12 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

12 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
B
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
C
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
D
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
Soru 2
    Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Korna
B
Yağ lambası
C
Sinyal lambası
D
Şarj lambası
Soru 3
    Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A
Dizel motor
B
Marş motoru
C
Buhar makinesi
D
Benzinli motor
Soru 4
    Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
3 ay
B
30 gün
C
6 ay
D
2 yıl
Soru 5
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
B
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması
C
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
D
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
Soru 6
  I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

  Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 7
    Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A
Benzin
B
Biodizel
C
LPG
D
Motorin
Soru 8
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Solunum durması
B
Damar tıkanması
C
Tam tıkanma
D
Kısmi tıkanma
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
D
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
A
Benzin filtresi
B
Yağ filtresi
C
Hava filtresi
D
Su filtresi
Soru 11
  I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

  Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 12
    Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
eri vites müşirinin
B
akıt filtresinin
C
ren balatasının
D
olen filtresinin
Soru 13
    Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
A
1,5
B
2
C
1
D
2,5
Soru 14
    Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A
Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
B
Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
C
İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
D
Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
Soru 15
    Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
A
150
B
100
C
75
D
50
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kalça kemiğinde kırık olanlar
B
Açık göğüs yaralanması olanlar
C
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
D
Kaburgalarında kırık olanlar
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
B
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
C
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
D
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A
Isıtma bujisinin arızalı olması
B
Enjeksiyon basıncının yüksek olması
C
Hararet müşirinin arızalı olması
D
Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
Soru 19
    Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
B
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C
Sindirime yardımcı olmak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?
A
Sinyal lambasının
B
El fren lambasının
C
Park lambasının
D
Yağ lambasının
Soru 21
    Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Yolu hemen trafiğe açmak
B
Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
C
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
D
Akan trafiği kontrol etmek
Soru 22
    Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
İnatlaşma
B
Aşırı tepki
C
Öfke
D
Sabır
Soru 23
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sabırsız
B
Saygılı
C
Telaşsız
D
Sorumlu
Soru 24
    Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Yakıt tasarrufuna
B
Yakıt tüketiminin artmasına
C
Hız sınırlarının aşılmasına
D
Trafik yoğunluğunun azalmasına
Soru 25
    Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
30
B
20
C
45
D
40
Soru 26
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
B
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır.
C
Önemsenmez, devam edilir.
D
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
Soru 27
    Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A
Motorun fazla ısınması
B
Motorun çalışmaması
C
Motorun yağ yakması
D
Motorun zengin karışımla çalışması
Soru 28
    Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A
Araçların hasar durumu
B
Yaralı sayısı
C
Olay yerinin tam adresi
D
Yaralıların eğitim durumu
Soru 29
    Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A
1-2 dakika
B
15-20 dakika
C
5-10 dakika
D
30-40 dakika
Soru 30
    Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A
Geçilecek aracın hızının
B
Geçilecek aracın markasının
C
Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
D
Geçme yasağı olup olmadığının
Soru 31
    Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
B
Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
C
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
D
Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
Soru 32
    Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Sigorta
B
Ampul
C
Buji
D
Soket
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Aşırı hız yapılması
B
Lastiklerin havasının az olması
C
Rölanti ayarının bozuk olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 34
    Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Daha büyük
B
Daha küçük
C
Önemli değildir.
D
Aynı
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

12 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 12 Haziran 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 12 Haziran 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 12 Haziran 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

12 Haziran 2020 ehliyet sınav soruları
12 Haziran 2020 ehliyet sinavi sorulari
12 Haziran 2020 ehliyet sinav sorulari
12 Haziran 2020 ehliyet sınav soruları çöz
12 Haziran 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 12 Haziran 2020

12 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

12 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

12 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık