3 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

3 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
M
B
A2
C
G
D
E
Soru 2
  • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

  Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Heimlich manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 3
   Yerleşim Yerinde = YY

  Yerleşim Yeri Dışında = YYD
A
şaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
B
YY : 50, YYD : 200
C
YY : 60, YYD : 250
D
YY : 30, YYD : 150
Soru 4
   I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

  Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
II, III ve IV
C
Hepsi
D
II ve III
Soru 5
    İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Ses
B
Gürültü
C
Duyuru
D
Konuşma
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
ötü koku yayması
B
oplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
C
astalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
D
irkin görünüm arz etmesi
Soru 7
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez, devam edilir.
B
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
D
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
A
Huzursuzluk
B
Baş dönmesi
C
Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
D
Dudak çevresinde morarma
Soru 9
    Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
B
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
C
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
D
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 10
    Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
A
Orta ile en sağdaki
B
En sağdaki
C
Ortadaki
D
En soldaki
Soru 11
    Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nabız atımlarının olmaması
B
Solunumun güç olması
C
Vücutta morarma olması
D
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
Soru 12
    Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
B
Oturtularak atelle tespit edilir.
C
Üzerine bastırılarak yürütülür.
D
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
Soru 13
    Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
A
Kaba ve saldırgan davranmaya
B
Aşırı tepki göstermeye
C
İnatlaşmaya
D
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
Soru 14
    Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
A
Ateşleme sistemi
B
Yakıt sistemi
C
Direksiyon sistemi
D
Marş sistemi
Soru 15
    Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
ürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
B
avranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
racını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
D
rafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarada kanama varsa durdurulması
B
Yara içinin kurcalanması
C
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
D
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
D
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
Soru 18
    Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Gürültü kirliliğinin azaltılması
B
Temiz olmayan yakıt kullanılması
C
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
D
Trafik yoğunluğunun azaltılması
Soru 19
    Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağlama sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Marş sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 20
    Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Far ampullerinde
B
Alternatörde
C
Fan motorunda
D
Marş motorunda
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Amortisör
B
Fren balatası
C
Helezon yay
D
Kavrama (Debriyaj)
Soru 22
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Toplardamarlar genel de cilde yani yüzeye yakındır.
B
Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez.
C
Atardamarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır.
D
Toplardamar kanamalarında kan koyu renkli olur.
Soru 23
    Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A
2. vites
B
Boş
C
3. vites
D
1. vites
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
B
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
C
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
D
Eklem bağlarının kopması
Soru 25
    Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soluk durması
B
Şok
C
Tıkanma
D
Kalp durması
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Direksiyonun titremesi
B
Fren disk yüzeyinin soğuması
C
Motorun soğuması
D
Motor yakıtına yağ karışması
Soru 27
  I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

  Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
A
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
B
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
C
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?
A
Debriyaj balatasının
B
Fren balatalarının
C
Silindirlerin
D
Bujilerin
Soru 30
  • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

  Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A
İçişleri Bakanlığına
B
Emniyet Genel Müdürlüğüne
C
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
D
Karayolları Genel Müdürlüğüne
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Yağlama sisteminin görev yapamaması
B
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
C
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
D
Motor rölanti devrinin yüksek olması
Soru 32
    Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
2
B
1
C
3
D
4
Soru 33
    Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
B
Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
C
Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
D
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
A
Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
B
Sis lambaları
C
Plaka lambaları
D
İç aydınlatma lambaları
Soru 35
    Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
A
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
B
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
C
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
D
Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
Soru 36
  I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
ve III
B
ve II
C
I ve III
D
, II ve III
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A
Acil yardım istenmesi
B
Şokun önlenmesi
C
Kanamanın durdurulması
D
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

3 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 3 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 3 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 3 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

3 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
3 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
3 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
3 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
3 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 3 Mart 2021

3 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

3 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

3 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık