9 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A
Kırmızı ışıkta
B
Sarı ışıkta
C
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
D
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
Soru 2
  I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
ve II
B
I ve III
C
ve III
D
, II ve III
Soru 3
    Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?
A
Kavramada titreşimler hissedilir.
B
Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
C
Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
D
Direksiyonda titreşimler hissedilir.
Soru 4
    Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?
A
Marş motoru
B
Karbüratör
C
Sigorta
D
Regülâtör
Soru 5
    Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hararet göstergesi
B
Yakıt göstergesi
C
Fren hidroliği göstergesi
D
Şarj göstergesi
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?
A
Şafta hareket vermek
B
Vites dişlilerine yataklık yapmak
C
Pistonlara yataklık yapmak
D
Rotlara hareket vermek
Soru 7
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, otobüse
B
Otobüs, otomobile
C
Azami ağırlığı az olan, diğerine
D
Şeridi daralmış olan, diğerine
Soru 8
  • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

  Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Mola verilmeli
B
Gözler ovuşturulmalı
C
Yola devam edilmeli
D
Baş dik tutmaya çalışılmalı
Soru 9
    Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha kısa
B
Daha uzun
C
Daha kalın
D
Daha ince
Soru 10
    Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
A
İstiap haddi
B
Kapasite
C
Taşıma sınırı
D
Dingil ağırlığı
Soru 11
    Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sürücünün isteği
B
Aracın yeniliği
C
Aracın büyüklüğü
D
Taşınan yolcu sayısı
Soru 12
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor yakıtına yağ karışır.
B
Motor ısınır, yanar.
C
Motor çok soğur.
D
Motor suyuna yağ karışır.
Soru 13
    Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Far ampullerinde
B
Alternatörde
C
Fan motorunda
D
Marş motorunda
Soru 14
    Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
A
1 - 3
B
3 – 4
C
2 - 4
D
1 - 2
Soru 15
    Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yara merhemi sürmek
B
Kuru sargı bezi ile kapatmak
C
Bol su ile yıkamak
D
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Yakıt filtresi
B
Polen filtresi
C
Hava filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 17
    Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
B
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
C
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
D
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
Soru 18
    Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Taşıma sınırı (Kapasite)
B
Azami toplam ağırlık
C
Gabari
D
Yüklü ağırlık
Soru 19
   "Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

  Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?
A
İletişim
B
Sorumluluk
C
Yardımlaşma
D
Hoşgörü
Soru 20
    Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?
A
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulundan
B
Belediye Başkanlığından
C
Emniyet Genel Müdürlüğünden
D
Karayolları Genel Müdürlüğünden
Soru 21
    Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Gaz pedalına basılması
B
Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması
C
El freninin çekilmesi
D
1. vitese takılması
Soru 22
    Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
B
Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
C
Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
D
Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
Soru 23
    Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
30
B
5
C
20
D
50
Soru 24
   Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

  Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
A
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
C
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
D
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
Soru 25
    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
2
B
3
C
4
D
1
Soru 26
    Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
C
Bujilerin kurum bağlaması
D
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
Soru 27
    Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Klimanın düzensiz çalışmasına
B
Motor devrinin yükselmesine
C
Motorun hararet yapmasına
D
Akünün kısa zamanda bitmesine
Soru 28
    Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A
Mevsim ve yol durumuna
B
Sürücünün isteğine
C
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
D
Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
Soru 29
    Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek
C
Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak
D
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?
A
Flaşör
B
Sigorta
C
Far anahtarı
D
Sinyal ampulü
Soru 31
    Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Işıklı işaret cihazları
B
Yol çizgileri
C
Trafik polisinin sayısı
D
Kara yolundaki taşıt sayısı
Soru 32
  • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
B
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
D
Olay yerini değerlendirmenin
Soru 33
    Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
A
Aracın düşük hızda sürülmesi
B
Yakıt deposunun boşaltılması
C
Lastik hava basınçlarının düşürülmesi
D
Aracın yüksek devirde kullanılması
Soru 34
    Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A
Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
B
Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
C
İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
D
Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
Soru 35
  I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

  Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
II ve III
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
B
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
C
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
D
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
rafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
B
eçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
C
ngelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
D
şırı hız yapmaktan kaçınılması
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Ekim 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Ekim 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Ekim 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları
9 Ekim 2021 ehliyet sinavi sorulari
9 Ekim 2021 ehliyet sinav sorulari
9 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları çöz
9 Ekim 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Ekim 2021

9 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık