3 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

3 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Hızlarını artırarak geçmesi
B
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
C
Uygun mesafede mutlaka durması
D
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
Soru 2
    Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
A
Toplardamar
B
Kılcal damar
C
Atardamar
D
Burun
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Direksiyonun titremesi
B
Motor yakıtına yağ karışması
C
Motorun soğuması
D
Fren disk yüzeyinin soğuması
Soru 4
    Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Aracın teknik özelliklerine uygun bir hız tespit etmelidirler.
B
Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler.
C
Kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
D
Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
Soru 5
    Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bujiler arızalıdır.
B
Alternatör arızalıdır.
C
Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
D
Endüksiyon bobini arızalıdır.
Soru 6
    Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?
A
Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
B
Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
C
Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
D
Sadece öğrenci indirip bindirirken
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgeye masaj yapılması
D
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
Soru 8
    Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?
A
Yakıt sarfiyatının artmasına
B
Gürültü kirliliğinin oluşmasına
C
Çevre kirliliğinin azalmasına
D
Trafik yoğunluğunun artmasına
Soru 9
    Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
A
Fan müşirinin
B
Fan sigortasının
C
Termostatın
D
Klima kompresörünün
Soru 10
    Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?
A
2
B
4
C
3
D
5
Soru 11
    Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Hizasında
B
Üzerinde
C
Altında
D
Ortasında
Soru 12
   Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

  Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
A
Sorumsuzluk
B
Bencillik
C
Saldırganlık
D
Diğergamlık
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?
A
Yağ rengi kontrolü
B
Hava filtresi kontrolü
C
Yağ kaçağı kontrolü
D
Yağ seviyesi kontrolü
Soru 14
    Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?
A
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
B
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C
Okul taşıtını geçmemelidir.
D
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
Soru 15
    Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyatör petekleri tıkanmıştır.
B
Soğutma suyunda antifriz vardır.
C
Soğutma sisteminde termostat yoktur.
D
Araç lastiklerinin havası fazladır.
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A
Kalça kemiğinde kırık olanlar
B
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
C
Açık göğüs yaralanması olanlar
D
Kaburgalarında kırık olanlar
Soru 17
  I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

  Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır.
B
Her ikisi de yanlıştır.
C
I. yanlış II. doğrudur.
D
Her ikisi de doğrudur.
Soru 18
    Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 19
    Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Tekerleklere takoz konulur.
B
Debriyaja basılır.
C
Vites boşa alınır.
D
El freni bırakılır.
Soru 20
    İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
B
Görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi
C
Üzerlerine yazı yazılması
D
Yerlerinin değiştirilmesi
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
A
orunluluk dışında park etmek
B
ızına uygun şeritte gitmek
C
eri gitmek
D
eriye dönmek
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A
Açılabilir tavan
B
Panoramik cam
C
Emniyet kemeri
D
Hidrolik direksiyon
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A
Tarım araçları
B
Toplu taşıma araçları
C
Gümrük muhafaza araçları
D
Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak
B
Sürüş sırasında aceleci davranmak
C
Kızgın biçimde kornaya basmak
D
Başkalarının hakkına saygılı olmak
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
B
Araçların muayenesini yapmak
C
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 26
    Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi duran
B
Kalbi düzensiz çalışan
C
Solunumu düzensiz olan
D
Solunum sayısı azalan
Soru 27
    Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
B
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
C
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
D
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
Soru 28
    Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
40
B
20
C
30
D
45
Soru 29
   Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

  Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A
İnatlaşma
B
Bencillik
C
Öfke
D
Sabır
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
A
üfus hüviyet cüzdanı
B
raç bakım kartı
C
ürücü belgesi
D
raç tescil belgesi
Soru 31
    Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A
Torpido gözünde
B
Sürücünün hemen yanında
C
Arka camın önünde
D
Arka bagajda
Soru 32
    Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Taşıt yolu (Kaplama)
B
Hemzemin geçit
C
Terminal
D
Banket
Soru 33
   "Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir."

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak
B
Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak
C
Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek.
D
Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
A
Dudak çevresinde morarma
B
Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
C
Baş dönmesi
D
Huzursuzluk
Soru 35
    İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?
A
Sempati
B
Öfke
C
Hoşgörü
D
Korku
Soru 36
    Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
B
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması
C
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
D
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
Soru 37
  I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

  Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Solunumun sık ve yüzeysel olması
B
Kan basıncının artması
C
Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 39
    Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Hücre
B
Organ
C
Destek doku
D
Sistem
Soru 40
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Boyun omurunda zedelenme olan
B
Burun kanaması olan
C
Bulantı ve kusması olan
D
Solunum yolu tıkalı olan
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

3 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 3 Ekim 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 3 Ekim 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 3 Ekim 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

3 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları
3 Ekim 2021 ehliyet sinavi sorulari
3 Ekim 2021 ehliyet sinav sorulari
3 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları çöz
3 Ekim 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 3 Ekim 2021

3 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

3 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

3 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık