
Kornaya basmak trafiği hızlandırır
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
B
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
C
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
D
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
Soru 6
    Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
A
Aşırı tepki göstermeye
B
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
C
İnatlaşmaya
D
Kaba ve saldırgan davranmaya
Soru 7
    Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A
Takip mesafesini azaltabilir.
B
Önündeki aracı geçebilir.
C
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
D
Diğer şeride geçemez.
Soru 8
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
B
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
C
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
D
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru 9
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Depodaki yakıtın azalması
B
Radyatörde antifrizin olmaması
C
Fren hidroliğinin eksilmesi
D
Karterde yağın kalmaması
Soru 10
    Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
A
Geçiş mesafesi
B
Takip mesafesi
C
İntikal mesafesi
D
Görüş mesafesi
Soru 11
    Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
A
100
B
150
C
75
D
50
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
B
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
C
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
D
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
A
Benzin filtresi
B
Yağ filtresi
C
Hava filtresi
D
Su filtresi
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
B
Devamlı düşük vites ile gitmek
C
Ani duruş, kalkış yapmak
D
Devamlı büyük vites ile gitmek
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?
A
Karbüratör
B
Besleme pompası
C
Yakıt filtresi
D
Yakıt enjeksiyon pompası
Soru 16
    Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bacak dış kısmı
B
Kasık iç kısmı
C
Dizin ön üst kısmı
D
Karın ön üst kısmı
Soru 17
    Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Öndeki aracı geçmeli
B
En sol şeritten gitmeli
C
Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
D
Hızını azaltmalı
Soru 18
    Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
B
Tıbbi yardım istenmesi
C
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
D
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
Soru 19
    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
Bağlantı yolunda seyrederken
B
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
C
Tek yönlü yollarda duraklarken
D
Tek yönlü yollarda park ederken
Soru 20
    Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Otobüse
C
Otomobile
D
Lastik tekerlekli traktöre
Soru 21
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
B
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
C
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
D
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
Soru 22
    Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?
A
Dönemeçlerde
B
Geçiş yolları üzerinde
C
Eğimli yol kesimlerinde
D
Duraklamanın yasak olduğu yerlerde
Soru 23
    Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
A
Hızlanma şeridini
B
Tırmanma şeridini
C
Orta şeridi
D
Yavaşlama şeridini
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?
A
Yolu trafiğe kapatmak
B
Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmek
C
Yolu trafiğe açmak
D
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 25
    Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Araçta gözcü bulundurmalı
B
Aracın kapılarını açık tutmalı
C
Aracın vitesini boşa almalı
D
Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
Soru 26
    Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?
A
İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
B
Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
C
Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
D
Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde ve başka bir “DUR” emri de yoksa uygun hızla geçmeli
Soru 27
    Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli
B
Sıcak içecekler verilmeli
C
Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı
D
Sıcak duş yaptırılmalı
Soru 28
    Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Bijon somunlarının gevşemesine
B
Fren hidroliğinin azalmasına
C
Motorun hararet yapmasına
D
Motorun soğuk çalışmasına
Soru 29
    Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
Kamyonete
D
Kamyona
Soru 30
    Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
önüş ışıklarını yakarak
B
irkaç defa korna çalarak
C
cil uyarı ışıklarını yakarak
D
irkaç defa selektör yaparak
Soru 31
    Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A
Radyatör
B
Dikiz aynaları
C
Yağ filtresi
D
Direksiyon simidi
Soru 32
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
B
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
C
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
D
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
Soru 33
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Kısmi tıkanma
B
Tam tıkanma
C
Solunum durması
D
Damar tıkanması
Soru 34
    Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A
urak
B
ark yeri
C
topark
D
araj
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
B
Kazazedenin giysilerinin çıkartılması
C
Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi
D
Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması
Soru 36
    Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
arbonmonoksit eksikliği
B
ksijensizlik
C
eslenme yetersizliği
D
u kaybı
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Koyu renk giysiler giyilmesi
B
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
C
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 38
    Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A
Yan yatış
B
Baş geride yarı oturuş
C
Dik oturuş
D
Sırtüstü yatış
Soru 39
    Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A
Kontak anahtarı
B
Flaşör
C
Buji
D
Distribütör
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

5 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 5 Aralık 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 5 Aralık 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 5 Aralık 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

5 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları
5 Aralık 2022 ehliyet sinavi sorulari
5 Aralık 2022 ehliyet sinav sorulari
5 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları çöz
5 Aralık 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 5 Aralık 2022

5 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

5 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

5 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık