1 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?
A
Karoseri kenarında
B
Aracın basamağında
C
Sürücünün yanındaki koltukta
D
Yük üzerinde
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Sağlık şartı
B
Eğitim ve sınav şartı
C
Öğrenim şartı
D
Motorlu araç sahibi olma şartı
Soru 3
    Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
B
Üzerine bastırılarak yürütülür.
C
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
D
Oturtularak atelle tespit edilir.
Soru 4
    Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A
5
B
4
C
3
D
2
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A
Suda boğulma
B
Zehirli gazların solunması
C
Birinci derece yanıklar
D
Solunum yolunun tıkanması
Soru 6
    Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?
A
Büyüklere uygulandığı gibi
B
Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak
C
Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek
D
Bebeğin sırtına vurarak
Soru 7
    Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
C
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
D
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru 8
    Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
nemsenmez yola devam edilir.
B
astiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
çık camlar kapatılır.
D
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru 9
    Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Bulunduğu şeritte seyretmesi
B
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
C
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
D
Geçme sırasında hızını artırması
Soru 10
   "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

  Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Araçta yangın riskinin oluşması
B
Çevre kirliliğini engellemek
C
Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması.
D
Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması
Soru 11
    Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
racın dönüşlerini sağlamak
B
akıt tüketimini azaltmak
C
künün şarj olmasını sağlamak
D
itreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
Soru 12
    2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?
A
5
B
3
C
2
D
10
Soru 13
    Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?
A
B
C
D
Soru 14
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
tiklerin hava basıncı kontrol edilir.
B
ulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır
C
ıt seviyesi kontrol edilir.
D
msenmez, devam edilir.
Soru 15
    Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A
3. zaman
B
2. zaman
C
1. zaman
D
4. zaman
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
B
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
C
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
D
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
Soru 17
    Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Fren sisteminin arızalanmasına
B
Yakıt tüketiminin azalmasına
C
Lastiklerin daha çabuk aşınmasına
D
Aracın maksimum hızının artmasına
Soru 18
    Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
C
Arkadan gelen araçlara yol vermek
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
Soru 19
    İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sinir sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 20
    Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
A
B
C
D
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir?
A
Uygun yerin seçilmesi
B
Varsa banketten yararlanılması
C
Boş olan şeritten yararlanılması
D
Yolda en az yer işgal edilmesi
Soru 22
    Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A
Gazyağı-LPG
B
Alkol-LPG
C
Benzin-LPG
D
Motorin-LPG
Soru 23
    Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 24
    Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
C
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
D
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
Soru 25
    Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A
Trafiği hızlandırma işareti
B
Bölünmüş yol başlangıcı
C
Yaya geçidi
D
Bisiklet yolu
Soru 26
    Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
B
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
C
Arkadan gelen araçlara yol vermek
D
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
Soru 27
    Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.    Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?
A
Ateşleme zamanı
B
Egzoz zamanı
C
Emme zamanı
D
Sıkıştırma zamanı
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
B
Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi
C
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
D
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
Soru 29
    Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

A
Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
B
Oklu ışık kırmızı yandığında
C
Oklu ışık sarı yandığında
D
Oklu ışık yeşil yandığında
Soru 30
    Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
B
Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
C
Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
D
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
Soru 31
    Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
B
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
C
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
D
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
Soru 32
I. Sıkan giysiler gevşetilir. II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır. III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur. IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

    Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
I ve IV
B
I, III ve IV
C
II ve III
D
I, II, III ve IV
Soru 33
I- Tam gazdan kaçınmak II- Ani hızlanmalardan kaçınmak III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

    "Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
A
B
C
D
Soru 35
    Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A
El freni çekili ikaz ışığı
B
Akü şarj ikaz ışığı
C
Yağ basıncı ikaz ışığı
D
Isıtma bujisi ikaz ışığı
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A
Kendini üstün görmek
B
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A
B
C
D
Soru 38
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 39
    Aşağıdakilerden
A
Pazı kemiği
B
Uyluk kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Kaval kemiği
Soru 40
    Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A
Bir araç boyu kadar
B
Takip mesafesi kadar
C
İki araç boyu kadar
D
Üç araç boyu kadar
Soru 41
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Marş motorunda
B
Far ampullerinde
C
Fan motorunda
D
Alternatörde
Soru 42
    Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler. Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur?

A
Cem’in
B
Cem ve Gülnur’un
C
Alper’in
D
Gülnur’un
Soru 43
    Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
B
C
D
Soru 44
    120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
70
B
30
C
60
D
80
Soru 45
    Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
A
B
C
D
Soru 46
    Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Soğutma suyuna
B
Yağlama yağına
C
Hidrolik yağına
D
Motorine
Soru 47
    Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
A
Bilinç seviyesinin artması
B
Nabzın hızlı ve zayıf olması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Deride kızarıklık olması
Soru 48
    Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
Boş
B
1. vites
C
2. vites
D
3. vites
Soru 49
    Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
A
ğızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
B
azazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
C
sı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
D
ışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
Soru 50
    Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

A
2 ve 3
B
1 ve 2
C
1, 2 ve 3
D
1 ve 3
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Ekim 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Ekim 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Ekim 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları
1 Ekim 2021 ehliyet sinavi sorulari
1 Ekim 2021 ehliyet sinav sorulari
1 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları çöz
1 Ekim 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Ekim 2021

1 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık