17 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

17 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın motorunu çalıştırabilmek
B
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
C
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
D
Aracın hareket etmesini engellemek
Soru 2
    Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor yüksek devirde kullanılır.
B
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir
C
Aracın hızına göre uygun viteste gidilir.
D
Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
Soru 3
    Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
50
B
30
C
60
D
40
Soru 4
    Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
40
B
30
C
50
D
20
Soru 5
    Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
A
Hız sınırlayıcı
B
Taşıma sınırı
C
Dingil ağırlığı
D
Gabari
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
A
Tedavi etme
B
Koruma
C
Bildirme
D
Kurtarma
Soru 7
    İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Ağzından bol sıvı verilmesi
B
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
C
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 8
    Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başkasına devir etme şartı
B
Trafikten men
C
Hurdaya ayırma
D
Sürücüsüne ağır hapis
Soru 9
    Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
B
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
C
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
D
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
C
Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
D
Trafikteki kaza sayısını azaltmak
Soru 11
  • Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

  Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
A
dönüşü yapma
B
ark etme
C
eri gitme
D
urma
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Milli Eğitim Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 13
    Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nabız atımlarının olmaması
B
Vücutta morarma olması
C
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
D
Solunumun güç olması
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
A
İl Trafik Komisyonu
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 15
    Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A
Araç sahibi
B
Sürücü
C
Şoför
D
İşleten
Soru 16
    Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
100
B
60
C
40
D
80
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Yara yerinin değerlendirilmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
D
Yara üzerinin pamukla kapatılması
Soru 18
    Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
A
Kapasite
B
Dingil ağırlığı
C
Taşıma sınırı
D
İstiap haddi
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Polen filtresinin
B
Araç lastiklerinin
C
Soğutma suyunun
D
Fren hidroliğinin
Soru 20
   Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Epilepsi
B
Havale
C
Şok
D
Bayılma
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A
Virajı alamayan aracın devrilmesi
B
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
C
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
D
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
Soru 22
   Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.

  Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?
A
Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi
B
Elde cep telefonu ile konuşulması
C
Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
D
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Soru 23
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Toplardamarlar kanı kalpten vücuda taşır.
B
Atardamarlar kanı kalpten dokulara taşır.
C
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlardakinden fazladır.
D
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
Soru 24
    Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
B
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
C
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
D
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru 25
    Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
A
Geçiş mesafesi
B
Görüş mesafesi
C
Takip mesafesi
D
İntikal mesafesi
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Sol sinyal lambalarının yakılması
B
Ani olarak gaz verilmesi
C
Yan aynaların kontrol edilmesi
D
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
Soru 27
    Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Yutkunmak
B
Öksürmek
C
Sesli dürtülere tepki vermek
D
İdrar kaçırmak
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A
Kısa devre olduğunda sistemi korumak
B
Aküyü şarj etmek
C
Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
D
Bujilere giden akımı yükseltmek
Soru 29
   Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Otomobilin tali yolda olması
B
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
C
İtfaiye aracının ana yolda olması
D
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru 30
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
B
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
C
Park veya sis ışıkları ile seyretmek
D
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
Soru 31
    Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Fren pedalına tam basılmaması
B
Kavramanın tam ayırmaması
C
Gaz pedalına tam basılmaması
D
Lastik hava basıncının düşük olması
Soru 32
    Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?
A
İki yönlü yol
B
Bölünmüş yol
C
Banket
D
Şerit
Soru 33
    Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 34
   I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir. II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

  Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A
Yalnız I doğru
B
Yalnız II doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 35
    Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A
Hiçbir sebeple durulamayacağını
B
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
C
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
D
Sağ bankette durulamayacağını
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?
A
Yağ seviyesi kontrolü
B
Yağ rengi kontrolü
C
Yağ kaçağı kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 37
    Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A
Fren hidroliği
B
Cam suyu antifrizi
C
Motor yağı
D
Akü elektroliti
Soru 38
    Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
A
Aşırı tepki göstermeye
B
İnatlaşmaya
C
Kaba ve saldırgan davranmaya
D
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

17 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 17 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 17 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

17 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
17 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
17 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
17 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
17 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 17 Mayıs 2022

17 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

17 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

17 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık