16 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

16 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Tam tıkanma
B
Damar tıkanması
C
Solunum durması
D
Kısmi tıkanma
Soru 2
    Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
B
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
C
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
D
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?
A
Far anahtarı
B
Sigorta
C
Flaşör
D
Sinyal ampulü
Soru 4
    Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
B
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
C
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
D
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
Soru 5
    Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
A
Dingil ağırlığı
B
Gabari
C
Hız sınırlayıcı
D
Taşıma sınırı
Soru 6
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B
Şerit değiştirmesi
C
Hızını artırması
D
Hızını azaltması
Soru 7
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
ış lastiği
B
az lastiği
C
olen filtresi
D
am suyu antifrizi
Soru 8
   Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Tedavi etme
B
Bildirme
C
Koruma
D
Kurtarma
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Hava filtresinin kirli olması
B
Fren balatalarının aşınması
C
Far ayarının bozulması
D
Vantilatör kayışının sıkı olması
Soru 10
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
B
Kalp masajında kullanmak
C
Yaraları kapatmak ve sarmak
D
Etrafı temizlemek
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?
A
Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması
B
Artan stresli ve güç yaşam koşulları
C
Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması
D
Kişilik özellilerinden kaynaklı riskler
Soru 12
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Vites kutusu
B
Dinamo
C
Motor
D
Diferansiyel
Soru 13
    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
B
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
C
Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde
D
Sadece sürücünün bildiği bir yerde
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
A
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
B
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
C
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
D
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
Soru 15
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
B
Yaralıyı değerlendirmenin
C
Trafik kazalarını azaltmanın
D
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
Soru 16
    Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
1
B
3
C
4
D
2
Soru 17
    Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Bujilerde
B
Rölanti devresinde
C
Aküde
D
Jikle devresinde
Soru 18
    Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Azami toplam ağırlık
B
Gabari
C
Yüklü ağırlık
D
Taşıma sınırı (Kapasite)
Soru 19
    Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Yağlama sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 20
    Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bacak dış kısmı
B
Kasık iç kısmı
C
Dizin ön üst kısmı
D
Karın ön üst kısmı
Soru 21
   "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

  Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?
A
Çevre hakkı
B
Öfke yönetimi
C
Yaşam hakkı
D
Kamu yararı
Soru 22
    ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalkışta patinajı önler.
B
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
C
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
D
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
Soru 23
    Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
Beden dilinin
B
Bencilliğin
C
Tahammülsüzlüğün
D
İnatlaşmanın
Soru 24
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

  İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Kanamanın durdurulması
B
Şokun engellenmesi
C
Zihinsel aktivitenin korunması
D
Sindirim işlevinin rahat olması
Soru 25
    Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A
Sadece hava
B
Hidrolik yağı
C
Sadece yakıt
D
Yakıt-hava karışımı
Soru 26
   Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  
A
Ateşleme zamanı
B
Emme zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
a göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?
Soru 27
    Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
otorun devri artırılır.
B
nemsenmez yola devam edilir.
C
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
D
çık camlar varsa kapatılır.
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
A
Yakıt filtresi
B
Yağ filtresi
C
Ekran filtresi
D
Polen filtresi
Soru 29
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Hareket sisteminin
B
Sindirim sisteminin
C
Dolaşım sisteminin
D
Sinir sisteminin
Soru 30
    Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?
A
G sınıfı
B
C, CE ve D sınıfı
C
A1 ve A2 sınıfı
D
B sınıfı (hususi araç)
Soru 31
    Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Karın yaralanmalarında
B
Omurga yaralanmalarında
C
Göğüs yaralanmalarında
D
Bacak yaralanmalarında
Soru 32
   Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
saf su
B
asit
C
antifriz
D
elektrolit
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?
A
Yağ pompasının arızalı olması
B
Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi
C
Alternatörün arızalı olması
D
Buji kablolarının gevşek olması
Soru 34
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Kamyon, minibüse
B
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
C
Hızı fazla olan, diğerine
D
Minibüs, kamyona
Soru 35
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
B
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
C
Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
D
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
Soru 36
  I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

  Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
A
II ve III.
B
I, II ve III.
C
Yalnız I
D
I ve II.
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

16 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 16 Temmuz 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 16 Temmuz 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 16 Temmuz 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

16 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları
16 Temmuz 2020 ehliyet sinavi sorulari
16 Temmuz 2020 ehliyet sinav sorulari
16 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları çöz
16 Temmuz 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 16 Temmuz 2020

16 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

16 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

16 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık