13 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

13 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.
B
Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
C
Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
D
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
Soru 2
    Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
arşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
B
rafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
C
ural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
D
ızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
Soru 3
    Soğutma sistemindeki termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar?
A
Soğutma suyunun
B
Fren hidroliğinin
C
Diferansiyel yağının
D
Vites kutusu yağının
Soru 4
    Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Motor bloğunun çatlamasına
B
Motor gücünün artmasına
C
Motorun stop etmesine
D
Motor sıcaklığının artmasına
Soru 5
  I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

  Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?
A
I ve II.
B
Yalnız I
C
I, II ve III.
D
II ve III.
Soru 6
    Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Antifriz
B
Su buharı
C
Hidrolik yağı
D
Motorin
Soru 7
    Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
A
Delici yaralar
B
Ezikli yaralar
C
Parçalı yaralar
D
Kesik yaralar
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
an basıncında yükselme
B
ilinç seviyesinde azalma
C
ızlı ve yüzeysel solunum
D
iltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
B
Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
C
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 10
    Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Altında
B
Hizasında
C
Üzerinde
D
Ortasında
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
D
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
Soru 12
    Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A
Rölanti ayarı
B
Rot ayarı
C
Supap ayarı
D
Far ayarı
Soru 13
    Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Banket
B
Terminal
C
Taşıt yolu (Kaplama)
D
Hemzemin geçit
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
Sis lambaları
B
Park lambaları
C
Fren lambaları
D
İç aydınlatma lambaları
Soru 15
    Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Ana yol
B
Bağlantı yolu
C
Banket
D
Geçiş yolu
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?
A
Tescil belgesi
B
Mesleki yeterlilik belgesi
C
Sürücü belgesi
D
Zorunlu trafik sigorta belgesi
Soru 17
    Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
A
Renk körlüğü
B
Gece körlüğü
C
Monoküler (tek gözü gören)
D
İki gözü görmeyen
Soru 18
    Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A
Sağ şeride geçmek
B
Önündeki aracı geçmek
C
Sığınma cebine girmek
D
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
Soru 19
   I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü

  Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 20
    Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır.
B
İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.
C
Arka lastikler aşınmıştır.
D
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır.
Soru 21
    Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
B
Baş-çene pozisyonu verilerek
C
Ayaklarından çekilerek
D
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
Soru 22
   Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Koruma
B
Bildirme
C
Kurtarma
D
Tedavi etme
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
rafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
B
eçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
C
şırı hız yapmaktan kaçınılması
D
ngelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 24
   I- Deri soğuk ve nemlidir. II- Nabız düzenli ve dolgundur. III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

  Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve III
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A
Kontak anahtarı
B
Distribütör
C
Ateşleme bobini
D
Buji
Soru 26
    Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
120
B
110
C
100
D
130
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?
A
Motorun iyi soğutulamaması
B
Motorun zor çalışması
C
Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
D
Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
Soru 28
    B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A
Kamyonet
B
Minibüs
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
A
Çekme halatı
B
Reflektör
C
Kriko
D
Emniyet kemeri
Soru 30
    Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
İş makinesine
B
Otobüse
C
Lastik tekerlekli traktöre
D
Otomobile
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?
A
Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması
B
Kişilik özellilerinden kaynaklı riskler
C
Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması
D
Artan stresli ve güç yaşam koşulları
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?
A
Kalbin durması veya atımının düzensiz olması
B
Solunumun durması
C
Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması
D
İshal veya kabızlık oluşması
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
A
Kansızlık
B
Bilinç kaybı
C
Baş dönmesi
D
Düzensiz nabız atışı
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
A
Çekici
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Kamyonet
Soru 35
    Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
A
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
B
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
C
Motor kaputunun açık kaldığını
D
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
Soru 36
    Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum yolu zehirlenmesi olan
B
Bilinci yerinde olmayan
C
Ayak kemiği kırık olan
D
Açık karın yarası olan
Soru 37
    Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
6 ay hapis cezası verilir.
B
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
C
Trafikten ömür boyu men edilir.
D
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
Soru 38
    Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Motor çalışır halde farların yakılması
B
Trafik görevlisine haber verilmesi
C
Aracın başında gözcü bulundurulması
D
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

13 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 13 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 13 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 13 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

13 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
13 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
13 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
13 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
13 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 13 Mart 2021

13 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

13 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

13 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık