19 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

19 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B
Burkulan ekleme turnike uygulanması
C
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
D
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?
A
Rot ayarı
B
Supap ayarı
C
Fren ayarı
D
Far ayarı
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?
A
Vitesin boşa alınması
B
Araçta gözcü bulundurulması
C
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 4
    Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Otobüse
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
İş makinesine
D
Otomobile
Soru 5
    Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?
A
Gidiş yönüne göre sol bankette
B
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
C
Gidiş yönüne göre sağ bankette
D
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
Soru 6
    Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
A
Yüzün yaralanması
B
El bileğinin burkulması
C
Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
D
Köprücük kemiğinin kırılması
Soru 7
   Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

  Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
ngellenme
B
fke
C
astırma
D
mpati
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?
A
Yakıt borusu
B
Yakıt filtresi
C
Yakıt pompası
D
Enjektör
Soru 9
    Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Buji kıvılcımı ile
B
Dışarıdan ısıtılarak
C
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
D
Elektrik motoru ile
Soru 10
    Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
A
Kesik yaralar
B
Ezikli yaralar
C
Parçalı yaralar
D
Delici yaralar
Soru 11
    Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
eslenme yetersizliği
B
ksijensizlik
C
u kaybı
D
arbonmonoksit eksikliği
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
B
Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
C
Burun üzerine ve enseye buz konulması
D
Yüzün soğuk su ile yıkanması
Soru 13
    Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Geçiş hakkı kurallarına uyması
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
C
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
D
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
Soru 14
    Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Umum servis aracı
B
Arazi taşıtı
C
Kamp taşıtı
D
Taşıt katarı
Soru 15
    Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
A
40
B
30
C
50
D
60
Soru 16
    Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Vantilatör kayışı gevşetilir.
B
Motorun soğuması beklenir.
C
Soğutma fanı sökülür.
D
Radyatör sıcaklığının artması beklenir.
Soru 17
    Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
A
Periyodik bakım kartının doldurulması
B
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
C
Kayıt ve tescilinin onaylanması
D
Muayenesinin yaptırılmamış olması
Soru 18
    Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
D
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Soru 19
    Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?
A
Diferansiyel yağının
B
Motor yağının
C
Direksiyon kutusu yağının
D
Vites kutusu yağının
Soru 20
    Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Gösterge paneli
B
Kabin
C
Başlık
D
Sigorta tablası
Soru 21
    Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A
Taşıma
B
Erişme
C
Trafik
D
Ulaşım
Soru 22
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Fan motorunda
B
Marş motorunda
C
Far ampullerinde
D
Alternatörde
Soru 23
   I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir. II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

  Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Yalnız II doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
Yalnız I doğru
Soru 24
  I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

  Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Park etmek
B
Yolcu indirmek ve bindirmek
C
Yük boşaltmak için beklemek
D
Kırmızı ışıkta beklemek
Soru 26
    Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
B
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
C
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 27
  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

  Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Yaya kusurları
B
Araç kusurları
C
Sürücü kusurları
D
Yolcu kusurları
Soru 28
    Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Sertifikası
B
Eğitim Sertifikası
C
Katılım Belgesi
D
Sürücü Belgesi
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
İç aydınlatma lambaları
B
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
C
Sis lambaları
D
Plaka lambaları
Soru 30
    Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
B
Hızlarını artırmaları
C
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
D
Yavaşlamaları
Soru 31
    Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
ürüş yeteneğinin artması
B
ollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C
arar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
D
aza yapma riskinin azalması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?
A
Öndeki araçların durması sonucu durmak
B
Kırmızı ışıkta durmak
C
İşaret levhalarına uyarak durmak
D
Yolcu indirip bindirmek için durmak
Soru 33
    Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Duraklama
B
Bekleme
C
Park etme
D
Durma
Soru 34
    Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
İçten yanmalı motor
B
Dıştan yanmalı motor
C
Marş motoru
D
Elektrik motoru
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
B
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
C
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
D
Eklem bağlarının kopması
Soru 36
    Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Karaciğer
B
Mide
C
Kalın bağırsak
D
Beyin
Soru 37
    Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
A
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
B
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
C
Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
D
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
ilinç seviyesinde azalma
B
iltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
C
ızlı ve yüzeysel solunum
D
an basıncında yükselme
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?
A
Sabırsızlık
B
Öfke
C
Saldırgan sürücülük
D
Sakin olmak
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerinden biridir?
A
Motor suyunu soğutmak
B
Karbüratöre yakıt göndermek
C
Yüksek voltaj üretmek
D
Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?
A
Aracı yavaşlatmak ve durdurmak
B
Aracı istenilen istikamete yönlendirmek
C
Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek
D
Sürüş konforunu azaltmak
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

19 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 19 Haziran 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 19 Haziran 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 19 Haziran 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

19 Haziran 2020 ehliyet sınav soruları
19 Haziran 2020 ehliyet sinavi sorulari
19 Haziran 2020 ehliyet sinav sorulari
19 Haziran 2020 ehliyet sınav soruları çöz
19 Haziran 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 19 Haziran 2020

19 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

19 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

19 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık