10 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

10 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
C
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru 2
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Solunumu
B
Diş eti kanaması
C
Dolaşımı
D
Bilinci
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
A
Emme zamanı
B
Marş zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
İş zamanı
Soru 4
    Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
B
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
C
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
D
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru 5
    Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
A
Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.
B
Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir.
C
Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır.
D
Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır.
Soru 6
    Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
A
2 - 4
B
3 – 4
C
1 - 2
D
1 - 3
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
B
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
C
Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
D
Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
A
Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
B
İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
C
Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
D
İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
Soru 9
    Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
eslenme yetersizliği
B
ksijensizlik
C
arbonmonoksit eksikliği
D
u kaybı
Soru 10
    Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A
Omuz
B
El
C
Kalça
D
Göğüs
Soru 11
    Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?
A
İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
B
Kasko sigortası, sahiplik belgesi
C
Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi
D
Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi
Soru 12
   I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

  Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 13
    Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?
A
Fren balatalarına
B
Vites kutusuna
C
Volana
D
Marş motoruna
Soru 14
    Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yarı yüzüstü yan yatış
C
Yarı oturuş
D
Dik oturuş
Soru 15
    Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otobüs
B
Kamyon
C
Lastik tekerlekli traktör
D
Otomobil
Soru 16
    Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bariyer kapalı ise durulması
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Hızın azaltılması
D
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Araç tescil belgesi
C
Servis bakım belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 18
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B
Hızını azaltması
C
Şerit değiştirmesi
D
Hızını artırması
Soru 19
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
B
Kalp masajında kullanmak
C
Etrafı temizlemek
D
Yaraları kapatmak ve sarmak
Soru 20
    Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Taşıma sınırı (Kapasite)
B
Gabari
C
Azami toplam ağırlık
D
Yüklü ağırlık
Soru 21
    Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A
Arka arkaya marş yapılır.
B
Depoya benzin ilave edilir.
C
Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.
D
Marş sisteminin parçaları kurulanır.
Soru 22
    Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
B
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
C
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
D
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
Soru 23
    Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
B
Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.
C
Sadece para cezası verilir.
D
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Yağ seviyesi kontrolü
B
Elektrolit seviyesi kontrolü
C
Antifriz kontrolü
D
Hidrolik yağ seviyesi kontrolü
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur?
A
Yağ sızıntılarının artması
B
Ses, sürtünme ve aşınmanın artması
C
Tekerleklere hareketin iletilememesi
D
Vites değiştirmenin kolaylaşması
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?
A
Temiz havaya çıkarmak
B
Kusmasını sağlamak
C
Sıcak tutmak
D
Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
A
El freni ile tespit edilmesi
B
Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi
C
Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
D
Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması
Soru 28
    Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
B
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
C
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
D
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?
A
Yakıt göstergesinin arızalanması
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Akü kutup başlarının oksitlenmesi
D
Sigortanın atmış olması
Soru 30
    110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
55
B
65
C
60
D
50
Soru 31
    Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Şarj lambası
B
Korna
C
Sinyal lambası
D
Yağ lambası
Soru 32
    Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt tüketimini azaltmak
B
Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak
C
Aracın ivmelenme süresini artırmak
D
Lastiklerin ömrünü uzatmak
Soru 33
    Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hava yastığı
B
Hidrolik direksiyon
C
Otomatik hız kontrol
D
Hidrolik fren
Soru 34
    Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Plakaların 1 cm altında
B
Plakaların ortasında
C
Plakaların 1 cm üzerinde
D
Plakaların en altında
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
A
Motoru soğutmak
B
Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
C
Motorun hareketli parçalarını yağlamak
D
Aküyü şarj etmek
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
B
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
C
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
D
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
Soru 37
    Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?
A
Bebeğin sırtına vurarak
B
Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek
C
Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak
D
Büyüklere uygulandığı gibi
Soru 38
    Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A
racın yaralanmalı kazaya karışması
B
urdaya ayrılması
C
eknik değişiklik yaptırılması
D
racın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
Soru 39
    Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
Girişimci
B
Sürücü
C
Trafik polisi
D
İlk yardımcı
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

10 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 10 Mart 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 10 Mart 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 10 Mart 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

10 Mart 2022 ehliyet sınav soruları
10 Mart 2022 ehliyet sinavi sorulari
10 Mart 2022 ehliyet sinav sorulari
10 Mart 2022 ehliyet sınav soruları çöz
10 Mart 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 10 Mart 2022

10 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

10 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

10 Mart 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık