14 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

14 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Sabırlı davranmak
B
Öfkeli olmak
C
Başarılı iletişim kurmak
D
Kural ihlalinden kaçınmak
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
A
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması
B
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi
C
Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi
D
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
Soru 3
    Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
A
Yağlama sistemindeki
B
Soğutma sistemindeki
C
Elektrik sistemindeki
D
Yakıt sistemindeki
Soru 4
    Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Yolculara
B
Araçlara
C
Yayalara
D
Sürücülere
Soru 5
    Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
A
Tıkanma
B
Şok
C
Koma
D
Yara
Soru 6
    Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emme susturucusu
B
Emme manifoldu
C
Egzoz supabı
D
Egzoz susturucusu
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
A
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
B
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
C
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
D
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
Soru 8
   I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

  Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 9
    Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A
10 dakika
B
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
C
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D
15 dakika
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
B
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
C
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
D
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
Soru 11
    Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?
A
Eğimli yol kesimlerinde
B
Dönemeçlerde
C
Geçiş yolları üzerinde
D
Duraklamanın yasak olduğu yerlerde
Soru 12
    Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Dirseğinde çıkık olan
B
Ölmüş olan
C
Ağır kanamalı olan
D
Ayağında kırık olan
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
B
Aracın arıza yapması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
Soru 14
    Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.
B
Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.
C
İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.
D
Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.
Soru 15
    “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-DinleHisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Hisset
B
Bak
C
Dinle
D
Dinle - Hisset
Soru 16
    Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A
Emme supabı
B
Karbüratör
C
Hava filtresi
D
Emme manifoldu
Soru 17
   Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
zağı gösteren ışıkların
B
is ışıklarının
C
akını gösteren ışıkların
D
ark ışıklarının
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
B
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
C
Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
D
Eklem çevresindeki şişmedir.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
B
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
C
Öndeki aracın işaretini beklemek
D
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
Soru 20
    Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
nemsenmez yola devam edilir.
B
otorun devri artırılır.
C
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
D
çık camlar varsa kapatılır.
Soru 21
    70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
45
B
25
C
55
D
35
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A
Kilometre sayacı
B
Amortisör
C
Diferansiyel
D
Direksiyon
Soru 23
    Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A
Karışım
B
Motorin
C
Benzin
D
Hava
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur
A
Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olunmalı
B
Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması
C
Özel plaka olmalı
D
Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı
Soru 25
    Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?
A
Beyin
B
Akciğer
C
Kalp
D
Böbrek
Soru 26
    Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A
Sinyal lambası
B
Park lambası
C
El fren lambası
D
Şarj lambası
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
A
Rölanti ayarının
B
Avans ayarının
C
Rot ayarının
D
Buji ayarının
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?
A
Motorun durmasını sağlamak
B
Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek
C
Motora ilk hareketi vermek
D
Motorun rölantide çalışmasını sağlamak
Soru 29
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Şok durumu
B
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
C
Ayak bölgesinden yılan sokması
D
Beyin kanaması
Soru 30
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
B
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır.
C
Önemsenmez, devam edilir.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Kanamanın durdurulması
B
Yara üzerinin pamukla kapatılması
C
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
D
Yara yerinin değerlendirilmesi
Soru 32
    El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Omuz üzerine baskı uygulamak
B
Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
C
Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D
Kanayan yere tentürdiyot uygulamak
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Mide
B
Karaciğer
C
Akciğer
D
Beyin
Soru 34
    Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
B
Kanın kalbe gelme hızının artması
C
Kandaki oksijen oranının düşmesi
D
Vücut sıcaklığının yükselmesi
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Açılabilir tavan
B
Aktif gergili emniyet kemeri
C
Polen filtresi
D
Park sensörü
Soru 36
    Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A
Sindirim sistemi
B
Solunum sistemi
C
İskelet sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 37
    Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Egzoz susturucusunun delinmesine
B
Lastik hava basınçlarının düşmesine
C
Motor parçalarının zarar görmesine
D
El freninin daha iyi tutmasına
Soru 38
    Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Jandarma Genel Komutanlığı
B
İl Özel İdareleri
C
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
D
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Debriyajın kaçırması
B
Kalorifer hortumlarının su sızdırması
C
Hararet göstergesinin arızalanması
D
Vantilatör kayışının gergin olması
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

14 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 14 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 14 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 14 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

14 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
14 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
14 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
14 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
14 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 14 Mart 2021

14 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

14 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

14 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık