7 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

7 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?
A
3
B
2
C
4
D
1
Soru 2
    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
B
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
C
Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
D
Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
Soru 3
    Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Muayene yaptırmaları için ek-33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir.
B
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
C
Para cezası verilir.
D
Araçları trafikten men edilir.
Soru 4
    Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Para cezası ve ceza puanı
B
Trafikten men etme
C
Aracına el koyma
D
Hafif hapis cezası
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?
A
Fren balatalarının ıslanması
B
Lastik hava basıncının düşük olması
C
Lastik hava basıncının fazla olması
D
Motorun hararet yapması
Soru 6
    Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren
B
Motor
C
Egzoz
D
Diferansiyel
Soru 7
    Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
A
Rampalı geçit
B
Okul geçidi
C
Yaya geçidi
D
Hemzemin geçit
Soru 8
    Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Sorumsuzluk
B
İnatlaşmak
C
Bencillik
D
Diğergamlık
Soru 9
    Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
B
Trafikten süresiz men
C
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
D
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
Soru 10
    Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A
Su ve yağ soğutmalı
B
Hava ve benzin soğutmalı
C
Yağ ve motorin soğutmalı
D
Su ve hava soğutmalı
Soru 11
   Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
B
Yaralıya uzak mesafede çalışması
C
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
D
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
Soru 12
    Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü gerilimi düşüktür.
B
Flaşör arızalıdır.
C
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
D
Geri vites müşiri arızalıdır.
Soru 13
    Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A
Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
B
Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
C
Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
D
Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Motosiklet
B
Tarım traktörü
C
Toplu taşıma aracı
D
İtfaiye aracı
Soru 15
    Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
120
B
100
C
200
D
150
Soru 16
    Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A
25
B
35
C
45
D
20
Soru 17
    Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Viraj
B
Tehlikeli eğim
C
Platform
D
Gabari
Soru 18
    Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Solunum sistemi
B
Hareket sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 19
    Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?
A
Motor yüksek devirde çalışırken
B
Yavaçça döndürülüp radyatör basıncı düşürülerek
C
Vantilatör kayışını gevşettikten sonra
D
Radyatörün basıncı düşürülmeden
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?
A
Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak.
B
Sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak.
C
Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak.
D
Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak
Soru 21
    Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A
Farkındalık kazanmış
B
Saygısız
C
Bencil
D
Korkusuz
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?
A
Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması
B
Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
C
Görev hali dışında kullanılmaması
D
Can ve mal güvenliğinin korunması
Soru 23
    Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı
B
Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
C
Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
D
Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı
Soru 24
    Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A
5
B
4
C
2
D
3
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
B
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
C
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
D
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Sağlık Bakanlığı
D
Milli Eğitim Bakanlığı
Soru 27
    Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Soğutma suyuna
B
Motor yağına
C
Fren hidroliğine
D
Araç yakıtına
Soru 28
    Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?
A
1 Ay
B
1 Yıl
C
6 Ay
D
3 Ay
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?
A
Kusmasını sağlamak
B
Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak
C
Temiz havaya çıkarmak
D
Sıcak tutmak
Soru 30
    Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A
Kaynar su ile yıkama
B
Karla ovularak masaj yapma
C
İyice sarılarak uyutma
D
Şekerli ılık içecekler verme
Soru 31
    Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
A
Triger kayışının
B
Endüksiyon bobininin
C
Volan dişlisinin
D
Marş dişlisinin
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
A
Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi
B
Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması
C
Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması
D
Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A
Marş motoru
B
Amortisör
C
Alternatör
D
Şaft
Soru 34
    Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
15
B
10
C
5
D
20
Soru 35
    Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
A
Geçiş yollarını
B
Yaya yollarını
C
Yaya geçitlerini
D
Banketleri
Soru 36
    Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
İdrar kaçırmak
B
Öksürmek
C
Sesli dürtülere tepki vermek
D
Yutkunmak
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
A
Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
B
Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
C
Taşıma sınırı altında yük taşımak
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
Soru 38
  • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

  Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
B
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
C
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
D
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

7 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 7 Mart 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 7 Mart 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 7 Mart 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

7 Mart 2021 ehliyet sınav soruları
7 Mart 2021 ehliyet sinavi sorulari
7 Mart 2021 ehliyet sinav sorulari
7 Mart 2021 ehliyet sınav soruları çöz
7 Mart 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 7 Mart 2021

7 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

7 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

7 Mart 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık