16 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

16 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
   "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

  Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?
A
Kamu yararı
B
Öfke yönetimi
C
Çevre hakkı
D
Yaşam hakkı
Soru 2
    İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?
A
Kırıklarda ağrıyı azaltmak
B
Kalp masajında kullanmak
C
Etrafı temizlemek
D
Yaraları kapatmak ve sarmak
Soru 3
  I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

  Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
A
I ve II.
B
I, II ve III.
C
Yalnız I
D
II ve III.
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
A
Yağ filtresi
B
Polen filtresi
C
Ekran filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?
A
Sinyal ampulü
B
Far anahtarı
C
Flaşör
D
Sigorta
Soru 6
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

  İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Şokun engellenmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Sindirim işlevinin rahat olması
D
Zihinsel aktivitenin korunması
Soru 7
    Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Gabari
B
Yüklü ağırlık
C
Taşıma sınırı (Kapasite)
D
Azami toplam ağırlık
Soru 8
    Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
B
Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde
C
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
D
Sadece sürücünün bildiği bir yerde
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?
A
Buji kablolarının gevşek olması
B
Yağ pompasının arızalı olması
C
Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi
D
Alternatörün arızalı olması
Soru 10
    Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
Bencilliğin
B
İnatlaşmanın
C
Tahammülsüzlüğün
D
Beden dilinin
Soru 11
    Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
B
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
C
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
D
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
Soru 12
   Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

  Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Bildirme
B
Tedavi etme
C
Kurtarma
D
Koruma
Soru 13
    ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
B
Kalkışta patinajı önler.
C
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
D
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
Soru 14
    Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A
Şerit değiştirmesi
B
Hızını artırması
C
Taşıt yolu üzerinde duraklaması
D
Hızını azaltması
Soru 15
    Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dizin ön üst kısmı
B
Bacak dış kısmı
C
Karın ön üst kısmı
D
Kasık iç kısmı
Soru 16
    Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Şarj sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Yağlama sistemi
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Hava filtresinin kirli olması
B
Vantilatör kayışının sıkı olması
C
Far ayarının bozulması
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 18
    Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
B
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
C
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
D
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
Soru 19
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Sinir sisteminin
B
Sindirim sisteminin
C
Dolaşım sisteminin
D
Hareket sisteminin
Soru 20
   Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  
A
Ateşleme zamanı
B
a göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?
C
Sıkıştırma zamanı
D
Emme zamanı
Soru 21
    Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Göğüs yaralanmalarında
B
Omurga yaralanmalarında
C
Karın yaralanmalarında
D
Bacak yaralanmalarında
Soru 22
    Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
4
B
1
C
2
D
3
Soru 23
    Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
A
Gabari
B
Taşıma sınırı
C
Hız sınırlayıcı
D
Dingil ağırlığı
Soru 24
    Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Rölanti devresinde
B
Aküde
C
Bujilerde
D
Jikle devresinde
Soru 25
    Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?
A
B sınıfı (hususi araç)
B
G sınıfı
C
A1 ve A2 sınıfı
D
C, CE ve D sınıfı
Soru 26
    Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A
Sadece yakıt
B
Hidrolik yağı
C
Yakıt-hava karışımı
D
Sadece hava
Soru 27
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Kamyon, minibüse
B
Hızı fazla olan, diğerine
C
Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
D
Minibüs, kamyona
Soru 28
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
A
Damar tıkanması
B
Kısmi tıkanma
C
Tam tıkanma
D
Solunum durması
Soru 29
    Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
az lastiği
B
ış lastiği
C
am suyu antifrizi
D
olen filtresi
Soru 30
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
B
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
C
Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
D
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
Soru 31
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Yaralıyı değerlendirmenin
B
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C
Trafik kazalarını azaltmanın
D
İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?
A
Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması
B
Kişilik özellilerinden kaynaklı riskler
C
Artan stresli ve güç yaşam koşulları
D
Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması
Soru 33
   Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asit
B
antifriz
C
elektrolit
D
saf su
Soru 34
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Dinamo
B
Diferansiyel
C
Vites kutusu
D
Motor
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
A
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
C
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
D
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
Soru 36
    Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
otorun devri artırılır.
B
çık camlar varsa kapatılır.
C
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
D
nemsenmez yola devam edilir.
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

16 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 16 Temmuz 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 16 Temmuz 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 16 Temmuz 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

16 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları
16 Temmuz 2020 ehliyet sinavi sorulari
16 Temmuz 2020 ehliyet sinav sorulari
16 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları çöz
16 Temmuz 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 16 Temmuz 2020

16 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

16 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

16 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık