2 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

2 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
B
Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
C
Motorun erken ısınmasını sağlamak
D
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
Soru 2
    Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?
A
Otomobillerde
B
Lâstik Tekerlekli Traktörlerde
C
Minibüslerde
D
Tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında
Soru 3
    Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
A
Köprücük kemiği üzeri
B
Koltuk altı
C
Kasık
D
Şah damarı
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
B
Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
C
Frenlerin ayarsız olması
D
Ön düzen ayarlarının bozuk olması
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Servis bakım belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Araç tescil belgesi
Soru 6
    Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Silecek lastiklerinin eskimesi
B
Cam suyu seviyesinin azalması
C
Silecek motorunun yavaş çalışması
D
Havanın serin olması
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?
A
Deri renginin gözlenmesi
B
Solunum hareketlerinin gözlenmesi
C
Solunum sesinin dinlenmesi
D
Soluk verişinin hissedilmesi
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir?
A
Trafiği düzenlemek
B
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Sürücüleri denetlemek
D
Ölümle sonuçlana trafik kazalarına müdahale etmek
Soru 9
   Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.

  Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?
A
Elde cep telefonu ile konuşulması
B
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
C
Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi
D
Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi Abs fren sisteminin avantajlarından biri değildir?
A
Yön kontrolü sağlar ve yol tutuşunu artırır.
B
Kaygan zeminlerde aracın kaymasını önler.
C
Aracın durma, manevra ve kararlılığını artırır.
D
Yakıt Tüketimini Azaltır.
Soru 11
    Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur
B
Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur
C
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir
D
İhlaller alışkanlık haline gelmiştir
Soru 12
    Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
50
B
40
C
70
D
60
Soru 13
    Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
A
1 - 3
B
2 - 4
C
1 - 2
D
3 – 4
Soru 14
   Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

  Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
D
Yalnız II
Soru 15
    Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Rölanti devresinde
B
Jikle devresinde
C
Bujilerde
D
Aküde
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Emniyet kemeri
B
Engel işareti
C
Boyun korsesi
D
Çekme halatı
Soru 17
    Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
B
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
C
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
D
Tıbbi yardım istenmesi
Soru 18
    Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
B
Frenleme performansının artmasına
C
Lastik basıncının kendi kendine azalmasına
D
Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?
A
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek
B
Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
C
Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek
D
Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek
Soru 20
    Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi "durma" örneğidir?
A
Yük yüklemek veya boşaltmak
B
5 dakikadan az beklemek
C
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
D
5 dakikadan fazla beklemek
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?
A
El fren lambasının
B
Park lambasının
C
Yağ lambasının
D
Sinyal lambasının
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A
Yağ filtresi
B
Polen filtresi
C
Ekran filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 24
    Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
B
Araçların kara yolunda hâl ve hareketleridir.
C
Araçların ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
D
Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
A
Aşırı tepki
B
Hoşgörü
C
İnatlaşma
D
Öfke
Soru 26
    Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.
B
Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
C
Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
D
Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
Soru 27
    Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor yüksek devirde kullanılır.
B
Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
C
Aracın hızına göre uygun viteste gidilir.
D
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir
Soru 28
    Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
B
Bujilerin kurum bağlaması
C
Frenlerin ayarsız olması
D
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
Soru 29
   Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

  Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yayaların geçişini beklemesi
B
Sağa sinyal vermesi
C
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
Soru 30
    Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Çekici
Soru 31
    Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Aracın arka tarafının kalkık olmasına
B
Aracın düz zeminde olmasına
C
Aracın yan tarafına eğik olmasına
D
Aracın ön tarafının kalkık olmasına
Soru 32
    Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
El freni bırakılır.
B
Vites boşa alınır.
C
Debriyaja basılır.
D
El freni çekilir.
Soru 33
    Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
A
Yakıt deposunun boşaltılması
B
Aracın düşük hızda sürülmesi
C
Aracın yüksek devirde kullanılması
D
Lastik hava basınçlarının düşürülmesi
Soru 34
   Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.

  Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Kornaya basmak sinirleri gevşetir
B
Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir
C
Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar
D
Kornaya basmak trafiği hızlandırır
Soru 35
    Motora yağ nereden konulur?
A
Radyatör kapağından
B
Supap (Külbütör) kapağından
C
Yağ çubuğu deliğinden
D
Karter tapasından
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
A
Polen filtresi
B
Hava filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Yağ filtresi
Soru 37
    Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye örnektir?
A
5 dakikadan az beklemek
B
Yolun kapalı olması durumunda beklemek
C
5 dakikadan fazla beklemek
D
Yük yüklemek veya boşaltmak
Soru 38
    Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Çekici
B
İş makinesi
C
Otobüs
D
Motosiklet
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?
A
Reflekslerin güçlü olması
B
Kulak veya ağızdan kan gelmesi
C
Derinin soğuk ve nemli olması
D
Bulantı ve kusma olması
Soru 40
    Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kasık iç kısmı
B
Karın ön üst kısmı
C
Dizin ön üst kısmı
D
Bacak dış kısmı
Soru 41
    Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
A
Delici göğüs yaralanması
B
Solunum yolu tıkanması
C
Kalp durması
D
Bacak kemiği kırılması
Soru 42
    Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
A
Sürüş konforunu
B
Trafik kazası riskini
C
Direksiyon hâkimiyetini
D
Aracın yol üzerinde tutunmasını
42 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

2 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 2 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 2 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 2 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

2 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
2 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
2 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
2 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
2 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 2 Mart 2021

2 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

2 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

2 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık