1 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

1 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
A
Yağ filtresi
B
Benzin filtresi
C
Su filtresi
D
Hava filtresi
Soru 2
    Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şarj sistemi
B
Marş sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Yakıt sistemi
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
A
Kurtarma
B
Bildirme
C
Tedavi etme
D
Koruma
Soru 4
    Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Mide
B
Beyin
C
Kalın bağırsak
D
Karaciğer
Soru 5
    Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Asitli su
B
Antifriz
C
Benzin
D
Motorin
Soru 6
    Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
Araç lastiklerinin
B
Yağ filtresinin
C
Cam sileceklerinin
D
Polen filtresinin
Soru 7
   I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 8
  I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

  Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A
ve II
B
ve III
C
I ve III
D
, II ve III
Soru 9
    Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum sıkıntısını azaltmak
B
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
C
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
D
Kan dolaşımını yavaşlatmak
Soru 10
  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 11
    Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
İlk yardımcı
B
Trafik polisi
C
Sürücü
D
Girişimci
Soru 12
    Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü
B
Sigorta
C
Alternatör
D
Platin
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
B
Cildin soğuk ve nemli olması
C
Zihinsel aktivitenin artması
D
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
Soru 14
    Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Motorlu araçlar için zorunludur.
B
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
C
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
D
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
Soru 15
    Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
B
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
C
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
D
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Ters yönden yola girilmesi
Soru 17
    Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Kireç
B
Atık
C
Yanıcı madde
D
Yakıcı madde
Soru 18
    Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Bujinin daha iyi ateşlemesine
B
Akünün daha çabuk bitmesine
C
Elektrik tesisatının yanmasına
D
Farların daha canlı yanmasına
Soru 19
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması
B
Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması
C
Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
D
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
Soru 20
    Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A
Omuz
B
Göğüs
C
Kalça
D
El
Soru 21
    Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorun yağ yakması
B
Motorun hararet yapması
C
Yakıt sarfiyatının artması
D
Motorun gücünün artması
Soru 23
    Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?
A
40
B
60
C
50
D
Giremez
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?
A
Karbüratör
B
Endüksiyon bobini
C
Sigorta
D
Marş motoru
Soru 25
    "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak bileğinde burkulma
B
Görme bozukluğu
C
Kalp krizi
D
Yüksek ateş
Soru 26
    Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Külbütör
B
Radyatör
C
Karter
D
Karbüratör
Soru 27
  I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

  Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 28
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
B
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
C
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
D
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A
Fren hidroliğinin tamamlanması
B
Rölanti devrinin yüksek olması
C
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
D
Soğutma suyuna antifriz katılması
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
B
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
C
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
D
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?
A
Araçta bir gözcü bulundurmak
B
Park yerindeki araçların çıkışını engellememek
C
5 dakikayı geçmeyecek şekilde beklemek
D
Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek
Soru 32
    Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına
B
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
C
Motorun yağ yakmasına
D
Motorun sarsıntılı çalışmasına
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
A
Endüksiyon bobini
B
Buji
C
Distribütör
D
Akü
Soru 34
    Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
A
Vücut ısısı
B
Solunum
C
Kan şekeri
D
Nabız
Soru 35
    Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A
Diferansiyel dişlileri
B
Su pompası
C
Alternatör diyotları
D
Şanzuman dişlileri
Soru 36
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 37
   Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

  Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?
A
Saygı
B
Hoşgörü
C
Yardımlaşma
D
Sorumluluk
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?
A
Vücuduna soğuk uygulama yapılması
B
Düz olarak yüzüstü yatırılması
C
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
D
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
Soru 39
    Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Bencil olmayan
B
Hoş görülü
C
Asabi
D
Saygılı
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

1 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 1 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 1 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 1 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

1 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
1 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
1 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
1 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
1 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 1 Mart 2021

1 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

1 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

1 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık