9 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

9 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A
Polen filtresi
B
Hava filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 2
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, otobüse
B
Otobüs, otomobile
C
Şeridi daralmış olan, diğerine
D
Azami ağırlığı az olan, diğerine
Soru 3
    Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Far ampullerinde
B
Marş motorunda
C
Fan motorunda
D
Alternatörde
Soru 4
    Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bol su ile yıkamak
B
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
C
Yara merhemi sürmek
D
Kuru sargı bezi ile kapatmak
Soru 5
    Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
A
Kapasite
B
Dingil ağırlığı
C
Taşıma sınırı
D
İstiap haddi
Soru 6
    Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?
A
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulundan
B
Emniyet Genel Müdürlüğünden
C
Karayolları Genel Müdürlüğünden
D
Belediye Başkanlığından
Soru 7
    Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
B
Sürücünün isteğine
C
Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
D
Mevsim ve yol durumuna
Soru 8
    Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak
C
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek
D
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek
Soru 9
    Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın yeniliği
B
Taşınan yolcu sayısı
C
Sürücünün isteği
D
Aracın büyüklüğü
Soru 10
    Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şarj göstergesi
B
Hararet göstergesi
C
Yakıt göstergesi
D
Fren hidroliği göstergesi
Soru 11
    Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
B
Bujilerin kurum bağlaması
C
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 12
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor suyuna yağ karışır.
B
Motor çok soğur.
C
Motor ısınır, yanar.
D
Motor yakıtına yağ karışır.
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?
A
Far anahtarı
B
Sinyal ampulü
C
Sigorta
D
Flaşör
Soru 14
    Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
B
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
C
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
D
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
Soru 15
    Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
A
3 – 4
B
2 - 4
C
1 - 2
D
1 - 3
Soru 16
    Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A
Sarı ışıkta
B
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
C
Kırmızı ışıkta
D
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
Soru 17
  • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
B
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C
Olay yerini değerlendirmenin
D
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
Soru 18
    Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
5
B
30
C
50
D
20
Soru 19
  I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

  Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
I ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 20
    Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha kalın
B
Daha ince
C
Daha uzun
D
Daha kısa
Soru 21
    Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Yüklü ağırlık
B
Azami toplam ağırlık
C
Gabari
D
Taşıma sınırı (Kapasite)
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?
A
Pistonlara yataklık yapmak
B
Vites dişlilerine yataklık yapmak
C
Rotlara hareket vermek
D
Şafta hareket vermek
Soru 23
    Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
A
Lastik hava basınçlarının düşürülmesi
B
Aracın yüksek devirde kullanılması
C
Yakıt deposunun boşaltılması
D
Aracın düşük hızda sürülmesi
Soru 24
    Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A
Yol çizgileri
B
Kara yolundaki taşıt sayısı
C
Trafik polisinin sayısı
D
Işıklı işaret cihazları
Soru 25
    Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?
A
Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
B
Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
C
Kavramada titreşimler hissedilir.
D
Direksiyonda titreşimler hissedilir.
Soru 26
    Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Gaz pedalına basılması
B
El freninin çekilmesi
C
Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması
D
1. vitese takılması
Soru 27
    Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motorun hararet yapmasına
B
Akünün kısa zamanda bitmesine
C
Motor devrinin yükselmesine
D
Klimanın düzensiz çalışmasına
Soru 28
  I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
ve III
B
ve II
C
, II ve III
D
I ve III
Soru 29
    Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A
Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
B
İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
C
Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
D
Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
Soru 30
   Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

  Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
A
Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
B
Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
C
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
D
Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 31
    Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
B
Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
C
Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
D
Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
Soru 32
   "Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

  Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?
A
Hoşgörü
B
Sorumluluk
C
İletişim
D
Yardımlaşma
Soru 33
    Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?
A
Regülâtör
B
Sigorta
C
Marş motoru
D
Karbüratör
Soru 34
    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
1
B
4
C
3
D
2
Soru 35
  • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

  Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Yola devam edilmeli
B
Baş dik tutmaya çalışılmalı
C
Mola verilmeli
D
Gözler ovuşturulmalı
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
rafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
B
eçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
C
şırı hız yapmaktan kaçınılması
D
ngelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
B
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
C
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

9 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 9 Ekim 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 9 Ekim 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 9 Ekim 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

9 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları
9 Ekim 2021 ehliyet sinavi sorulari
9 Ekim 2021 ehliyet sinav sorulari
9 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları çöz
9 Ekim 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 9 Ekim 2021

9 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

9 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

9 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık