7 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

7 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Aracın bakımının
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
C
Koltuk ferdi kaza sigortasının
D
Kasko sigortasının
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?
A
Buji kablolarından birinin çıkmış olması
B
Akünün şarjlı olması
C
Yakıt seviyesinin düşük olması
D
Yağ seviyesinin normal olması
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?
A
Çekiciler
B
Lâstik tekerlekli traktörler
C
Bisikletler
D
Motorsuz araçlar
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
B
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
C
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
D
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
Soru 5
    Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir?
A
Aktarma organları
B
Yağlama sistemi
C
Marş sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Radyatörün su sızdırması
B
Debriyajın kaçırması
C
Isıtma bujilerinin arızalanması
D
Hararet göstergesinin arızalanması
Soru 7
    Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
B
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
C
Sürülecek araç başkasına aitse
D
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Toplu taşıma aracı
B
Motosiklet
C
Tarım traktörü
D
İtfaiye aracı
Soru 9
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
B
Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
C
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
D
Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme manifoldu
B
Egzoz supabı
C
Emme susturucusu
D
Egzoz susturucusu
Soru 11
    Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A
İntikal mesafesi kadar
B
Duruş mesafesi kadar
C
Takip mesafesi kadar
D
Fren mesafesi kadar
Soru 12
    Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?
A
Yaralıların durumu ve sayısı
B
Kaza yerinin açık ve net adresi
C
Araçların hasar durumu
D
Kazanın oluş şekli ve yol durumu
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A
Fren ayarının düşük olması
B
Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması
C
Balataların yeni olması
D
Balataların ıslanması
Soru 14
    Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Aracını durdurmalıdır.
B
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
C
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
D
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
Soru 15
   Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

  
A
Kaza yapma riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
B
Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu
C
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
D
loya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
B
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
C
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
D
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
Soru 17
    Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
B
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
C
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
D
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
Soru 18
    Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A
Görgü seviyesi düşük
B
Empati düzeyi yüksek
C
Bencil
D
Sorumsuz
Soru 19
    Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
B
İl Özel İdareleri
C
Jandarma Genel Komutanlığı
D
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Soru 20
    Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
A
20
B
15
C
10
D
5
Soru 21
    Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A
Artı kutup şasi ile
B
Eksi kutup şasi ile
C
Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla
D
Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
Soru 22
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Trafik kazalarını azaltmanın
B
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
C
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
D
Yaralıyı değerlendirmenin
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A
Araç imalat belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Parça garanti belgesi
D
Kasko sigorta poliçesi
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
A
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
B
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
C
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
D
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
Soru 25
    Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Normal
B
Zengin
C
Fakir
D
Az yakıtlı
Soru 26
    Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
İdrar kaçırmak
B
Sesli dürtülere tepki vermek
C
Yutkunmak
D
Öksürmek
Soru 27
    İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
B
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
C
Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
D
Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
Soru 28
    Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A
Duraklara 30 metre mesafede
B
Dönemeçlerde
C
Sol şeritte
D
Yaya ve okul geçitlerinde
Soru 29
    Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
B
Yaya figürlü yeşil ışık
C
Kırmızı oklu ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Soru 30
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Rüzgârlık ve boyun korsesi
B
Eldiven ve emniyet kemeri
C
Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
D
Çocuk bağlama sistemi
Soru 31
    Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Gabari
B
Platform
C
Tehlikeli eğim
D
Viraj
Soru 32
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Minibüs
D
Otobüs
Soru 33
    Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?
A
Beyaz bayrak
B
Sarı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında sarı bez
C
Yeşil yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında yeşil bez
D
Kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında kırmızı bez
Soru 34
    Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Enjektör
B
Yakıt filtresi
C
Yağ filtresi
D
Hava filtresi
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
anayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
B
anayan bölgeyi aşağıya indirmek
C
zuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
D
anayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
Soru 36
    Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Kalp durması
C
Soluk durması
D
Tıkanma
Soru 37
    Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
Cam sileceklerinin
B
Yağ filtresinin
C
Polen filtresinin
D
Araç lastiklerinin
Soru 38
    İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yaya geçidini kullanması
B
Alt ve üst geçitleri kullanması
C
En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
D
Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi
Soru 39
    Araçta kontak anahtarının görevi nedir?
A
Aküyü şarj etmek
B
Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak
C
Elektrik devresini açıp kapatmak
D
Bujiye giden akımı yükseltmek
Soru 40
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilinci yerinde olmayan
B
Solunum yolu zehirlenmesi olan
C
Açık karın yarası olan
D
Ayak kemiği kırık olan
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

7 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 7 Ekim 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 7 Ekim 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 7 Ekim 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

7 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları
7 Ekim 2021 ehliyet sinavi sorulari
7 Ekim 2021 ehliyet sinav sorulari
7 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları çöz
7 Ekim 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 7 Ekim 2021

7 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

7 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

7 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık