8 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

8 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Batan cismin çıkarılması
B
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
C
Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
D
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Ani duruş, kalkış yapmak
B
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
C
Devamlı büyük vites ile gitmek
D
Devamlı düşük vites ile gitmek
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?
A
Piston
B
Distribütör
C
Rot
D
Krank mili
Soru 4
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
A
5,5
B
2,5
C
3,5
D
4,5
Soru 5
   Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

  Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Turnike uygulaması
B
Üçgen bandaj uygulaması
C
Heimlich manevrası
D
Rentek manevrası
Soru 6
    Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?
A
Kazanın oluş şekli ve yol durumu
B
Yaralıların durumu ve sayısı
C
Kaza yerinin açık ve net adresi
D
Araçların hasar durumu
Soru 7
    Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Bir aracın geçilmesi esnasında
B
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
C
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D
Şerit değiştirmelerde
Soru 8
    Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Yoğurt yedirilir.
B
Kusturulur.
C
Açık havaya çıkarılır.
D
Tuzlu su içirilir.
Soru 9
    Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Krank mili aşınmıştır.
B
Kam (eksantrik) aşınmıştır.
C
Silindirler aşınmıştır.
D
Volan aşınmıştır.
Soru 10
    Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
A
Bayılma
B
Koma
C
Felç
D
Kriz
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Bencilce davranışlarda bulunmak
Soru 12
    Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Hızlanmalıdır.
B
Kalkışa hazırlanmalıdır.
C
Dikkatli geçmelidir.
D
Yavaşlamalıdır.
Soru 13
    Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aracın çevresine yangın söndürücü püskürtülür.
B
Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür.
C
Motora önce su döküp, daha sonra yangın söndürücü püskürtülür.
D
Kaput açılmadan, yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür.
Soru 14
    Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Uygun hızla seyretmesi
B
Vites küçültmesi
C
Yavaşlaması
D
Yolcu indirip bindirmesi
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
A
Aydınlatma sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Göstergeler sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Bayılma
C
Yüzün kızarması
D
Beyin kanaması
Soru 17
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Far anahtarındaki
B
Endüksiyon bobinindeki
C
Bujilerdeki
D
Distribütördeki
Soru 18
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Bayılma
B
Koma
C
Şok
D
Kansızlık
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?
A
Alternatörün arızalı olması
B
Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi
C
Yağ pompasının arızalı olması
D
Buji kablolarının gevşek olması
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
B
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
C
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
D
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
Soru 21
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor yakıtına yağ karışır.
B
Motor suyuna yağ karışır.
C
Motor çok soğur.
D
Motor ısınır, yanar.
Soru 22
    Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?
A
Alternatöre
B
Silecek motoruna
C
Marş motoruna
D
Yağ pompasına
Soru 23
   "Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?
A
Saygı
B
Diğergamlık
C
Psikolojik etki
D
Öfke
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
B
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
C
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
D
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
Soru 25
    Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Lastik tekerlekli traktör
B
Kamyon
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 26
    Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
A
Trafik levhalarını okuma
B
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
C
Yayaya yol verme
D
Hız sınırına uyma
Soru 27
    Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
B
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
C
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
D
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
Soru 28
    Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
B
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
C
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
D
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
Soru 29
    Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
100
B
80
C
60
D
40
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak
B
Sürüş sırasında aceleci davranmak
C
Kızgın biçimde kornaya basmak
D
Başkalarının hakkına saygılı olmak
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Yolcu indirmek ve bindirmek
C
Kırmızı ışıkta beklemek
D
Park etmek
Soru 32
    Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?
A
Sinir sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 33
    Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A
Sürücünün hemen yanında
B
Arka camın önünde
C
Arka bagajda
D
Torpido gözünde
Soru 34
   I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

  Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 35
   Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

  Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik adabı
B
Beden dili
C
Konuşma üslubu
D
Mizaç
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
B
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
C
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
D
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Soru 37
    Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
A
1,5
B
2,5
C
1
D
2
Soru 38
  • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

  Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Sarı
B
Kırmızı oklu
C
Yeşil
D
Kırmızı
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?
A
Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.
B
Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.
C
Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir.
D
Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
Soru 40
    Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A
Burun kanamaları
B
Toplardamar kanamaları
C
Atardamar kanamaları
D
Kılcal damar kanamaları
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A
Aks
B
Karter
C
Rotil
D
Şaft
Soru 42
    Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Sabır
B
Aşırı tepki
C
İnatlaşma
D
Öfke
Soru 43
    Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir.
B
Diferansiyel arızalıdır.
C
Buji kabloları gevşektir.
D
Yağ pompası arızalıdır.
43 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
414243
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

8 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 8 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 8 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 8 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

8 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
8 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
8 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
8 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
8 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 8 Mart 2021

8 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

8 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

8 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık