19 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

19 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Duraklama
B
Durma
C
Bekleme
D
Park etme
Soru 2
   I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir. II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

  Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
A
Yalnız II doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Yalnız I doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 3
    Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?
A
Vites kutusu yağının
B
Motor yağının
C
Diferansiyel yağının
D
Direksiyon kutusu yağının
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?
A
Yakıt filtresi
B
Yakıt pompası
C
Enjektör
D
Yakıt borusu
Soru 5
    Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Katılım Belgesi
B
Sürücü Sertifikası
C
Eğitim Sertifikası
D
Sürücü Belgesi
Soru 6
    Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
B
Buji kıvılcımı ile
C
Elektrik motoru ile
D
Dışarıdan ısıtılarak
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?
A
Rot ayarı
B
Far ayarı
C
Supap ayarı
D
Fren ayarı
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Kırmızı ışıkta beklemek
C
Yolcu indirmek ve bindirmek
D
Park etmek
Soru 9
    Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
arar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B
aza yapma riskinin azalması
C
ollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
D
ürüş yeteneğinin artması
Soru 10
    Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Elektrik motoru
B
Dıştan yanmalı motor
C
Marş motoru
D
İçten yanmalı motor
Soru 11
    Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
A
50
B
60
C
40
D
30
Soru 12
    Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
C
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
D
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru 13
    Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A
Sigorta tablası
B
Başlık
C
Kabin
D
Gösterge paneli
Soru 14
    Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Kamp taşıtı
B
Umum servis aracı
C
Taşıt katarı
D
Arazi taşıtı
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
B
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
C
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
D
Eklem bağlarının kopması
Soru 16
    Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
A
Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
B
El bileğinin burkulması
C
Yüzün yaralanması
D
Köprücük kemiğinin kırılması
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?
A
Araçta gözcü bulundurulması
B
Vitesin boşa alınması
C
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 18
    Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
u kaybı
B
arbonmonoksit eksikliği
C
ksijensizlik
D
eslenme yetersizliği
Soru 19
    Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
A
Kayıt ve tescilinin onaylanması
B
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
C
Periyodik bakım kartının doldurulması
D
Muayenesinin yaptırılmamış olması
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
Sis lambaları
B
Plaka lambaları
C
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
D
İç aydınlatma lambaları
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A
Yüzün soğuk su ile yıkanması
B
Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
C
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
D
Burun üzerine ve enseye buz konulması
Soru 22
    Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A
Trafik
B
Taşıma
C
Erişme
D
Ulaşım
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
an basıncında yükselme
B
ilinç seviyesinde azalma
C
iltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
D
ızlı ve yüzeysel solunum
Soru 24
    Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motorun soğuması beklenir.
B
Soğutma fanı sökülür.
C
Vantilatör kayışı gevşetilir.
D
Radyatör sıcaklığının artması beklenir.
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerinden biridir?
A
Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
B
Motor suyunu soğutmak
C
Karbüratöre yakıt göndermek
D
Yüksek voltaj üretmek
Soru 26
    Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A
Yavaşlamaları
B
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
C
Hızlarını artırmaları
D
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
Soru 27
  I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

  Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 28
  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

  Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Yaya kusurları
B
Yolcu kusurları
C
Araç kusurları
D
Sürücü kusurları
Soru 29
   Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

  Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
fke
B
ngellenme
C
astırma
D
mpati
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?
A
Aracı istenilen istikamete yönlendirmek
B
Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek
C
Aracı yavaşlatmak ve durdurmak
D
Sürüş konforunu azaltmak
Soru 31
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Far ampullerinde
B
Marş motorunda
C
Fan motorunda
D
Alternatörde
Soru 32
    Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
B
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
C
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
D
Geçiş hakkı kurallarına uyması
Soru 33
    Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?
A
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
B
Gidiş yönüne göre sağ bankette
C
Gidiş yönüne göre sol bankette
D
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
Soru 34
    Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Kalın bağırsak
B
Karaciğer
C
Beyin
D
Mide
Soru 35
    Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
A
Ezikli yaralar
B
Delici yaralar
C
Kesik yaralar
D
Parçalı yaralar
Soru 36
    Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
A
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
B
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
C
Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
D
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?
A
Kırmızı ışıkta durmak
B
Yolcu indirip bindirmek için durmak
C
İşaret levhalarına uyarak durmak
D
Öndeki araçların durması sonucu durmak
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
C
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan ekleme turnike uygulanması
Soru 39
    Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Otomobile
B
Lastik tekerlekli traktöre
C
İş makinesine
D
Otobüse
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?
A
Saldırgan sürücülük
B
Sabırsızlık
C
Öfke
D
Sakin olmak
Soru 41
    Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
B
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
C
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
D
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

19 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 19 Kasım 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 19 Kasım 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 19 Kasım 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

19 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları
19 Kasım 2022 ehliyet sinavi sorulari
19 Kasım 2022 ehliyet sinav sorulari
19 Kasım 2022 ehliyet sınav soruları çöz
19 Kasım 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 19 Kasım 2022

19 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

19 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

19 Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık