1 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?
A
40
B
Giremez
C
50
D
60
Soru 2
    Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A
Kalça
B
Omuz
C
Göğüs
D
El
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?
A
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
B
Vücuduna soğuk uygulama yapılması
C
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
D
Düz olarak yüzüstü yatırılması
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun yağ yakması
B
Yakıt sarfiyatının artması
C
Motorun hararet yapması
D
Motorun gücünün artması
Soru 5
    Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kan dolaşımını yavaşlatmak
B
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
C
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
D
Solunum sıkıntısını azaltmak
Soru 6
    Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
Sürücü
B
Girişimci
C
Trafik polisi
D
İlk yardımcı
Soru 7
    Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karbüratör
B
Külbütör
C
Radyatör
D
Karter
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
A
Su filtresi
B
Yağ filtresi
C
Hava filtresi
D
Benzin filtresi
Soru 9
    Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü
B
Alternatör
C
Platin
D
Sigorta
Soru 10
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 11
    Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Yanıcı madde
B
Atık
C
Yakıcı madde
D
Kireç
Soru 12
   I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 13
    "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görme bozukluğu
B
Yüksek ateş
C
Ayak bileğinde burkulma
D
Kalp krizi
Soru 14
  I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

  Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 15
    Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Kalın bağırsak
B
Mide
C
Beyin
D
Karaciğer
Soru 16
    Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
A
Solunum
B
Nabız
C
Vücut ısısı
D
Kan şekeri
Soru 17
    Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
Yağ filtresinin
B
Cam sileceklerinin
C
Polen filtresinin
D
Araç lastiklerinin
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Zihinsel aktivitenin artması
B
Cildin soğuk ve nemli olması
C
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
D
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
Soru 19
    Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
B
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
C
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
D
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
Soru 20
  I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

  Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A
ve III
B
ve II
C
, II ve III
D
I ve III
Soru 21
    Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Yakıt sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?
A
Araçta bir gözcü bulundurmak
B
Park yerindeki araçların çıkışını engellememek
C
5 dakikayı geçmeyecek şekilde beklemek
D
Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek
Soru 23
    Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
B
Motorun yağ yakmasına
C
Motorun sarsıntılı çalışmasına
D
Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına
Soru 24
    Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Farların daha canlı yanmasına
B
Bujinin daha iyi ateşlemesine
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Elektrik tesisatının yanmasına
Soru 25
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de doğru
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Ters yönden yola girilmesi
B
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
Soru 27
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
B
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
C
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
D
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması
Soru 28
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Benzin
B
Antifriz
C
Motorin
D
Asitli su
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?
A
Karbüratör
B
Marş motoru
C
Sigorta
D
Endüksiyon bobini
Soru 30
    Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Vücut sıcaklığını düşürmek
B
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Sindirime yardımcı olmak
Soru 31
   Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

  Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?
A
Hoşgörü
B
Yardımlaşma
C
Sorumluluk
D
Saygı
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
A
Kurtarma
B
Koruma
C
Tedavi etme
D
Bildirme
Soru 33
    Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A
Alternatör diyotları
B
Diferansiyel dişlileri
C
Şanzuman dişlileri
D
Su pompası
Soru 34
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
B
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
C
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
D
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru 35
    Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
B
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
C
Motorlu araçlar için zorunludur.
D
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
A
Akü
B
Buji
C
Distribütör
D
Endüksiyon bobini
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A
Fren hidroliğinin tamamlanması
B
Rölanti devrinin yüksek olması
C
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
D
Soğutma suyuna antifriz katılması
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
B
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
C
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
D
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
Soru 39
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Asabi
B
Bencil olmayan
C
Hoş görülü
D
Saygılı
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
1 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
1 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
1 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
1 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Mart 2021

1 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık