4 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

4 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
C
Hızın azaltılması
D
Bariyer kapalı ise durulması
Soru 2
    Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A
Kılcal damar kanamaları
B
Atardamar kanamaları
C
Toplardamar kanamaları
D
Burun kanamaları
Soru 3
    Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak
B
Duran aracı sabitlemek
C
Aracın emniyetli olarak hızını artırmak
D
Duran araca ilk hareketi vermek
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B
Çevreye saygılı olmak
C
Kurallara uymakta özen göstermek
D
Başkalarının haklarına saygı göstermek
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
İl Belediye Başkanlığı
Soru 6
    Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Sağa ve sola geniş
B
Sağa dar, sola geniş
C
Sağa geniş, sola dar
D
Sağa ve sola dar
Soru 7
    Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
B
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
C
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
D
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
Soru 8
  I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

  Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
A
II, III ve IV.
B
I ve II.
C
I, III ve IV.
D
I, II, III ve IV.
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?
A
Hava filtresinin değiştirilmesi
B
Aküsünün tam şarj edilmesi
C
Buji kablolarının yenilenmesi
D
İterek veya çekerek çalıştırılması
Soru 10
    Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A
Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
B
Ayakları 45 cm yükseltilmeli
C
Hareket etmemesi sağlanmalı
D
Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
Soru 11
    Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
100
B
60
C
80
D
40
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A
Diferansiyel
B
Helezon yay
C
Amortisör
D
Rot
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Araç tescil belgesi
B
Periyodik bakım kartı
C
Yağ değişim kartı
D
Kasko poliçesi
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
İl Trafik Komisyonu
D
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
Soru 15
    Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör
B
Marş motoru
C
Distribütör
D
Kondansatör
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Zihinsel aktivitenin artması
B
Nabız atışının güçlü olması
C
Cildin kuru ve sıcak olması
D
Kan basıncının düşmesi
Soru 17
    Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Atık
B
Yanıcı madde
C
Yakıcı madde
D
Kireç
Soru 18
    Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Doğu
B
Kuzey
C
Güney
D
Batı
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Viraja girmeden önce hızı artırmak
B
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
C
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
Soru 20
    Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan diğerine
B
Hızı fazla olan az olana
C
Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre
D
Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
Soru 21
    Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A
Karbüratör
B
Emme supabı
C
Emme manifoldu
D
Hava filtresi
Soru 22
    Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Garaj
B
Muayene istasyonu
C
Servis istasyonu
D
Terminal
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?
A
Karter
B
Distribütör
C
Alternatör
D
Karbüratör
Soru 24
    Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Şifreli ve gizli
B
Kısa, öz ve anlaşılır
C
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
D
Yazılı, sözlü ve hareketli
Soru 25
    Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
15
B
10
C
20
D
5
Soru 26
    Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
A
Bayılma
B
Koma
C
Şok
D
Hâlsizlik
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
B
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
C
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
D
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır?
A
Karter
B
Karbüratör
C
Külbütör
D
Radyatör
Soru 29
    Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?
A
Solunum yolu
B
Boşaltım yolu
C
Dolaşım yolu
D
Sindirim yolu
Soru 30
  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

  Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Yaya kusurları
B
Araç kusurları
C
Yolcu kusurları
D
Sürücü kusurları
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?
A
Yakıt filtresinin tıkalı olması
B
Hava filtresinin tıkalı olması
C
Yakıt borularının uzunluğu
D
Yağ filtresinin tıkalı olması
Soru 32
    Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A
15
B
10
C
20
D
5
Soru 33
    Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A
Göğüs kafesinin yükselmesinden
B
Nabız sayısının azalmasından
C
Yüzünün sararmasından
D
Vücut sıcaklığının azalmasından
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A
azazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
B
azazedenin korku ve endişelerini gidermesi
C
endisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
D
ırıklara yerinde müdahale etmesi
Soru 35
    Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?
A
100
B
250
C
150
D
200
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?
A
Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak
B
Frenleme performansını azaltmak
C
Titreşimleri azaltmak
D
Direksiyon ile verilen yönü izlemek
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
A
Akü
B
Buji
C
Endüksiyon bobini
D
Distribütör
Soru 38
    Monoküler(Tek gözü görmeyen) bir sürücü aşağıda verilen sürücü belgesi türlerinden hangisini alamaz?
A
D1 (Minibüs)
B
M (Motorlu Bisiklet)
C
B (Otomomobil)
D
A (Motosiklet)
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?
A
Vücuduna soğuk uygulama yapılması
B
Düz olarak yüzüstü yatırılması
C
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
D
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Üşüme
B
Koma
C
Bayılma
D
Terleme
Soru 41
    Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
B
Dar bir kavisle dönmesi
C
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
D
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

4 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 4 Ekim 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 4 Ekim 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 4 Ekim 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

4 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları
4 Ekim 2021 ehliyet sinavi sorulari
4 Ekim 2021 ehliyet sinav sorulari
4 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları çöz
4 Ekim 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 4 Ekim 2021

4 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

4 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

4 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık