18 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

18 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Solunum sistemi
B
Hareket sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?
A
Çekiciler
B
Bisikletler
C
Motorsuz araçlar
D
Lâstik tekerlekli traktörler
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
B
Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi
C
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
D
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
Soru 4
   I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

  Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 5
    İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
A
Kazazede
B
İlk yardımcı
C
Adli tıp
D
Trafik psikolojisi
Soru 6
    Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
B
Hızlı ve aceleci davranmaya
C
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
D
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?
A
Solunum zorluğu
B
Hâlsizlik, kendinden geçme
C
Baş ağrısı
D
İştah artması
Soru 8
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
B
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
C
Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.
D
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
Soru 9
    Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
70
B
40
C
60
D
50
Soru 10
    Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yan yatış
C
Oturuş veya yarı oturuş
D
Yüzüstü yatış
Soru 11
    İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?
A
Aynı maddeden yapılmışlardır.
B
Yaşam kurtarmada kullanılırlar.
C
İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir.
D
Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir.
Soru 12
    Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Taşıt katarı
C
Kamp taşıtı
D
Umum servis aracı
Soru 13
    Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
B
Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
C
Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
D
Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
Soru 14
  I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

  Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 15
    Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Yakıt tüketiminin artmasına
B
Yakıt tasarrufuna
C
Hız sınırlarının aşılmasına
D
Trafik yoğunluğunun azalmasına
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?
A
Su seviyesi kontrolü
B
Hidrolik seviyesi kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
B
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
C
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
D
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?
A
Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması
B
Artan stresli ve güç yaşam koşulları
C
Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması
D
Kişilik özellilerinden kaynaklı riskler
Soru 19
    Soğutma sistemindeki termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar?
A
Vites kutusu yağının
B
Soğutma suyunun
C
Diferansiyel yağının
D
Fren hidroliğinin
Soru 20
    Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Flaşör arızalıdır.
B
Fren müşiri arızalıdır.
C
Distribütör arızalıdır.
D
Geri vites müşiri arızalıdır.
Soru 21
    Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Üzerinde
B
Hizasında
C
Altında
D
Ortasında
Soru 22
    Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Sabır
B
Öfke
C
Aşırı tepki
D
İnatlaşma
Soru 23
  • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

  Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Yola devam edilmeli
B
Baş dik tutmaya çalışılmalı
C
Mola verilmeli
D
Gözler ovuşturulmalı
Soru 24
    Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Trafikten süresiz men
B
Para cezası ve ceza puanı
C
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
D
Sürücü belgesine 6 ay el koyma
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Öksürmesi engellenir.
B
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
C
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
D
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
iltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
B
an basıncında yükselme
C
ilinç seviyesinde azalma
D
ızlı ve yüzeysel solunum
Soru 27
    Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Hizasında
B
Altında
C
Ortasında
D
Üzerinde
Soru 28
    Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A
Yöntem
B
Girişim
C
Trafik
D
İlk yardım
Soru 29
    Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
90
C
100
D
70
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
işliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
B
ıbbi yardım istenmesi
C
urkulan bölgenin hareket ettirilmesi
D
ıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
Soru 31
    Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?
A
Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
B
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
C
Burkulan bölgeye buz torbası konulması
D
Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
B
Kazazedenin giysilerinin çıkartılması
C
Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması
D
Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi
Soru 33
    Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
Soru 34
    Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Aracın düz zeminde olmasına
B
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
C
Aracın yan tarafına eğik olmasına
D
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?
A
Solunum sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 36
   "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
yol kusuru
B
asli kusur
C
kusuru paylaştırma
D
tali kusur
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
A
Rölanti ayarının
B
Rot ayarının
C
Buji ayarının
D
Avans ayarının
Soru 38
    Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
6 ay
B
5 yıl
C
1 yıl
D
2 yıl
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

18 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 18 Eylül 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 18 Eylül 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 18 Eylül 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

18 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları
18 Eylül 2021 ehliyet sinavi sorulari
18 Eylül 2021 ehliyet sinav sorulari
18 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları çöz
18 Eylül 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 18 Eylül 2021

18 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

18 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

18 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık