3 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

3 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
B
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
C
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
D
Arkadan çarpmak
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Yağ değişim kartı
B
Kasko poliçesi
C
Araç tescil belgesi
D
Periyodik bakım kartı
Soru 3
    Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
A
Hız sınırına uyma
B
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
C
Trafik levhalarını okuma
D
Yayaya yol verme
Soru 4
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Far ampullerinde
B
Fan motorunda
C
Alternatörde
D
Marş motorunda
Soru 5
    Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A
Sırtüstü yatış
B
Yan yatış
C
Baş geride yarı oturuş
D
Dik oturuş
Soru 6
    Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A
Şanzuman dişlileri
B
Alternatör diyotları
C
Su pompası
D
Diferansiyel dişlileri
Soru 7
   İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Nemli ve soğuk deri
C
Aşırı susuzluk hissi
D
Yavaş ve güçlü nabız
Soru 8
    Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
B
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
C
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
D
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun hararet yapması
B
Motorun gücünün artması
C
Yakıt sarfiyatının artması
D
Motorun yağ yakması
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
B
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
C
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
Soru 11
    Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
30 gün
B
6 ay
C
2 yıl
D
3 ay
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A
Yakıt pompasının ayarsız olması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Supap ayarının bozulması
D
Depodaki yakıtın bitmesi
Soru 13
   I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

  Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 14
    Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A
Motor hararet yapar.
B
Motor hemen durur.
C
Marş motoru arızalanır.
D
Motor daha iyi soğur.
Soru 15
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
A
Telikeli madde taşıyan taşıt
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 16
    Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Tahta atel
B
İnce rulo sargı
C
Üçgen sargı
D
Tel atel
Soru 17
  I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
ve III
B
I ve III
C
, II ve III
D
ve II
Soru 18
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
B
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
C
Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.
D
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
Soru 19
    Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Oturuş pozisyonu
B
Baş-çene pozisyonu
C
Sırtüstü yatış pozisyonu
D
Yüzüstü yatış pozisyonu
Soru 20
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A
45
B
20
C
35
D
25
Soru 21
    Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
A
Amortisöre
B
Fan motoruna
C
Volan dişlisine
D
Diferansiyele
Soru 22
    “B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A
Minibüs
B
Kamyon
C
Kamyonet
D
Otomobil
Soru 23
    Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
30
B
20
C
25
D
15
Soru 24
    Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bariyer kapalı ise durulması
B
Hızın azaltılması
C
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
D
Öndeki aracın geçilmesi
Soru 25
    Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?
A
Su kirliliği
B
Radyasyon
C
Toprak kirliliği
D
Hava kirliliği
Soru 26
    Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Otomobile
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
İş makinesine
D
Otobüse
Soru 27
   Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi
B
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
C
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
D
Kazazedenin yalnız bırakılması
Soru 28
    Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
B
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
C
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
D
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
Soru 29
    Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Kültür ve Turizm Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 30
   Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

  Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
astırma
B
ngellenme
C
mpati
D
fke
Soru 31
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Diferansiyel
B
Vites kutusu
C
Motor
D
Dinamo
Soru 32
    Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Solunum ve nabız kontrolü
B
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
C
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
D
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
Soru 33
    Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması
B
Araç çalışır vaziyette iken yaralıların hemen oradan uzaklaştırılması
C
Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması
D
İtfaiyeye haber verilip gelmesinin beklenmesi
Soru 34
    Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Sırtüstü düz bir zemine yatırma
B
Çeneyi göğse iyice yaklaştırma
C
Dolaşım kontrolü
D
Solunum kontrolü
Soru 35
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Trafik kazalarını azaltmanın
B
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C
Yaralıyı değerlendirmenin
D
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A
Aracının arıza yapması
B
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
C
Trafik işaretlerinin yetersiz olması
D
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A
Kalp masajı
B
Rentek manevrası
C
Atelle tespit
D
Köprü tekniği
Soru 38
    Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Öfke
B
Sabır
C
Aşırı tepki
D
İnatlaşma
Soru 39
    Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Şarj sistemi
D
Yağlama sistemi
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
B
Yayalara su sıçratılması
C
Hız kurallarına uyulması
D
Diğer sürücülerin korkutulması
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
Plaka lambaları
B
İç aydınlatma lambaları
C
Sis lambaları
D
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
Soru 42
    Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
D
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 43
    Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?
A
Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir.
B
Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
C
Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.
D
Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.
Soru 44
    Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
A
Yumrukların sıkılması
B
Kontrollü davranılması
C
Kaşların çatılması
D
Yüzün kızarması
Soru 45
    Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A
Önündeki aracı geçebilir.
B
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
C
Takip mesafesini azaltabilir.
D
Diğer şeride geçemez.
45 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

3 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 3 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 3 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 3 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

3 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
3 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
3 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
3 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
3 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 3 Mayıs 2022

3 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

3 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

3 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık