9 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
Bencilliğin
B
İnatlaşmanın
C
Beden dilinin
D
Tahammülsüzlüğün
Soru 2
    Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Öfke
B
Sabır
C
Aşırı tepki
D
İnatlaşma
Soru 3
    Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Termostat arızalıdır.
B
Vantilatör kayışı sıkıdır.
C
Silindir kapak contasında kaçak vardır.
D
Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır.
Soru 4
    Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
A
Hızlanma şeridini
B
Orta şeridi
C
Tırmanma şeridini
D
Yavaşlama şeridini
Soru 5
    Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın yeniliği
B
Taşınan yolcu sayısı
C
Sürücünün isteği
D
Aracın büyüklüğü
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
B
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
C
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
D
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
Soru 7
   "Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

  Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?
A
Hoşgörü
B
İletişim
C
Sorumluluk
D
Yardımlaşma
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
A
Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
B
Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
C
Motoru tam yükte çalıştırmak
D
Motoru yüksek devirde çalıştırmak
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Servis bakım belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kurallara uymakta özen göstermek
B
Başkalarının haklarına saygı göstermek
C
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
D
Çevreye saygılı olmak
Soru 11
    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A
Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde
B
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
C
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
D
Sadece sürücünün bildiği bir yerde
Soru 12
    Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
B
Arkadan gelen araçlara yol vermek
C
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
Soru 13
    Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Kalın bağırsak
B
Mide
C
Beyin
D
Karaciğer
Soru 14
    Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
A
Motosiklet
B
Kamyon
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 15
  • Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

  Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
A
Reflü
B
Kalp durması
C
Kalp spazmı
D
Solunum durması
Soru 16
    Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
B
İdari para cezası verilir.
C
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
D
6 ay hapis cezası verilir.
Soru 17
   Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

  Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Sürükleme yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
B
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
C
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D
Viraja girmeden önce hızı artırmak
Soru 19
    Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?
A
Radyatör
B
Devridaim pompası
C
Yağ filtresi
D
Termostat
Soru 20
    Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
olen filtresinin
B
akıt filtresinin
C
eri vites müşirinin
D
ren balatasının
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?
A
Akü kutup başlarının oksitlenmesi
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Sigortanın atmış olması
D
Yakıt göstergesinin arızalanması
Soru 22
    Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A
Emme supabı
B
Emme manifoldu
C
Hava filtresi
D
Karbüratör
Soru 23
  • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

  Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Gözler ovuşturulmalı
B
Yola devam edilmeli
C
Baş dik tutmaya çalışılmalı
D
Mola verilmeli
Soru 24
    İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sindirim sistemi
B
Sinir sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 25
    İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Sindirim sistemini
B
Solunum sistemini
C
Hareket sistemini
D
Dolaşım sistemini
Soru 26
    Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
A
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
B
Sağlık Bakanlığının
C
Maliye Bakanlığının
D
Millî Eğitim Bakanlığının
Soru 27
    Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
B
Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.
C
Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.
D
Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.
Soru 28
    Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Trafik kazası
B
İşaretleme
C
Park etme
D
Trafikten men
Soru 29
    Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Motorlu araçlar için zorunludur.
B
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
C
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
D
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
Soru 30
   "Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir."

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması
B
Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak
C
Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek.
D
Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?
A
ernatör
B
j dinamosu
C
ş motoru
D
jektör
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?
A
Distribütör
B
Marş motoru
C
Endüksiyon bobini
D
Alternatör
Soru 33
    İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A
Kan dolaşımının sağlanmasını
B
Kanamanın durdurulmasını
C
Solunum desteğinin sağlanmasını
D
Hava yolu açıklığının sağlanmasını
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B
İlaçla tedavi etmek
C
Durumun kötüleşmesini önlemek
D
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Hız limitlerini aşmak
B
Trafik levhalarını önemsemek
C
Yorgun ve dalgın olmak
D
Alkollü araç kullanmak
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
B
Kandaki oksijen oranının artması
C
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
D
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
A
Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
B
Alkol ve madde bağımlılığı
C
Uzun yolculuklar ve yorgunluk
D
Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Sağlık şartı
B
Eğitim ve sınav şartı
C
Motorlu araç sahibi olma şartı
D
Öğrenim şartı
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
9 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
9 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
9 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
9 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Mayıs 2022

9 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık