3 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

3 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A
Kalp masajı
B
Atelle tespit
C
Köprü tekniği
D
Rentek manevrası
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?
A
Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
B
Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir.
C
Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.
D
Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.
Soru 3
    Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması
B
İtfaiyeye haber verilip gelmesinin beklenmesi
C
Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması
D
Araç çalışır vaziyette iken yaralıların hemen oradan uzaklaştırılması
Soru 4
    Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Hızın azaltılması
B
Bariyer kapalı ise durulması
C
Öndeki aracın geçilmesi
D
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
Soru 5
    Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 6
   İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
A
Aşırı susuzluk hissi
B
Hızlı ve yüzeysel solunum
C
Yavaş ve güçlü nabız
D
Nemli ve soğuk deri
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Araç tescil belgesi
B
Kasko poliçesi
C
Periyodik bakım kartı
D
Yağ değişim kartı
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
B
Hız kurallarına uyulması
C
Yayalara su sıçratılması
D
Diğer sürücülerin korkutulması
Soru 9
    Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Tahta atel
B
Üçgen sargı
C
Tel atel
D
İnce rulo sargı
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
A
Kontrollü davranılması
B
Yüzün kızarması
C
Yumrukların sıkılması
D
Kaşların çatılması
Soru 11
    Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?
A
Radyasyon
B
Toprak kirliliği
C
Hava kirliliği
D
Su kirliliği
Soru 12
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Marş motorunda
B
Alternatörde
C
Far ampullerinde
D
Fan motorunda
Soru 13
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
A
Otomobil
B
Telikeli madde taşıyan taşıt
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Motosiklet
Soru 14
    Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
B
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
C
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
D
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
Soru 15
    Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A
Motor hararet yapar.
B
Motor hemen durur.
C
Marş motoru arızalanır.
D
Motor daha iyi soğur.
Soru 16
   Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

  Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
ngellenme
B
astırma
C
fke
D
mpati
Soru 17
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.
B
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
C
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
Soru 18
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A
35
B
25
C
20
D
45
Soru 19
  I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
ve II
B
ve III
C
I ve III
D
, II ve III
Soru 20
    “B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A
Otomobil
B
Minibüs
C
Kamyonet
D
Kamyon
Soru 21
    Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Baş-çene pozisyonu
B
Yüzüstü yatış pozisyonu
C
Sırtüstü yatış pozisyonu
D
Oturuş pozisyonu
Soru 22
    Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
15
B
20
C
25
D
30
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
A
Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
B
Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
C
Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
Soru 24
    Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
A
Amortisöre
B
Diferansiyele
C
Fan motoruna
D
Volan dişlisine
Soru 25
    Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Öfke
B
Sabır
C
Aşırı tepki
D
İnatlaşma
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun yağ yakması
B
Yakıt sarfiyatının artması
C
Motorun hararet yapması
D
Motorun gücünün artması
Soru 27
    Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Otobüse
C
Otomobile
D
Lastik tekerlekli traktöre
Soru 28
    Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A
Diğer şeride geçemez.
B
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
C
Önündeki aracı geçebilir.
D
Takip mesafesini azaltabilir.
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
B
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
C
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
D
Arkadan çarpmak
Soru 30
    Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağlama sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Marş sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 31
    Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
B
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
C
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
D
Solunum ve nabız kontrolü
Soru 32
    Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Solunum kontrolü
B
Sırtüstü düz bir zemine yatırma
C
Dolaşım kontrolü
D
Çeneyi göğse iyice yaklaştırma
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
B
Aracının arıza yapması
C
Trafik işaretlerinin yetersiz olması
D
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
Soru 34
    Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
2 yıl
B
6 ay
C
30 gün
D
3 ay
Soru 35
    Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
A
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 36
    Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A
Su pompası
B
Alternatör diyotları
C
Diferansiyel dişlileri
D
Şanzuman dişlileri
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A
Depodaki yakıtın bitmesi
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Yakıt pompasının ayarsız olması
D
Supap ayarının bozulması
Soru 38
   I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

  Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 39
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Motor
B
Vites kutusu
C
Diferansiyel
D
Dinamo
Soru 40
    Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
İşaret vermeden şerit değiştirmesi
B
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
C
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
D
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
Soru 41
   Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
B
Kazazedenin yalnız bırakılması
C
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
D
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi
Soru 42
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Yaralıyı değerlendirmenin
B
Trafik kazalarını azaltmanın
C
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
D
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
Soru 43
    Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
A
Trafik levhalarını okuma
B
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
C
Hız sınırına uyma
D
Yayaya yol verme
Soru 44
    Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A
Sırtüstü yatış
B
Dik oturuş
C
Baş geride yarı oturuş
D
Yan yatış
Soru 45
    Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
Sis lambaları
B
İç aydınlatma lambaları
C
Plaka lambaları
D
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
45 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

3 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 3 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 3 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 3 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

3 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
3 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
3 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
3 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
3 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 3 Mayıs 2022

3 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

3 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

3 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık