10 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

10 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 2
    Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Yakıt tüketiminin azalmasına
B
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
C
Yağ ömrünün artmasına
D
Bakım masrafının azalmasına
Soru 3
    Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
150
B
200
C
100
D
120
Soru 4
  • Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

  Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Çevre kirliliğinin azalması
B
Trafik yoğunluğunun azalması
C
Aracın fazla yakıt yakması
D
Sürüş konforunun artması
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?
A
Sigara külünü aracın dışına atmak doğru bir davranıştır.
B
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kör bir kişiye trafiği tehlikeye düşürmeden yardım etmek.
C
Yakın bir dostumuzu gördüğümüz zaman kornayla selam vermek doğrudur.
D
Araçlar için yeşil ışık yanmasına rağmen yaya kırmızı ışıkta geçiyorsa aracı yavaşlatmaya gerek yoktur.
Soru 6
    Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır.
B
Silindir kapak contasında kaçak vardır.
C
Termostat arızalıdır.
D
Vantilatör kayışı sıkıdır.
Soru 7
    Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
B
Araç muayenelerinde göstermek
C
Araç donanımını tamamlamak
D
Trafik denetimlerinde göstermek
Soru 8
  I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

  Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 9
    “B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A
Minibüs
B
Otomobil
C
Kamyonet
D
Kamyon
Soru 10
   "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
yol kusuru
B
tali kusur
C
kusuru paylaştırma
D
asli kusur
Soru 11
    Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?
A
Karbonmonoksit
B
Kurşun
C
Kükürt
D
Karbondioksit
Soru 12
    Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
8
B
5
C
2
D
11
Soru 13
    Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Heimlich manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Rentek manevrası
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 14
   I- Araçların tescil edilmesi II- Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

  Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 15
    Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
astiklerin hava basıncı kontrol edilir.
B
nemsenmez yola devam edilir.
C
çık camlar kapatılır.
D
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru 16
   I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

  Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 17
    Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otobüs
B
Kamyonet
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 18
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 19
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Solunumu
B
Diş eti kanaması
C
Bilinci
D
Dolaşımı
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
nsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
B
elaşlı ve tedirgin olması
C
nce çevrenin güvenliğini sağlaması
D
letişim becerilerinin zayıf olması
Soru 21
    Araç hareket hâlinde iken ayağın debriyaj (kavrama) pedalının üzerinde devamlı durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Araç daha hızlı gider.
B
Lâstikler aşınır.
C
Debriyaj (kavrama) balatası aşınır.
D
Vites kutusu (şanzıman) aşınır.
Soru 22
    Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
A
renlerden ses gelir.
B
raç bir tarafa çeker.
C
ren hidroliği azalır.
D
ren pedalı sertleşir.
Soru 23
    Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
A
Elektrik sistemindeki
B
Yakıt sistemindeki
C
Yağlama sistemindeki
D
Soğutma sistemindeki
Soru 24
    Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
6 ay hapis cezası verilir.
B
İdari para cezası verilir.
C
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
D
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
Soru 25
  I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

  Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
A
II - I - II
B
I - I - III
C
I - III - I
D
II - II - I
Soru 26
    Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
A
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
B
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
C
Motor kaputunun açık kaldığını
D
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
Soru 27
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Diferansiyel
B
Dinamo
C
Motor
D
Vites kutusu
Soru 28
    Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
A
30
B
50
C
40
D
60
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
B
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
C
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
D
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
Soru 30
   Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

  Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
A
Bencillik
B
Sorumsuzluk
C
Saldırganlık
D
Diğergamlık
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
A
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
İl Trafik Komisyonu
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?
A
Adalet Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 33
   I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

  Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 34
    Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Baş-çene pozisyonu verilerek
B
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
C
Ayaklarından çekilerek
D
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
İç aydınlatma lambaları
B
Sis lambaları
C
Fren lambaları
D
Park lambaları
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin parçası değildir?
A
Hava filtresi
B
Yakıt pompası
C
Enjektörler
D
Endüksiyon bobini
Soru 37
    Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Kaburganın sağ alt bölgesi → 1 cm
B
Karnın sol üst bölgesi → 3 cm
C
Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı → 7 cm
D
Göğüs kemiğinin ortası → 5 cm
Soru 38
    Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?
A
Sığınma cebi
B
Durak
C
Park yeri
D
Kavşak
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

10 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 10 Haziran 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 10 Haziran 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 10 Haziran 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

10 Haziran 2020 ehliyet sınav soruları
10 Haziran 2020 ehliyet sinavi sorulari
10 Haziran 2020 ehliyet sinav sorulari
10 Haziran 2020 ehliyet sınav soruları çöz
10 Haziran 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 10 Haziran 2020

10 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

10 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

10 Haziran 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık