5 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

5 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?
A
Pistonların
B
Krank milinin
C
Rot başlarının
D
Vites kutusunun
Soru 3
    Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A
Nefes vermesini
B
Nefes almasını
C
Bilinç kaybının düzelmesini
D
Kalbin çalışmasını
Soru 4
    Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.
B
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
C
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.
D
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
Soru 5
    Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A
urdaya ayrılması
B
eknik değişiklik yaptırılması
C
racın yaralanmalı kazaya karışması
D
racın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
ireksiyon hâkimiyetinin artması
B
ikkatin dağılması
C
ural ihlallerinin azalması
D
azaya karışma olasılığının azalması
Soru 7
    Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma suyunda antifriz vardır.
B
Araç lastiklerinin havası fazladır.
C
Radyatör petekleri tıkanmıştır.
D
Soğutma sisteminde termostat yoktur.
Soru 8
    Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A
Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
B
Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
C
Yolcuları soldan indirip bindirmek
D
Yolcuları sağdan indirip bindirmek
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
B
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
C
Kazazedenin hareket ettirilmesi
D
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Lastik hava basıncının düşmesi
B
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması
C
Debriyaj balatasının eskimesi
D
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan bölgeye masaj yapılması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
Soru 12
    Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
B
Hızını artırması
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
Soru 13
    Aktarma organlarından hangisi, araca geri hareketi sağlar?
A
Diferansiyel
B
Kavrama
C
Şaft
D
Vites kutusu
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?
A
Dolaşım sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
A
Motoru tam yükte çalıştırmak
B
Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
C
Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
D
Motoru yüksek devirde çalıştırmak
Soru 16
    Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Takip mesafesini artırması
B
Takip mesafesini azaltması
C
Ani fren yaparak durmaya çalışması
D
Takip mesafesine uyması
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?
A
Direksiyon
B
Şaft
C
Vites kutusu
D
Helezon yaylar
Soru 18
    Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A
40 - 50
B
10 - 20
C
60 - 100
D
100 - 120
Soru 19
    120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
60
B
70
C
80
D
30
Soru 20
    Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
A
Klima kompresörünün
B
Termostatın
C
Fan müşirinin
D
Fan sigortasının
Soru 21
  I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

  Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 22
    Aracın, kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A
35
B
50
C
25
D
45
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
B
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
D
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
Soru 24
    Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
A
Solunum sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 25
    "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır." Atasözü ile Trafik adabında hangi yaklaşımı destekler?
A
İhtiras
B
Öfke
C
Konuşma Üslubu
D
Entrika
Soru 26
    Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A
Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için
B
Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için
C
Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için
D
Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için
Soru 27
    Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
B
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
C
Şoka karşı önlem alınması
D
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
Soru 28
    Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Şekerli su içirilmeli
B
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
C
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
D
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
Soru 29
    Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Yüzüstü yatış pozisyonu
B
Oturuş pozisyonu
C
Baş-çene pozisyonu
D
Sırtüstü yatış pozisyonu
Soru 30
    Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
B
Çevreyi rahatsız etmemeye
C
Trafik yasaklarına
D
Hız sınırlamasına
Soru 31
   Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

  
A
Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu
B
Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu
C
bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
D
Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu
Soru 32
    Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Araç dengesinin korunması
C
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 33
    Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
B
Önündeki aracı geçebilir.
C
Takip mesafesini azaltabilir.
D
Diğer şeride geçemez.
Soru 34
    Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
B
Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
C
Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
D
Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
Soru 35
    Yeni yönetmelikleri göre, “C” sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?
A
Çekici, kamyon, minibüs
B
İş makinesi, otomobil, minibüs
C
Kamyon, Moped, lastik tekerlekli traktör
D
Otobüs, kamyon, kamyonet
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

5 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 5 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 5 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 5 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

5 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
5 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
5 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
5 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
5 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 5 Mart 2021

5 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

5 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

5 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık