12 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

12 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?
A
Çekici
B
Kamyon
C
Kurtarıcı
D
Treyler
Soru 2
   Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Emme zamanı
B
Ateşleme (İş) zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 3
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
10
B
30
C
40
D
20
Soru 4
    Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Göğüs zedelenmesi
B
Şiddetli baş yaralanması
C
Dalak yırtılması
D
Mide delinmesi
Soru 5
    Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
A
Yöntem
B
Trafik
C
İlk yardım
D
Girişim
Soru 6
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
B
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
C
Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
D
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
Soru 7
   Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?
A
Açık yaraya dikiş atmak
B
Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak
C
Kırıklarda atel kullanmak
D
Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak
Soru 8
    Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Kasko sigortasının
B
Aracın bakımının
C
Koltuk ferdi kaza sigortasının
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
Soru 9
    Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A
Kamyona
B
İş makinesine
C
Kamyonete
D
Lastik tekerlekli traktöre
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
B
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
C
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
D
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?
A
Distribütör
B
Enjektör
C
Buji
D
Karter
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?
A
Flaşör
B
Far anahtarı
C
Sinyal ampulü
D
Sigorta
Soru 13
    Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ çubuğundan
B
Yağ göstergesinden
C
Yağ karterinden
D
Yağ filtresinden
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Stepne
B
Emniyet kemeri
C
Güneş gözlüğü
D
Havalı korna
Soru 15
    Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun genişliği
B
İklim koşulları
C
Aracın yük durumu
D
Aracın hızı
Soru 16
    Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A
Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
B
Marş kablosunu
C
Şarj kablosunu
D
Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
Soru 17
    Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A
Kasko sigortası yoksa
B
Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
D
Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
Soru 18
  I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

  Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
alnız I
B
ve II.
C
I ve III.
D
, II ve III.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?
A
Trafik yoğunluğunun artması
B
Yürüme alışkanlığı oluşturması
C
Yakıt tüketiminin azalması
D
Trafik yoğunluğunun azalması
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?
A
Soğuk terleme
B
Kasların gevşemesi
C
Yüzün kızarması
D
Ani bilinç kaybı
Soru 21
    Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A
Dönemeçlerde
B
Yaya ve okul geçitlerinde
C
Sol şeritte
D
Duraklara 30 metre mesafede
Soru 22
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Kısmi tıkanma
B
Damar tıkanması
C
Tam tıkanma
D
Solunum durması
Soru 23
    Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
ireksiyon hâkimiyetinin artmasına
B
azaya karışma olasılığının azalmasına
C
ürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
D
ural ihlallerinin azalmasına
Soru 24
    Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Endüksiyon bobini arızalıdır.
B
Vantilatör kayışı gevşektir.
C
Akünün suyu fazladır.
D
Marş motoru arızalıdır.
Soru 25
  I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

  Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A
Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
B
Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
C
Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
D
Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A
Isıtma bujisinin arızalı olması
B
Enjeksiyon basıncının yüksek olması
C
Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
D
Hararet müşirinin arızalı olması
Soru 28
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?
A
Kurallara uygun davranmaları
B
Belirli aralıklarla mola vermeleri
C
Hız sınırlarını aşmaları
D
Araç kullanırken dikkatli olmaları
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
B
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
C
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
D
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
Soru 30
    Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt tüketimini azaltmak
B
Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak
C
Aracın ivmelenme süresini artırmak
D
Lastiklerin ömrünü uzatmak
Soru 31
    Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?
A
Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
B
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
C
Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
D
Burkulan bölgeye buz torbası konulması
Soru 32
    Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Aşırı tepki gösteren
B
Hoşgörülü
C
Görgüsüzce davranan
D
Bencil
Soru 33
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
50
B
35
C
40
D
15
Soru 34
    Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A
Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
B
Yaralıları belirlemek
C
Yaralıları araçtan çıkarmak
D
Kazayı yetkililere haber vermek
Soru 35
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
C
Kamyon, otomobile
D
Otomobil, kamyona
Soru 36
    Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fan motoru
B
Su pompası
C
Vantilatör kayışı
D
Marş motoru
Soru 37
    Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
B
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
C
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
D
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
B
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
C
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
D
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
Soru 39
    Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
B
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
C
Hiç zaman kaybetmeden ilk yardım müdahalesi yaptıktan sonra
D
Eğer iki kişi varsa, biri araç tutuyorken diğer kişi ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra
Soru 40
    Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
A
Mide
B
Dalak
C
Karaciğer
D
Akciğer
Soru 41
    Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
B
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
C
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
D
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.
Soru 42
    Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
C
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
D
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
42 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

12 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 12 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 12 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 12 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

12 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
12 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
12 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
12 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
12 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 12 Mart 2021

12 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

12 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

12 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık