14 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

14 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.
B
Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.
C
Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
D
Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
B
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
C
Bir meslek sahibi olmak
D
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
Soru 3
    Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
A
Kalp masajı
B
Kalp krizi
C
Kalp spazmı
D
Göğüs ağrısı
Soru 4
    Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?
A
Derin nefes almak
B
Kırmızı ışıkta geçmek
C
Diğer şoförlere bağırmak
D
Hız yapmak
Soru 5
    Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi "durma" örneğidir?
A
Yük yüklemek veya boşaltmak
B
5 dakikadan fazla beklemek
C
5 dakikadan az beklemek
D
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
Soru 6
   I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

  Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 7
    Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?
A
Marş motoru
B
Termostat
C
Endüksiyon bobini
D
Yakıt filtresi
Soru 8
    Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
C
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
D
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
Soru 10
    Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Kalkışa hazırlanmalıdır.
B
Yavaşlamalıdır.
C
Dikkatli geçmelidir.
D
Hızlanmalıdır.
Soru 11
    Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
arar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B
aza yapma riskinin azalması
C
ürüş yeteneğinin artması
D
ollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
Soru 12
    Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?
A
İlk yardım tedbirlerini almakla
B
Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle
C
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle
D
Yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla
Soru 13
    Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
A
Sesli ilan
B
Duyuru
C
Konuşma
D
Gürültü
Soru 14
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Atardamarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır.
B
Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez.
C
Toplardamar kanamalarında kan koyu renkli olur.
D
Toplardamarlar genel de cilde yani yüzeye yakındır.
Soru 15
    Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Ağır hapis cezası
B
Para ve ceza puanı
C
Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
D
Trafikten men cezası
Soru 16
  I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

  Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
II ve III.
B
I, II ve III.
C
I ve III.
D
I ve II.
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
B
Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
C
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
D
Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 18
    Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
A
Millî Eğitim Bakanlığının
B
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
C
Sağlık Bakanlığının
D
Maliye Bakanlığının
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?
A
Zehirlenmeler
B
Beyin zarı iltihabı (Menenjit)
C
Kafa yaralanmaları
D
Kaburga çatlakları
Soru 20
    Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Yüzüstü yatış pozisyonu
B
Baş-çene pozisyonu
C
Sırtüstü yatış pozisyonu
D
Oturuş pozisyonu
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Ekran filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Yağ filtresi
D
Polen filtresi
Soru 22
    Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
İnatlaşma
B
Sabır
C
Aşırı tepki
D
Öfke
Soru 23
    Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
A
Bacak kemiği kırılması
B
Delici göğüs yaralanması
C
Kalp durması
D
Solunum yolu tıkanması
Soru 24
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Yaraları kapatmak ve sarmak
B
Etrafı temizlemek
C
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
D
Kalp masajında kullanmak
Soru 25
   Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?
A
Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak
B
Kırıklarda atel kullanmak
C
Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak
D
Açık yaraya dikiş atmak
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?
A
Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek
B
Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek
C
Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek
D
Krank miline yataklık etmek
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?
A
n lambalarının yanmaması
B
n hidrolik sisteminde sızıntı olması
C
riyajın kaçırması
D
n balatalarının yeni olması
Soru 28
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
M
B
E
C
A2
D
G
Soru 29
    90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
40
B
50
C
45
D
60
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
A
Otobüs
B
Çekici
C
Kamyonet
D
Otomobil
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
A
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
B
Temiz olmayan yakıt kullanılması
C
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
D
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
Soru 32
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 33
    Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
B
Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı
C
Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
D
Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı
Soru 34
   Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

  Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
A
Hava filtresinin kirlenmesinden
B
Akünün tam şarjlı olmasından
C
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
D
Akünün boşalmasından
Soru 35
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Bayılma
B
Kansızlık
C
Koma
D
Şok
Soru 36
    Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
B
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
C
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
D
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
Soru 37
    Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A
Trafiğin yoğun olduğu karayollarında
B
Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
C
Şehirler arası karayollarında
D
Görev hâli dışında
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

14 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 14 Aralık 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 14 Aralık 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 14 Aralık 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

14 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları
14 Aralık 2022 ehliyet sinavi sorulari
14 Aralık 2022 ehliyet sinav sorulari
14 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları çöz
14 Aralık 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 14 Aralık 2022

14 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

14 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

14 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık